ایران فانوس: در حاشیه سفر روحانی به اروپا

0
1394

با آب شدن آهسته آهسته یخهای بی اعتمادی مابین ایران و غرب و سرانجام تلاش دو ساله اخیر ایران به همراه قدرتهای پنج + یک و اجرایی شدن برجام و شکستن تحریمها، رییس جمهور کشور فرانسه فرانسوا اولاند، رییس جمهور ایران حسن روحانی را رسماً دعوت کرد تا بلکه روابط ایران و غرب، سریعتر جوش خورده و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی و حقوق بشری این رابطه نصیب مردم ایران گردد. چون به تجربه ثابت شد، طی سی سال اخیر حدود سی کشور جهان وقتی به تعامل با جهان غرب رسیدند، به سرعت به سمت پیشرفتهای اقتصادی و دموکراسی گام نهادند. کشورهایی مانند دبی که در کنار کشور ایران به مثابه دهکده ای کوچک بودند، وقتی از ظرفیتهای جامعه جهانی بهره برده و برخوردار شدند، سریعاً به پیشرفتهای اقتصادی نائل آمدند.

در حاشیه سفر روحانی به اروپا

ایران فانوس، 28.01.2016

لینک به منبع

در نیمه دوم قرن بیستم دانشجویان ایرانی که از ایران جهت تحصیل علم و دانش به اروپا می رفتند، سوغات و توشه سفرشان هنگام بازگشت، معمولاً اندیشه های غربی و یا ضد غربی بود. اندیشه های ضد غربی، متاثر از فضای جنگ و تجاوز و انقلاباتی که در جهان سوم به ویژه در ویتنام جریان داشت، در داخل ایران نیز دو جریان فکری وابسته چون توده و مجاهد ضد آمریکایی، را به راه انداخت که افکار و اندیشه شان سالها فضای داخل و خارج ایران را احاطه کرد و درنتیجه، کشور و دولتمردان ایرانی را از جهان غرب دور و دهها سال هزینه گزافی را روی دست مردم ایران قرار داد. البته این دعوا و چالش، یک طرفه نبود بلکه دولتهای غربی با اشتباه محاسبه در جنگ و تحریم و عقب نگهداشتن ایران، بی تقصیر نبودند.

با آب شدن آهسته آهسته یخهای بی اعتمادی مابین ایران و غرب و سرانجام تلاش دو ساله اخیر ایران به همراه قدرتهای پنج + یک و اجرایی شدن برجام و شکستن تحریمها، رییس جمهور کشور فرانسه فرانسوا اولاند، رییس جمهور ایران حسن روحانی را رسماً دعوت کرد تا بلکه روابط ایران و غرب، سریعتر جوش خورده و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی و حقوق بشری این رابطه نصیب مردم ایران گردد. چون به تجربه ثابت شد، طی سی سال اخیر حدود سی کشور جهان وقتی به تعامل با جهان غرب رسیدند، به سرعت به سمت پیشرفتهای اقتصادی و دموکراسی گام نهادند. کشورهایی مانند دبی که در کنار کشور ایران به مثابه دهکده ای کوچک بودند، وقتی از ظرفیتهای جامعه جهانی بهره برده و برخوردار شدند، سریعاً به پیشرفتهای اقتصادی نائل آمدند.

هم اکنون نوبت ایران است که پس از سالها تحمل جنگ و تحریم و ایزوله، به تعاملی سازنده با جهان غرب دست یابد. بی شک این تعامل در طرف غرب جدا از دست آوردهای اقتصادی، آشنایی نزدیکتر با تمدن ایرانی خواهد بود و در طرف ایران نیز جدا از پیشرفتهای اقتصادی، نیل به دموکراسی و حقوق بشر را در بر خواهد داشت و با استفاده از ظرفیتهای جهانی و در تعامل با مردم ایران و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و اقتصادی ایرانیان خارج کشور، ایران را ظرف پنج سال آینده به قدرت اقتصادی بزرگی در جهان بدل خواهد کرد.

بیهوده نیست که مزدوران حاضر به خدمت و همیشگی جنگ طلبان که سالها در طلب جنگ و تحریم و کلنگی کردن ایران باقی بوده اند، هم اکنون در مقابل سفر حسن روحانی به فرانسه، شمشیرها را از نیام برکشیده و به بهانه حقوق بشر به دنبال تنش آفرینی و بالا بردن هزینه ها و  ابراز وجود بر آمده اند.

این مزدوران در بازی آخر و در حالی که با نزدیکی ایران و غرب، مرگ زودرس خود را پیشبینی کرده و آخرین لانه عنکبوتی خود را سست تر می بینند، ماهیت ضد غربی و ضد ایرانی و ضد دموکراسی و ضد حقوق بشری خود را اینجا نیز بر همگان آشکار ساخته اند.

درنتیجه، برای پرواز نیاز به دو بال است. بال داخلی و بال خارجی که آن نیز استفاده بهینه از پتانسیلهای جهان متمدن است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

_________________________________________

آرشیو موضوع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید