دو کلیپ از تجمع خانواده های اسرای فرقۀ رجوی جلوی کمپ لیبرتی

0
2133

دو کلیپ از تجمع خانواده های اسرای فرقۀ رجوی جلوی کمپ لیبرتی

پیوند رهایی، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  دو کلیپ از تجمع خانواده های اسرای فرقۀ رجوی جلوی کمپ لیبرتی در بغداد-پنجشنبه ۶ اسفند۹۴٫ شعارهای این سری خانواده ها جلوی کمپ لیبرتی:. قاصدک خوش خبر مردمیم/تک تکتان را به وطن می بریم. بیا بیا عزیزم به پایت گل بریزم. درد و غم مادران ،خواهی دهی تو پایان،ملاقات ملاقات. رنج ما رنج ما گوشه ای از رنج خلق. شفای آن دیدن تو دیدن تو گنج خلق … 

لینک به منبع

دو کلیپ از تجمع خانواده های اسرای فرقۀ رجوی جلوی کمپ لیبرتی در بغداد-پنجشنبه ۶ اسفند۹۴

شعارهای این سری خانواده ها جلوی کمپ لیبرتی:

قاصدک خوش خبر مردمیم/تک تکتان را به وطن می بریم

بیا بیا عزیزم به پایت گل بریزم

درد و غم مادران ،خواهی دهی تو پایان،ملاقات ملاقات

رنج ما رنج ما گوشه ای از رنج خلق

شفای آن دیدن تو دیدن تو گنج خلق

ما خودمان به اختیار آمدیم،بهر شما به این دیار آمدیم

رجوی برو حیا کن ،بچه ها رو رها کن

ما خواهان ملاقات،در یک فضای آزاد

رها شو ،رها شو زندان ذهنو بشکن

جدا شو جدا شو بنیاد دیوو برکن

فیلم اول تجمع خانوادها در جلوی لیبرتی پنجشنبه ۶ اسفند ۹۴


https://youtu.be/IofJSRCHPUc

کلیپ دوم تجمع خانواده ها جلوی کمپ لیبرتی – ۶ اسفند ۹۴


https://youtu.be/kDcH7EAj8wA

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.youtube.com/watch?v=vwjYJmKtkCQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfl_q5lRDYI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz0IqmhpWHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4FD2z9N3gU

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Aw0Ll61sRY

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFi9DHiKnOo

https://www.youtube.com/watch?v=_Ylfx84FUuw

https://www.youtube.com/watch?v=9NuSi-bJLNc

https://www.youtube.com/watch?v=pfl_q5lRDYI

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید