عیسی آزاده: ما جدا شدگان فرقۀ رجوی در اروپا از تحصن خانواده های دردمند …

0
738

رجوی یک شخص کاملا زبون وترسو و بزدل است که نه به فکر جان اسیران است و نه به فکر ایران و ایرانی. او در یک توهم ابلهانه بسر می برد وگمان می کند که با گروگان گرفتن بچه های شما می تواند چند صباحی بیشتر با در آوردن ادا و شکلک های میمونی مزدش را از اربابان عربش یعنی همان شیخ های مرتجع و هم چنیین جناح های جنگ طلب آمریکایی و لابیهای اسرائیلی اش وصول کند.به همین دلیل است که خروج هر نفر از لیبرتی یا در آلبانی تیر زهر آگین به قلب و روح پلید اوست. پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز به کاری که می کنید کم بها ندهید. این کار شما و این صجه ها و ناله های جانسوز شما دودمان رجوی و رجوی صفتان را بر باد خواهد داد.

ما جدا شدگان فرقۀ رجوی در اروپا از تحصن خانواده های دردمند جلوی اسارتگاه لیبرتی حمایت می کنیم

به قلم عیسی آزاده از اعضاء و فرماندهان قدیمی سازمان مجاهدین ـ 26.01.2016

لینک به منبع : پیوند رهایی

 خواهران وبرادران عزیزم

درود بر تک تک شما که همه سختی ها را به جان خریدید و با حد اقل امکانات در عراق ناامن دل به دریا زدید تا عزیزان خودتان را در آغوش بگیرید. ناله های جانسوز شما سنگ خارا را ذوب می کند اما تاثیری بر قلب سنگ رجوی نمی گذارد.

رجوی شما را دشمن خودش می داند و دقیقا دشمن شخصی خودش و هر زمان که ناله مادری یا فریاد دختری که بابا بابا می کند را بگوشش می رسانند مثل مار زخمی بخودش می پیچد وبی دلیل دنیست آنچه شایسته و بایسته خودش است به خانواده های ما نسبت می دهد.

رجوی یک شخص کاملا زبون وترسو و بزدل است که نه به فکر جان اسیران است و نه به فکر ایران و ایرانی. او در یک توهم ابلهانه بسر می برد وگمان می کند که با گروگان گرفتن بچه های شما می تواند چند صباحی بیشتر با در آوردن ادا و شکلک های میمونی مزدش را از اربابان عربش یعنی همان شیخ های مرتجع و هم چنیین جناح های جنگ طلب آمریکایی و لابیهای اسرائیلی اش وصول کند.

به همین دلیل است که خروج هر نفر از لیبرتی یا در آلبانی تیر زهر آگین به قلب و روح پلید اوست.

پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز به کاری که می کنید کم بها ندهید. این کار شما و این صجه ها و ناله های جانسوز شما دودمان رجوی و رجوی صفتان را بر باد خواهد داد.

باور کنید باطل السحر تشکیلات عنکبوتی وجهنمی رجوی حضور مستمر شما خانواده  ها در صحنه است. بارها از زبان رجوی شنیده ام که خانواده را فتنه و بلای تشکیلاتش مطرح کرده است و برای همین ناچار شد چند ساعت سخنرانی برای ما علیه خانواده های دم در اشرف ایراد کند و بعد هم آن را به صورت کتابی در سایتهایش منتشر کند که در آن حتی فتوای قتل خانواده ها به دست فرزندانشان را هم صادر کرده و انواع توهین ها و تهمتها و ناسزاها که تماما شایستۀ خودش است نثار خانواده ها کرده است، زیرا می داند که حضور خانواده در اشرف کمر او را شکست و اینک در لیبرتی است که باید بی محابا از حقوق قانونی خودتان دفاع کرده و کوتاه نیایید.

الآن توپ را شما در زمین رجوی انداخته اید و او را آچمز کرده اید. شک نکنید که صبح پیروزی نزدیک است و به یاری خدا و همت شما خانواده های عالیقدر چشمتان به دیدن فرزندانتان روشن خواهد شد.

درسخت ترین و امنیتی ترین زندان های دنیا ملاقات آزاد است و زندانیان دارای موبایل هستند و به اینترنت دسترسی دارند.

تنها فرقه ای که در دنیا انسانها را از همه قطع کرده فرقۀ رجوی است آنهم از ترس آگاه شدن اسیران.

رابطۀ رجوی با خانواده رابطۀ جن و بسم الله است چون خودش بوضوح به ما می گفت خانواده، «انقلاب ایدئولوژیک» یعنی دستگاه فکری و پایه ای فرقۀ رجوی را متلاشی می کند.

پس این نشان می دهد که شما نباید کوتاه ییایید و باید از حق قانونی خودتان دفاع کنید.

ملاقات حضوری حق مسلم شماست.

به رجوی می گویم که با برداشتن پست های چند لایۀ نگهبانی 24 ساعته و متوقف ساختن پمپاژ یکطرفه خزعبلات در مغز انسانها خواهی دید که یک نفر هم در جهنم تو نخواهد ماند. جوانانی که عمر مفید شان را صادقانه در یک اعتماد مطلق به سازمان رجوی تقدیم کردند اکنون دیگر به دجالگری او و پوچی و آبکی بودن تحلیلهایش به طور کامل پی برده اند و برای همین اکنون حتی از میان آنها که ذهنشان کاملا بسته بود و شدیدا به رجوی ابراز وفاداری می کردند می بینیم که از لیبرتی فرار کرده و به خانواده هایشان می پیوندند.

یک زمانی رجوی با چتر حمایتی رژیم بعث و اطلاعات عراق و با گشتاپوی داخل تشکیلات خودش بساط سرکوب وحشیانه و داغ و درفش و زندان و شکنجه و قتل و سربه نیست کردن ناراضیان راه انداخته بود، ولی اکنون دوره اش گذشته و اربابش صدام که سقوط کرد چند سالی در زیر سایه نیروهای نظامی امیرکایی و چکمه های عموسام دوباره فیلش یاد هندوستان کرد، اما دیری نپایید که با تحویل دادن پروندۀ امنیتی فرقه از سوی همان آمریکا به دولت عراق بادبادک امید های واهی رجوی ترکید.

یک وقت فردی کار خطایی مرتکب می شود و بارها خودش را لعنت می کند و می گوید کاش زمین دهن باز می کرد و مرا می بلعید. امروز نیز دقیقا با نفرین مادران و ضجه های دختران و فریاد های جانسوز پدران، زمین دهن باز کرده و رجوی را بلعیده است. وی از سال 2003 تا کنون از نظرها غایب  است و همانند کرم خاکی گذران زندگی می کند. البته که هیچ کس نمی تواند با قانونمندی های حاکم بر جهان و تاریخ مقابله کند و رجوی هم نخواهد توانست.

بدون شک خروش شما رجوی را مجبور خواهد کرد که در سال 2016 همه اسیران را به آلبانی منتقل کند چون رجوی چنین توان و پنانسیلی ندارد که دو تشکیلات بیمار را یکی در عراق و یکی در البانی نگه دارد آن هم با افرادی که دیگر دارند آگاه می شوند که رجوی به امید و اعتماد آنان خیانت کرده است.

با درود مجدد به تک تک شما عزیزان که اکنون در جلوی درب زندان لیبرتی اکسیون بر پا کرده اید. به تلاشتان ادامه دهید و با صدای هر چه بلندتر فرزندانتان را صدا کنید و مطمئن باشید که بچه ها صدای شما را می شنوند و یا هر کدام از دوستانشان بشنوند به آنها و به همدیگر منتقل می کنند. وقتی ما در اشرف بودیم و صدای شما را از بلند گوها می شنیدیم اگر اسم کسی در میان فریادهای خانواده ها به گوشمان می خورد به او اطلاع می دادیم که اگر نشنیده بود بداند که خانواده اش آمده است.

ملاقات حضوری حق مسلم خانواده است و هیچ قدرتی نمی تواند و توان آن را ندارد که که ای حق را از آنها سلب کند.

سیل اشک مادران و غصه های در گلو تلنبار شدۀ پدران دودمان رجوی را بر باد خواهد داد.

آینده از آن ماست. آینده از آن خانواده هاست.

آینده از آن اسیران فرقه رجوی است که باید خودشان را رها کنند و دیگر این پوستین های مندرس تشکیلات اهریمنی را بیرون بیندازند و قبای یک زندگی نوین و انسانی را بر تن کنند.

رجوی ضد شادی و ضد پیوندهای خانوادگی است. باید به این مردک گفت که این قوانین اهریمنی را از کجا آورده و جعل کرده است که خانواده یعنی ضد مبارزه؟!

نه خیر خانواده ضد مبارزه نیست، خانواده ضد فرقه گرایی و سکتاریسم رجوی است.

ما اعضای جدا شدۀ فرقۀ رجوی در اروپا با تمام فهم و اندیشه مان در این حرکت انسانی وخدایی همگام و همراه شما خواهیم بود و صدای شما را به هر جا که نمی رسد خواهیم رساند.

به امید رهایی همۀ اسیران از چنگال رجوی و بازگشت پیروزمندانه شان به آغوش گرم خانواده هایشان.

برادرتان عیسی آزاده

پاریس

دوشنبه 5 بهمن 94

25 ژانویه 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : عیسی آزاده

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید