پسرم قصد جدایی دارد که رجوی سرگرمش کرده!

0
842

پسرم قصد جدایی دارد که رجوی سرگرمش کرده! (+ پیشگویی های رجوی مفتضح ترش کرد)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:…  نظر من درمورد این کار سازمان آنست که میخواهند به هرترتیبی که شده، اورا برای روز مبادا وبعنوان گوشت دم توپ حفظ کنند! من سه بار برای ملاقات فرزندم ابوافضل شیخ بگلو به عراق رفته ام ویکبار نیز پسر دیگرم این کار را انجام داده است که تاکنون نتیجه ی مورد دلخواه مرا نداده است. فکر میکنم که چاره ی کار فشار آوردن هرچه بیشتر به رجوی است که آنهم … 

پسرم قصد جدایی دارد که رجوی سرگرمش کرده!

لینک به منبع

من بعد از آمدن مبارک همشهری هایم ( برادران بهادری ) ازلیبرتی عراق، با شور خاصی به سراغ آنها رفته و پای صحبت آنها نشستم.

آنها بمن گفتند که فرزند تو هم قصد ماندن درتشکیلات رجوی را ندارند و رجوی ها برای جلوگیری از خروج او به بهانه ی آموزش کامپیوتر دست زده اند!

دراصل اورا دراتاقی محبوس کرده اند وکامپیوتری همراه با یک مسئول درکنارش گذاشته اند تا بدینوسیله ارتباط او را بادیگران قطع کرده اند تا نتواند فرار کند!

نظر من درمورد این کار سازمان آنست که میخواهند به هرترتیبی که شده، اورا برای روز مبادا وبعنوان گوشت دم توپ حفظ کنند!

من سه بار برای ملاقات فرزندم ابوافضل شیخ بگلو به عراق رفته ام ویکبار نیز پسر دیگرم این کار را انجام داده است که تاکنون نتیجه ی مورد دلخواه مرا نداده است.

فکر میکنم که چاره ی کار فشار آوردن هرچه بیشتر به رجوی است که آنهم با مراجعه به نهادهای قانونی وذیربط عراق و نمایندگان سازمان های بین المللی دراین کشور ونیز سایر ارگان های بین المللی در جاهای دیگر جهان است!

این نهادها میتوانند صدای ما را بگوش جهانیان برسانند و منهم دقیقا با نامه نگاری وتماس تلفنی ، باین کار اقدام کردم و درنظر دارم که براین کارهای خود شدت بخشم!

این کار ها نتیجه خواهد داد واطمینان کامل دارم که رجوی قدرت نگهداری فرزند مرا نخواهد داشت و روزی شاهد به آغوش کشیدن آنها درکشورم خواهم بود و مراسم بیاد ماندنی استقبال ازبرادران بهادری تکرار خواهد شد.

میدانم که گذشته های تلخ ام را بایدقبول کرده وبدانم که دیگر جوانی ام بازنخواهد گشت، اما این را هم میدانم که دراین اواخر عمر، فرزندم ابوالفضل را به آغوش خواهم کشید.

دیگر فرزندانم سروسامان گرفته اند و آرزو دارم که ابوالفضل ام نیز چنین سرنوشتی پیدا کند.

فرامرز شیخ بگلو

جلفا- آذربایجان شرقی

ایران

بیانیه امضاء شده توسط خانواده درجلو لیبرتی


بیانیه امضاء شده توسط خانواده درهمایش دیدار خانواده ها با برادران بهادری


نامه خانواده به نهاد های سازمان ملل

اقدامات قبلی این خانواده برای رهای ابوالفضل :

مصاحبه با ناصر شیخ بگلو برادر کوچک ابولفضل شیخ بگلو(اسیر فرقه رجوی )

پیشگویی های رجوی، ببار ننشست و مفتضح ترش هم کرد!

لینک به منبع

ازماه ها قبل ازانتخابات هفتم اسفند ۹۴، باند رجوی هرچه درچنته داشت روکرد تا جلوی برگزاری شرکت مردم دراین دو انتخابات را بگیرد وبجای آن، شهروندان ایرانی را به خیابان ریخته، شورش کوری براه بیاندازد تا ازنتیجه ی آن ، دستنمالی برای خودش دست و پاکند که نشد!
دراین مورد به قسمتی از نوشته ی مهرداد هرسینی رجویست توجه فرمایید:

” باخت – باخت هر دو جناح در نمایش انتخابات – خواست مردم ایران در یک جمله نهفته است و آن نه به دیکتاتوری مذهبی و آری به حاکمیت مردمی حقوق بشر و دمکراسی.این جوهر و مضمون تمامی رنج و تلاش و خون جگرهایی است که فرزندان ما در هیبت مقاومت ایران، در هیبت مجاهدان آزادی در اشرف قهرمان، در زندان لیبرتی و یا در سیاهچال های قرون وسطایی رژیم و نیز تمامی کسانیکه دل در گرو یک ایران آزاد، بردبار و دمکراتیک دارند، می باشد “.

دراین مورد وبا توجه به تحقیقات میدانی- رویت حضور مردم در پای صندوق های رای، گزارش رسانه های خارجی و… – میتوان دریافت که آنطور نبوده که مهرداد خان به معده ی شریف خود قول داده بود.

کمترین دستآورد این انتخابات، گشایش هرچه بیشتر راه دولت منتخب برای اجرای برنامه های پسا برجام خود میباشد که از اهمیت جدی برخوردار است از سویی، ونشان دادن میزان بالای مدنیت مردم ایران به جهانیان که با چه نظم وترتیبی در محل انتخابات حاضر شده بودند، ازسوی دیگر است!

صحبت از باخت- باخت نمیتواند ابدا مطرح شود واگر شد، تنها دردستگاه کج ومعوج رجوی معنی دارد وبس!!

واینکه اعلام شده این فرقه به دیکتاتوری مذهبی ” نه ” گفته است ، ادعای عجیبی است.

چرا که رجوی راسا قدرت خود درتشکیلات را با سوء استفاده از مذهب تثبیت کرده ومانند رطب خورده ایست که منع رطب نتواند کرد!

درضمن، حضور گروگان ها وطلسم شده های رجوی چه درایران وچه درعراق ، ابدا ربطی به کلیت مردم ایران ومبارزاتشان ندارد واگر این موضوع اهمیتی دارد، این اهمیت صرفا از نقطه نظر منافع خانواده هایی است که عزیزانشان درچنبره ی رجوی گرفتارند!

درقسمت آخر این نوشته مهرداد هرسینی آمده است:

” .. طرح «برجام ملی» که از سوی آخوند روحانی اعلام شده بود، اکنون به بایگانی دیگر شکست های زنجیره ای نظام افزوده و بدین سان مهر تائیدی بر نتیجه باخت – باخت هردو جناح خواهد شد “.

این یکی را شیخ اجل سعدی وعاقلان دانند و گرنه هیچ فرد وجریان عاقلی ابدا ادعا نکرده است که طرح برجام شکست خورده است.
نمایش مدنی مردم ایران درجریان این انتخابات نشان داد که دیگر کشورها باید افتخار کنند که با ما رابطه داشته باشند وکسان دیگری هم شرمنده باشند که مدام برطبل ایران هراسی میکوبیدند ومردم ایران را عامی و خشن معرفی میکردند که درعمل ثابت شد که چه تهمت بزرگی برمردم ایران میزنند و درعوض، این مردم دارای چه پتانسیل بالایی از تعامل وتدبیر وخرد بوده وچگونه مانند خورشیدی تابناک برسر جهان اسلام میدرخشند.

نوید

___________________

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید