مجید روحی:حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت

0
1494

حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت

مجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی! واقعا برای هر انسانی جای شرم دارد وقتی که ناظر باشد که مسعود رجوی و فرقه اش چگونه وقیحانه …

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت

مجید روحیشواهد بسیاری دال بر این حقیقت وجود دارد که مسعود رجوی و فرقه اش برای برون رفت از بن بست چالش های اساسی استراتژیک سیاسی تشکیلاتی با فرافکنی دست به هر کاری می زند. برای مسعود رجوی و فرقه اش چندان تفاوتی نمی کند که هزینه این فرافکنی ها را از جیب چه کسانی بپردازند.

ولی از هر سو که به کل قضیه نگاه کند او، مسعود رجوی، بازنده اصلی این شرایط خواهد بود. بعد از توافق هسته ای و برداشتن تحریمها مسعود رجوی دیگر تردیدی در مورد سرنوشت خودش ندارد و در این وضعیت بحرانی بدون شک تنها و تنها اهرم و امکانی که برای فرافکنی و نجات خود پیش رو می بیند باز هم وطن فروشی بیشتر و باز هم رفتن به زیر پرچم بیگانگان هست. و اکنون شاهد آن هستیم دامنی که سالهاست مسعود رجوی به زعم خود،مدعی است که به خاطر پیشبرد و اجبار مبارزه آن را به تن کرده پا پیچش شده و چگونه با لگد زدن و عقب نشینی از مواضع باصطلاح انقلابی سابقش تمامی شعر و شعارهای آرمانی و مقدس مآبانه اش را به زیر کشیده است و خود و فرقه اش را تبدیل به یک روسپی سیاسی کرده است که معتقد به هیچ پرنسیب و اصول و قانونی نیست و حاضر است که به خاطر منافع و مطامع فردی آن را به هرکس و ناکسی بفروشد تا بلکه برای چند صباحی به حیات سراسر ننگ و خیانت بارخود ادامه دهد

تاریخ سراسر جنایت و خیانت و وطن فروشی مسعود رجوی و فرقه اش از دیرباز بیانگر ارتزاق مسعود رجوی و فرقه اش از این خیانت های ملی و سیاسی بوده است. در اواخر حیات خائنانه و خفیف مسعود رجوی و فرقه اش شاهد خوش رقصی مسعود رجوی و فرقه اش برای ارباب سابقشان صدام جنایتکار بودیم بعد از سقوط دیکتاتوری صدام دست به دامان ارباب جدیدشان یعنی امریکا شدند و شروع به خیانت و جاسوسی علیه منافع ملی در عرصه های مختلف آن به ایران زمین کردند.

مسعود رجوی و فرقه اش باخوش خدمتی هایی که به اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود کرده، چه دخالت در ترور دانشمندان اتمی ایران و چه فروش اطلاعات اماکن و نیروگاه های اتمی و حمایت از تروریست های نظام پوسیده بعثی در عراق که خط و خطوط آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیش می برند و چه دخالت مستقیم و غیر مستقیم درامور داخلی آن و اعلام همبستگی با تروریست های اجیر شده سوریه ، و خوش رقصی ها برای شیخ نشین های خلیج فارس و چه خزیدن به زیر دامان امپریالیزم جهانی همه و همه تلاش های مذبوحانه ای است که مسعود رجوی و فرقه اش برای بزک کردن چهره خود ازآن کمال سوء استفاده را کرده است.

اما پرواضح است که با توجه به کارنامه سیاهی که این مسعود رجوی و فرقه اش درطول سالیان گذشته از خود به جای گذاشته اند محال است که بتوانند چهره ای مدرن و دموکراتیک و صلح طلب از خود نشان دهد و بتواند یک شبه تغییر ماهیت دهند زیرا که ترور و تروریست پروری درخون و رگ های مسعود رجوی و فرقه اش جریان دارد و عمیقا معتقد به آن هستند و هرگونه تغییر وعقب نشینی از این ماهیت فرقه ای موجبات مرگ آن را فراهم خواهد آورد

بی شک مسعود رجوی که کلا انسانی است که نان را به نرخ روز میخورد اینبار با غش کردن به سمت اعراب نشان دادند که همانطور که انتظارش می رفت مسعود رجوی و فرقه اش یک شبه داغترین حامی آل سعود در این اوضاع اخیر شده اند.

در تظاهرات اخیر فرقه رجوی در پاریس فرانسه حمل پلاکارد با شعارهای نقشۀ خلیج فارس با نام جعلی «خلیج عربی» و نقشۀ خوزستان با نام «کشورعربی اشغال شدۀ الأحواز» در تظاهرات اخیر فرقۀ رجوی با افتخار در دست هواداران فرقه رجوی حمل میشد.

پلاکارد عربهای لبنان و سوریه در تظاهرات فرقۀ رجوی در پاریس علیه سفر روحانی به فرانسه نوشته اند «نه به تروریسم صهیونی (اسرائیل) و صفوی» که دقیقا همان شعار داعش است که کل ایران را قطع نظر ار رژیمش دولت صفوی و شیعه را صفویها لقب می دهند. نگاه کنید روی نقشۀ خلیج فارس نوشته الخلیج العربی و استان خوزستان را به شکل کشوری از ایران جدا کرده نوشته الاحواز عربی اشغال شده

باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!

واقعا برای هر انسانی جای شرم دارد وقتی که ناظر باشد که مسعود رجوی و فرقه اش چگونه وقیحانه از تمامی جنایات انجام شده توسط سعودی ها در یمن که داد مجامع بین المللی و دولت های غربی را هم در آورده است حمایت می کردند و می کنند.

جای شرم دارد که مسعود رجوی و فرقه اش از اعدام با شیوه گردن زدن در عربستان تنها به این دلیل که حاکمان این کشور با ایران دشمنی می ورزند حمایت می کردند و می کنند.

جای شرم دارد که مسعود رجوی و فرقه اش هم صدا با نتانیاهو و سعودی ها تنها مخالفان لغو تحریم های مردم ایران بودند و هستند.

جای شرم دارد که مسعود رجوی و فرقه اش هیچ مرزی در وطن فروشی و مزدوری برای اجنبی را باقی نگذشته اند.

و بسیاری موارد دیگر که می توان ساعت ها آنها را شمرد.

در تظاهرات پاریس پرده ها به کنار رفته و چهره سیاه مسعود رجوی و فرقه اش حتی در زیر نقاب فریبنده حقوق بشر هم دیگر کسی را نمی فریبد تعداد اندک شرکت کنندگان در تظاهرات پاریس که برای مسعود رجوی و فرقه اش حیاتی بود و برای اجرای آن هفته ها طراحی و کار کرده بودند نشان از این واقعیت دارد که مسعود رجوی و فرقه اش دیگر جز یک لکه سیاه در تاریخ گذشته نیستند و در آینده هیچ جایی ندارند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوران سابق صدام و امروز اسرائیل و عربستان

مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوران سابق صدام و امروز اسرائیل و عربستان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید