دریافت خبر سلامتی بعد از ۲۶ سال (+ مصاحبه با شهرود بهادری عضو سابق مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

0
1310

دریافت خبر سلامتی بعد از ۲۶ سال (+ مصاحبه با شهرود بهادری عضو سابق مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  جریان از این قرار است که رحیم مظلومی برادر اینجانب رسول مظلومی ساکن تبریز، ۲۶ سال پیش کشور را به مقصد ترکیه ترک نموده وهیچ خبری درمورد ایشان وجود نداشت. این نوع مفقود شدگان ایرانی، معمولا سر ازتشکیلات مافیایی رجوی سردرمیآوردند و عموما مختصر خبری از آنها بدست میآید که درمورد برادر من اینطور نبود! تصور کلی من این بود که این …

مصاحبه با شهرود بهادری عضو جدا شده فرقه رجوی

لینک به منبع

س- شما به همراه برادرتان شهرام وبعنوان اعضای جدا شده، درچه تاریخی به زادگاه خود درجلفای آذربایجان شرقی بازگشتید؟

ج- من درتاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ درشهر خودم جلفا به خانواده ام تحویل داده شدم.

این واقعه یک نقطه ی عطفی درزندگی من وخانواده ام میباشد و خاطره ی گرامی آن تاابد درذهن من نقش خواهد بست.

بعد از۱۳ سال توانستم به خانواده ام برگردم وازاستقبال گرم آنها احساس خوشبختی غیر قابل وصفی نموده وگویی که زندگی دوباره پیدا کردم. تولدی دیگر یافته وبه دنیای جدیدی قدم گذاشتم .

وقتی دیدم که تغییرات کیفی بسیار مثبتی در منطقه ی محروم ما شده واینک به محل آباد وسرزنده ای تبدیل شده ، بسیار خوشحال شدم.

گرمی آغوش پدر ومادر مرا به دنیای بهترین احساسات انسانی برد و روحیه ی مثبت وپرباری بمن داد.

س- همایش سه روزه ی خانواده های گرفتار درچنبره ی رجوی، با حضور شما برگزار شد. جو وفضای ان را چگونه دیدید؟

ج- خیلی هیجان زده بودم. جو طوری مرا گرفته بود که صحبت کردن را برایم مشکل میساخت. اصلا تصور اینهمه استقبال وبرخورد خوب را نداشتم. فرق ماهوی آنچه که دردستگاه مغزشویی رجوی بمن القا شده بود وبرخورد گرم وصمیمانه ی خانواده ها، مرا دچار شگفتی کرد.

مشاهده کردم که گفته های رجوی درمورد خانواده ها ، کاملا دروغ است.

من با القای فکری تشکیلات رجوی انتظار این برخورد واین صمیمیت را بخواب هم نمیتوانستم ببینم.

آرزوی من این است که به یاری خداوند متعال ، تمامی خانواده ها به فرزندان وعزیزان خود برسند و اسرای رجوی از این قفس رها شده وبه وطن عزیز وآغوش گرم خانواده ی خود بازگردند.

البته عملی شدن این آرزوهای شریف انسانی ام، تنها با تلاش خانواده ها ممکن است واین تلاش باید بیشتر وبیشتر شود.

درخواستم ازدوستان هنوز گرفتار در مناسبات رجوی این است که آنها نیز همت بیشتری بکنند وبه خوشحالی و خانواده های شان اهمیت زیادی بدهند که خوشبختی خودشان هم ازاین بابت تامین میشود.

پدر ومادرها درخواست عجیب وغریب ونامشروعی ازشما ندارند که میگویند خودتان را آزاد کرده وما را از این غم وغصه های چندین دهه ای خلاصی بخشید.

شما مسلمانید ومیدانید که هیچ کاری باارزش تر ازجلب رضایت مشروع پدرومادر نیست.

مصاحبه و تنظیم: سعید

دریافت یک خبر سلامتی بعد از ۲۶ سال صبر و انتظار و خون جگر خوردن!

لینک به منبع

جریان از این قرار است که رحیم مظلومی برادر اینجانب رسول مظلومی ساکن تبریز، ۲۶ سال پیش کشور را به مقصد ترکیه ترک نموده وهیچ خبری درمورد ایشان وجود نداشت.

این نوع مفقود شدگان ایرانی، معمولا سر ازتشکیلات مافیایی رجوی سردرمیآوردند و عموما مختصر خبری از آنها بدست میآید که درمورد برادر من اینطور نبود!

تصور کلی من این بود که این برادر بداقبال من، در هزارلای تشکیلات رجوی گرفتار آمده و بدلایلی سربه نیست شده است.

اما حقیقت این بوده که او در کمپ لیبرتی عراق ودرخدمت رجوی بسر میبرده و اجازه نداشته که محل خود وخبر سلامتی اش را به خانواده اش بدهد!

همایش۱۴و۱۵و۱۶/۱۱/۱۳۹۴ خانواده های اسرای رجوی درلیبرتی وآلبانی در تبریز، فرصت مغتنمی بود که من نیز برای کسب اطلاع از سرنوشت پر راز و رمز این برادرم حضوریافته و ازبرادران بهادری که اخیرا مناسبات مخوف رجوی را ترک کرده وبه آغوش خانواده بازگشته اند ، پرس وجویی کرده باشم.

آنها بمن گفتند که برادرم درلیبرتی حضور دارد وبارها اورا دیده اند!

با عرض خوشحالی زیاد، این موضوع هم روشن شد که برای نجات او تلاش شبانه روزی داشته باشم ونامه ی ضمیمه خطاب به مقامات ذیصلاح ، نخستین گام من دراین عرصه است که تا آزادی برادرم ادامه خواهد داشت!

در نا امیدی ، بسی امید است

رسول مظلومی

(پایان)

همچنین:

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید