حمله چماقداران رجوی به هواداران حزب کمونیست کارگری در پاریس

0
981

حمله چماقداران رجوی به هواداران حزب کمونیست کارگری در پاریس

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:… روز چهارشنبه ۷ بهمن ۹۴ برابر با ۲۷ ژانویۀ ۲۰۱۶ در تظاهرات از قبل اعلام شدۀ گروههایی از اپوزیسیون ایران در میدان رپوبلیک پاریس در اعتراض به سفر روحانی به فرانسه فرقۀ رجوی که در میان ایرانیان داخل و خارج ایران و مشخصا در میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی به شدت منزوی و منفور می باشد با بهره برداری از تبلیغ و امکانات نیرویی گروههای …

لینک به منبع

حملۀ چماقداران رجوی در پاریس به هواداران حزب کمونیست کارگری ایران ماهیت تروریستی این فرقه را بیش از پیش برملا ساخت

نمایش نهایت انزوا و منفوریت فرقۀ رجوی در میان ایرانیان

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

روز چهارشنبه ۷ بهمن ۹۴ برابر با ۲۷ ژانویۀ ۲۰۱۶ در تظاهرات از قبل اعلام شدۀ گروههایی از اپوزیسیون ایران در میدان رپوبلیک پاریس در اعتراض به سفر روحانی به فرانسه فرقۀ رجوی که در میان ایرانیان داخل و خارج ایران و مشخصا در میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی به شدت منزوی و منفور می باشد با بهره برداری از تبلیغ و امکانات نیرویی گروههای دیگر برای برقراری تظاهرات و در حالیکه خودشان زمان و مکان دیگری برای تظاهرات جداگانه و به دور از سایر ایرانیان آن هم با اجیر کردن عربها و افغانها بویژه پناهندگان سوری اعلام کرده بودند (امروز پنجشنبه میدان تروکادرو) به این تظاهرات اعلام شده از سوی دیگر گروههای اپوزیسیون رفته و تلاش کردند با برداشتن عکسهای امام غایبشان مسعود فراری و مریم قجر ویترینی، دیگران را گردآمده زیر پرچم و عکسهای آنان جلوه دهند و با عکس و فیلمبرداری، نیروهای گروههای دیگر اپوزیسیون ایران را نیروهای خودشان جلوه بدهند که با اعتراض دیگر گروههای ایرانی بویژه هواداران حزب کمونیست کارگری ایران (حکمتیستها) روبرو شدند.

نوچه های مریم رجوی که تاب تحمل کوچکترین مخالفت و انتقاد از بیرون خودشان را ندارند و غیر از خودشان همۀ عالم و آدم را وابسته به رژیم توصیف می کنند اعتراض به این دزدی شان را برنتابیده و به هواداران حزب کمونیست کارگری ایران حمله ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بدینگونه در اصلی ترین میدان پاریس و جلوی چشم شهروندان فرانسوی و ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات و گروههای مختلف ایرانی که هیچکدام عکس هیچ شخصیتی و یا رهبری از جریانات و حزب خودشان را حمل نمی کردند ماهیت خشونت طلبانه و تروریستی و فرقه ای خودشان را به روشنی نشان دادند.

آشوب طلبی و درگیری ایجاد شده توسط سردمداران فرقۀ رجوی و نوچه های مریم قجر عضدانلو با دخالت مأموران پلیس فرانسه خاتمه یافت و پلیس عوامل مریم قجر و افراد فرقۀ رجوی را مقصر شمرده و این درگیری و به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت آمیزی را که با اجازۀ پلیس فرانسه برگزار شده بود را بر پرونده های تروریستی و خشونت طلبانۀ گذشتۀ این فرقه در خاک فرانسه اضافه کرد.

____________________________________

آرشیو موضوع : قربانعلی حسین نژاد

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید