حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

0
1091

حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن فرستاد ؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا چراغ رو خاموش کرد و خودش اول از همه از میدان جنگ پا به فرار … 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

مجید روحیهمه ساله حاج مسعود رجوی از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده می کرد و تمام تلاش حاج مسعود رجوی برای سوء استفاده ازمناسبت ماه محرم  و بطور خاص روز عاشورا بصورت شیادانه ادامه دارد.

شیعیان سراسر جهان هر ساله با آغاز ماه محرم به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) می پردازند تا یاد و خاطره مظلومیت و تنهایی او در دفاع از دین اسلام را در برابر طوفانهایی که دشمنان آن برای نابودیش بپا کرده بودند بیاد آورند و از طرف دیگر با یاد فداکاری و رشادت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران اندکش در واقعه عاشورا یکبار دیگر تعهد خود را برای پاسداری از دینی که امام حسین (ع) خون خود را برای پایداری آن نثار کرد بیاد بیاورند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

پس برپایی مراسم عزاداری حسینی جزیی از ارزشهای خدایی و دینی شیعیان است که همواره باید آن را زنده نگه داشته  اما حاج مسعود رجوی و فرقه اش علیرغم داعیه پیروی از امام حسین (ع) اوایل اعتقاد به برپایی مراسم عزاداری حسینی را حرکتی ارتجاعی و مردود می دانست.  حاج مسعود رجوی بعدها به این فکر افتاد تا با برگزاری مراسم عزاداری حسینی از آن درجهت منافع خود و  فرقه اش سوء استفاده کند.

تا قبل از دهه ۷۰ مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه رجوی براساس تفکر التقاطی حاج مسعود رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود.  فقط حاج مسعود رجوی و یا مسئولین فرقه اش در روز عاشورا نشست هایی برای اعضا می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا دراذهان آنها جا بیاندازند.  مسئولین فرقه رجوی موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین (ع) را به نقطه ای برسانند که حاج مسعود  رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین (ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حرکت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می کرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند  ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین (ع) منوط به پیروی از حاج مسعود رجوی و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد.

حاج مسعود رجوی ازسال ۶۴ خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه اش به اعضای اسیرش معرفی میکرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضای اسیرش حاج مسعود رجوی را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار قرار می دادند.

از سال ۷۱ به بعد حاج مسعود رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران و آخوندهای دجال بگیریم بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را از سیمای سازش نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی ما هستیم.

ولی حاج مسعود رجوی به رغم ادعای مذهبی بودن و سنگ خدا و ائمه را برسینه زدن، دراین وادی کجای کار است و چقدر بدان اعتقاد دارد و تا چه حد بطور محتوایی به آن پایبند هست؟

این تفکر بیمارگونه حاج مسعود رجوی است  که حتی عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد و خود را محق سوء استفاده از آن می داند. پیام حاج مسعود رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی همه اعضای اسرش  را متناقض کرده بود که چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حرکتی ارتجاعی عنوان می شد؟ ازآنجائیکه هدف حاج مسعود رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی حاج مسعود رجوی بود نتوانست از آن بهره ای ببرد و از طرف دیگر نمی توانست آن را ملغی کند و همین شد که از آن زمان به بعد اجرای مراسم عزاداری در مناسبات فرقه رجوی به یک برنامه سوری و زوری و بی محتوا تبدیل شد.

اما تفکر و عملکرد حاج مسعود رجوی علی رغم داعیه پیروی او از مکتب امام حسین (ع) فرسنگ ها با مرام و مکتب حسینی فاصله داشته و دارد . درس هایی از صداقت ، فداکاری، آزادگی و پرداخت از نقطه بالا و رهبری که امام حسین با قیام و نثار خون خود به ما آموخت  حاج مسعود رجوی با شیادی تمام از آن برای فریب و به بند کشیدن اعضای اسیرش در جهت منافع حقیر خود و تحکیم تشکیلات فرقه اش سوء استفاده می کرد  و حاج مسعود رجوی با عملکرد خود نشان داد که ذره ای به امام حسین و راه او اعتقادی نداشته و ندارد و این است که امروزه حاج مسعود رجوی و فرقه اش به نقطه ای از خواری و ذلت رسیده اند که راه بقاء و نجات خود را در خزیدن به دامن دشمنان امام حسین و راه و آئین او می بینند. دشمنانی که خون شیعیان علوی و حسینی را مباح کردند. این وعده خدا و حکم تاریخ است که روسیاه کند هرکه در او غش باشد.

این اوج شیادی حاج مسعود رجوی با سوء استفاده از احساسات اعضای اسیرش بود و هنوز هم حاج مسعود رجوی به این شیوه شیادانه ادامه می دهد.

اما ماهیت اصلی حاج مسعود رجوی شیاد همانا همچون یزید ؛ شمر ؛ حرمله ؛ عمر سعد می باشد و حاج مسعود رجوی جزبه  قدرت و شهوت ؛ …. به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند.

حاج مسعود رجوی شیاد در هر زمان با ادا و اطوار می خواست اینطور به اعضای اسیرش القاء کند که مثل امام حسین رفتار می کند.

حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی در باقرزاده به مسئولین بالای فرقه اش دستور می داد که دربها ی سالن نشست را ببندند و چند تا قفل بزنند و به اعضای اسیرش در نشیتش اجازه خروج نمی داد و مسئولین بالای فرقه اش اعضای اسیر را کنترل می کردند و در حالی که همه زیر کنترل بودند حاج مسعود رجوی شیاد می گفت : هر کس می خواهد از فرقه جدا شود ۲ سال زندان انفرادی در فرقه اش و سپس تحویل زندان بد نام ابوغریب صدام داده می شود تا ۸ سال به جرم ورود غیر قانونی در زندان ابو غریب بماند و بعد هم با اسرا و زندانیان عراقی در ایران تبادل شود.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟

حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن فرستاد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کجا چراغ رو خاموش کرد و خودش اول از همه از میدان جنگ پا به فرار گذاشت؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا به یارانش گفت بروید خودسوزی کنید ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا زن و مرد رو مجبور به طلاق و جدای میکرد و خانواده را نابود میکرد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا کودکان سه ماهه تا چهار ساله را از والدینشون جدا کرد و در یتیم خانه ها رها کرد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا باعث محروم کردن ارتباط یارانش با خانواده هایشان و فرزندانشان و عزیزانشان شده و این عمل ضد انسانی را انجام داده ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا پروژه رفع ابهام برای یارانش گذاشت و یارانش را زندانی و شکنجه وبه قتل رساند ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا یارانش رو تحت شکنجه و آزار و اذیت و یا با فریب و نیرنگ مجبور میکرد اعتراف کنند نفوذی هستن ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین در کدام میدان جنگ یارانش را از پشت به قتل میرساند ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا برای دشمنش یزد نامه فرستاده بود ؟

حاج مسعود رجوی جانوریست که در دو جهان جایی ندارد. بایستی مثل “خوک های سرگردان” که خدا به اشراف زمان حضرت عیسی در سوره مائده در قران مجید آورد ه است، خون وگوشت مردار ونجاست بخوره و در جهنم بسوزه . چرا که تا می بیند هواپس است، یک روز به نعل و یک روز به میخ می زنه.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی چاره ای بجز راه اندازی دستگاه دروغپردازی و سوء استفاده از دین و مراسم مذهبی نداشت. خصوصا در ارتباط با عشایر عراقی و عناصر استخباراتی صدام و حضور فعال آنان در قرارگاه اشرف. همین بود که به ساخت مسجد روی آوردند و بر پاداشتن مراسم عزاداری در ایام محرم که تماما بهره برداری سیاسی ازآن حادثه بود تا وانمود بکند که فرقه اش در خاک امام حسین مظلوم واقع شده اند و اینکه کماکان اعضای اسیر خود را بفریبد که در صف کذایی حاج مسعود رجوی با شعار دروغین اسلام خواهی ماندگار بماند و در مقاطعی که ضرورت دارد بی آنکه بفهمند به قربانگاه قدرت طلبی حاج مسعود رجوی فرستاده شوند.

در صورتی که برای همه روشن بود که چرا حاج مسعود رجوی فقط دو شب عاشورا و شام غریبان را یک مراسم فرمالیستی می گرفت. علت داشت. چون خوراک گوسفندانی می کرد که راه پس وپیش برایشان باقی نگذاشته بود وحاج مسعود رجوی خودش را با وقاحت تمام بجای امام حسین قرار می داد و اعضای اسیر را پیروانش خطاب می کرد. درد ناک نیست؟

من که شرم می کردم وتمام اعضای بدنم می لرزید ولی حاج مسعود رجوی به راحتی بیان می کرد که امام حسین هم مثل ما انسان و غریب بوده.  من به عنوان یک عضو جداشده از فرقه رجوی با حضور و سابقه چندساله در مناسبات فرقه ای رجوی در منتهای صداقت و آگاهی گواهی می دهم که شخص حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد و هر چه است شیادی و نیرنگ و دغل بوده و تا به حال این عنصر شیطانی نام خدا و امام حسین را در سرلوحه افکار فرقه گرایانه اش یدک کشیده است. و متاسفانه بسا انسانهایی را فریفته و به قربانگاه فرستاده است و اینکه وی بغایت شیفته قدرت و شهوت بوده و هست و خواهد بود. ولی این آرزو را بگور خواهد برد.

خدایا به حق خون سیدالشهدا هماطور که حاج مسعود رجوی را به ذ لت نشاندی حق ما را هم از این بی دین بگیر و به سزای اعمالش برسان .

الهی آمین.

________________________________________

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید