شما رجوی ها که بیش ازهمه از دین سوء استفاده میکنید!

0
397

شما رجوی ها که بیش ازهمه از دین سوء استفاده میکنید!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، اول مارس ۲۰۱۶:…  وچه نتایج درخشانی ازاین عمل سفیهانه ی خود گرفتند! اکثریت بزرگ ” خلق قهرمان ” ، خانه های تیمی شما را لوداده و از صحنه حذف تان کردند! البته ممکن است که بگویید مردم در آن سطحی از رشد فکری قرار نداشتند و ندانسته درهمکاری با حکومت ، درسرکوب شما شرکت کردند که دراین مورد پاسخ من این است که شما بدون رعایت طرز تفکر مردم که حرف نهائی را میزنند … 

لینک به منبع

شما رجوی ها که بیش ازهمه از دین سوء استفاده میکنید!

بازهم عارف شیرازی پرنویس به میدان آمده وحرف هایی در تایید جدایی دین ازدولت ( سکولاریزم ) زده که ای کاش اگر به حرف هایش اعتقاد داشت، این جرات را مییافت که آنها را برای شخص رجوی بطور محرمانه می نوشت وکاری نمیکرد که رجوی درذهن ما تداعی شود ودست بقلم بشویم که شدیم!
مقاله ی طولانی او ” نه به حکومت دینی، نه به دین ستیزی هیستریک، آری به جدائی دین از دولت ” نام دارد که طی آن نوشته است :

” سوء استفاده رذیلانه از دین و دستاویز قرار دادن آن برای تحکیم پایه های حکومت در راستای مشروعیت بخشیدن به سرکوب و جنایت پدیده ای جدید نبوده و قدمتی چند هزار ساله دارد “.

رجوی که دراستفاده ازدین واعلام خود بعنوان رهبر مسلمین وحتی منجی غیر مسلمین جهان ، اختیارات جان ومال وناموس تمامی اعضای خود را از دست شان خارج کرده ، دراین نوع سوء استفاده کردن، شهره ی آفاق است واگر شما باین کار اعتراض دارید ، باین کار مرادتان اعتراض کنید والا اعلام فرمایید که حکم خودتان شامل خودتان نمیشود وشما دُردهای زمانه اید که دراین صورت به لقبی جز ” فرقه ای بودن” مفتخرنمیشوید!

دربخش دیگر سخنان عارف شیرازی آمده است :

” … آیا باید محتوای حقیقی ارزشهای مورد قبول جامعه را روشن نموده و دشمن ضد بشری را خلع سلاح نمود و یا باید بعلت سوء استفاده شدن از آن ارزشها، آنها را به کناری انداخته و عملاً دشمن را مدافع آن ارزشها قلمداد نمود؟ و یا چون عده ای باید به نبرد با آن ارزشها برخاست و آب به آسیاب رژیم ریخت …”؟

شما فعلا به تفسیر مردم لا مکان! ازمذهب نپردازید و عجالتا جواب دهید که یعنی میفرمائید که ارزش های ضد ارزش رجوی وتفسیر او ازدین را بجای وضعیت موجود بگذاریم؟!
تفسیری که باو اجازه میدهد که نامشروع ترین اعمال را ازقبیل گرفتن حق حضانت فرزندان ازوالدین ، طلاق های اجباری- وبدتر تصاحب جنسی وجسمی این نوع زنان مطلقه وبرده نمودن شوهران آنها با بی نظیر ترین و سفاکانه ترین روشها – انجام دهد!

” … مجاهدین از ابتدا در راستای به زیر کشیدن خلیفه ارتجاع ضمن افشای تمام عیار آخوندهای دین فروش و جنایات آنها، سوء استفاده های رذیلانه آنها از دین را در معرض دید همگان قرار داده و در این مسیر به نمونه های واقعی اسلام انقلابی و مردم گرا همچون پیامبر اکرم و علی ابن ابیطالب اشاره نموده اند. قصاص و سایر قوانین آخوند ساخته همراه با پای فشردن بر دینامیسم قرآن بر کلیه قوانین ارتجاعی ملاها خط بطلان کشیده و اسلامی بردبار دمکراتیک و بری از خشونت در مقابل مردم عرضه کرده اند … ” .

برابر اسناد موجود، مجاهدین بیشترین تلاش را برای گرفتن سهم شیر درانقلابی که مهر اسلام بدان خورده ودرقوانین اش متجلی شده بود، انجام دادند وزمانی که متوجه عدم وجود تناسب قوا در گرفتن سهم شیرشدند، یکباره اعلام سکولاریزه شدن کرده وبا قصاص و … مخالفت کرده و اکنون میپندارند که مردم فراموش کرده اند که رجوی دوستان کم وبیش زاویه دار با خودرا نابود کردد و معلوم نیست که چرا این سربه نیست کردن ها ، ازقصاص کردن بدتر است؟؟!!

چرا فکر میکنید که فقط شما قادرید دینامیزم قرآن و … را دریابید ودیگران نه؟!

درکدام مراجع بی خدشه، ثابت شده است که تفاسیر شما ازاسلام، یگانه تفسیر درست است؟!

بخصوص که باعدم شرکت درمناظرات تلویزیونی سالهای اول انقلاب ، ثابت کردید که درک کافی ازاسلام ندارید ومیترسید که حرف حسابی نداشته باشید ویا حرفهایی درذهن تان هست که طرح آنها دربرابر دیدگان ” خلق قهرمان ” را بنفع خود نمیدانستید؟؟!!

درادامه میخوانیم:

” ( مجاهدین ) تنها موقعی به اسلحه روی آوردند که رژیم راهی جز تسلیم شدن و یا نبرد کردن برای آنها باقی نگذاشت آری در چنین شرایطی با الهام از شعار ‘‘هیهات منّا الذله‘‘ به نبرد قهر آمیز روی آوردند… ” .

وچه نتایج درخشانی ازاین عمل سفیهانه ی خود گرفتند!

اکثریت بزرگ ” خلق قهرمان ” ، خانه های تیمی شما را لوداده و از صحنه حذف تان کردند!

البته ممکن است که بگویید مردم در آن سطحی از رشد فکری قرار نداشتند و ندانسته درهمکاری با حکومت ، درسرکوب شما شرکت کردند که دراین مورد پاسخ من این است که

شما بدون رعایت طرز تفکر مردم که حرف نهائی را میزنند، قصد سزارین جامعه را داشتید واین عمل چنین اوضاع فلاکت باری راهم دارد!!

بدون درک تناسب قوا وبدون توجه به روحیات مردم دست بکار شدید و متاسفانه چنین نتایج هولناکی ازکارهایتان گرفتید که نشان میدهد رهبر شما چقدر ازسیر تاریخ ودرک روابط علت ومعلولی پدیده ها بدور بوده است!

آقا عارف شیرازی مینویسد:

” مضافاً اینکه مجاهدین از هر نظر آنتی تز بنیادگرائی و ارتجاع زیر پرده دین بوده و ۱۸۰ درجه با انواع مدعیان دروغین اسلام اختلاف دارند، در نتیجه مستمراً سوء استفاده ارتجاعی تحت نام اسلام چه از نوع خلافت سفیانی و آخوندی (ابوداعش) و چه ‘‘خلافت اسلامی‘‘ (داعش) یعنی همان فرزند خوانده آخوندها و چه انواع دیگر آن چون بوکو حرام و… را افشاء نموده اند “.

روابطی که سازمان مجاهدین بلعیده شده توسط رجوی در درون تشکیلات ایجاد کرد، نشان از یک ماکیاولیزم افراطی دارد که دراین راه بدترین سوء استفاده از اسلام شده است! چرا که تمامی این عوامفریبی های مهلک ، با استناد به اسلام خاص رجوی انجام گرفته است و شما هموطن عزیزادعایی دراین مورد ( انتی تز) نمیتوانید داشته باشید!!
ولابد فراموش نکرده اید که داعش همان “عشایر انقلابی ” شما بود وربطی به جمهوری اسلامی ندارد وابو داعش کسان دیگری مانند نظام سلطه گر جهانی و بازماندگان دوستان بعثی شما و دولت اسرائیل است وشما با این آدرس غلط دادن، راه بجایی نمیبرید!

همچنین:

” آری مجاهدین همواره از هر نظر در تضاد بنیادین با آخوندهای دین فروش حاکم قرار داشته، از همین رو همه جا در کمین رژیم نشسته و آن را افشاء نموده اند، از برخورد با معضلات اقتصادی و اجتماعی و راه حل پیدا کردن ریشه ای برای آنها تا برخورد با مقوله زن و برابری کامل حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زن و مرد، از برخورد با حجاب اجباری و تحمیلات آخوند ساخته تا برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و ریشه یابی آنها، از برخورد با دگراندیشان و اقلیتهای مذهبی تا برخورد با ملیتها و اقلیتهای قومی از برخورد با مخالفان سیاسی تا برخورد با مسائلی چون جنگ ضد میهنی، از برخورد با صدور تروریسم و بنیادگرائی در منطقه تا تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی توسط رژیم، از برخورد با مسئله آزادیهای سیاسی و اجتماعی تا چگونگی اداره کردن نهادهای دولتی و حکومتی و رابطه دین و دولت “.

تضاد شما با حکومت ایران – که عملا نمیتوان آنرا کاملا حکومت روحانیون دانست – برسر کسب قدرت است ومردمی که عملکرد شما را هم دیده وشنیده اند، هنوز به این باور نرسیده اند که باید شما را انتخاب کنند ودراین میان است که با قاطعیت تمام میتوان گفت که درد شما، درد مردم نیست!

شما درهمسویی کامل باارتجاعی ترین قطب بندی های جهانی ومنطقه ای، چگونه میتوانید برنامه ی اقتصادی مردمی ارائه دهید؟ مردمی که منافع انها درتضاد کامل با منافع ارتجاع یاد شده است؟!

اگر شما با حجاب اجباری زاویه دارید، چرا این طرز تفکر را عملا درتشکیلات خود نفی کرده وهمه ی زنان برده ی رجوی را زیر حجاب قرار داده اید؟!

شما هیچ حمایتی ازاقوام ودگراندیشان نکرده وبلکه استفاده اززبان مادری هرفرد غیر فارس را درتشکیلات خود ممنوع کرده اید!!

شما عین تروریزم بوده اید و منطقا نمیتوانستید با آن مبارزه بکنید وبنابراین دروغ گفتن چاره ی درد شما نیست!

به مسائل اتمی هم که برسیم ، کار شما ایجادایران هراسی وتشویق سلطه گران به حمله ی نظامی به ایران بود و تحریم ظالمانه ی ملت ایران وآنگاه شرم نمیکنید ازاین کارهای ضدبشر ی و ضدملی خود دفاع هم میکنید؟!

نهایت اینکه :

” مجاهدین با اعتقاد به این رهمنود قرآنی که ‘‘لا اِکراهَ فی الدین‘‘ هر گونه اجبار و محدودیت علیه دگر اندیشان را مردود و آزادی کامل عقیده و بیان را در ایران آینده نوید داده اند…”.

آیا این آیه ی قرآنی در درمورد اعضا ویا فریب خوردگان غیر شیعه ویا غیر مسلمان درمناسبات رجوی رعایت میشد؟!

برابر هزار دلیل موجود نمیشد و شما به همه ی آنها تحمیل میکردید که تابع شیعه ی دست ساز رجوی باشند.

بنابراین وعده ی وعید نسیه ، پیشکش خود رجوی!

صابر

_________________

آرشیو موضوع : عراق

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید