رنجنامه خانم نرگس ایرانپور در فراغ برادر اسیرش

0
1086

توان در زانوانم نیست، از زمانی که احمدم، برادر کوچکم  را دیدم، در پشت دیوارهای اشرف و مقابل درب اسد از راه دور، خیلی دور… ولی با وجود فاصله ی زیاد او را شناختم، جیغ زدم، فریاد زدم ولی او را بردند … بردند اما تا آخرین لحظه چشم از من بر نداشت. خدای من به کدامین گناه در عصر ارتباطات خواهری باید از گفتار و دیدار با پاره‌های تنش محروم باشد…کجای دنیاست که مادری نتواند حُرم نفس‌های فرزندش را حس کند….حتی یک زندانی هم هر هفته حق ملاقات دارد…. پس مدعیان حقوق بشر چه می‌کنند چرا همه‌ی دنیا کرشده  است ؟؟؟ چشم بینای جهانیان کجاست؟

نرگس ایرانپور ـ ایران فانوس ـ یکشنبه 14 فوریه 2016

منبع:ایران فانوس

رنجنامه خانم نرگس ایرانپور در فراغ برادر اسیرش

پاره‌های تنم را به تاراج برده اند…. سال‌هاست صدایم در گلو خفه شده بس که فریادرسی نبوده است…. بلبل سرگشته را چه جای قفس است…. برادرانم به شوق پرواز و اوج گرفتن در آسمان بی‌نهایت و تجربه زندگی بهتر رخت سفر بستند و گرفتار سرنوشتی شوم گردیدند.. .برادرانم طعم جوانی را نچشیده پیر شدند .. .سال‌هاست هوای آزادی را تنفس نکرده‌اند درد و غمی مهیب روی دوشم سنگینی می‌کند. توان در زانوانم نیست، از زمانی که احمدم، برادر کوچکم  را دیدم، در پشت دیوارهای اشرف و مقابل درب اسد از راه دور، خیلی دور… ولی با وجود فاصله ی زیاد او را شناختم، جیغ زدم، فریاد زدم ولی او را بردند … بردند اما تا آخرین لحظه چشم از من بر نداشت.

خدای من به کدامین گناه در عصر ارتباطات خواهری باید از گفتار و دیدار با پاره‌های تنش محروم باشد…کجای دنیاست که مادری نتواند حُرم نفس‌های فرزندش را حس کند….حتی یک زندانی هم هر هفته حق ملاقات دارد…. پس مدعیان حقوق بشر چه می‌کنند چرا همه‌ی دنیا کرشده  است ؟؟؟ چشم بینای جهانیان کجاست؟

روزها و سال‌هاست پدرکهنسالم چشم به ‌راه است… چشمان اشک‌آلودی که روز به‌روز ریزتر میشود و غمی که روز به روز بزرگتر.

دست‌های خالی‌ام رو به آسمان است و بال‌های پروازم… .دو برادرم… رضای مهربانم و احمد دلسوزم را از پروردگارم طلب می‌کنم ….

به امید آزادی تمام اسیران دربند فرقه ی سراپا لجن رجوی…

نرگس ایران‌پور

24 بهمن 1394

منبع:ایران فانوس

_______________________________

آرشیو موضوع : اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید