سری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم

0
673

سری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:…  امروز صبح خانواده های رنج کشیده که اسامی و نسبت آنان با ساکنان اردوگاه لیبرتی اعلام گردید برای روز دوم به این اردوگاه مراجعه کردند تا شاید دل های سنگ شده به رحم آیند و ذهن های مسدود شده به فکر فرو روند و امکان دیداری هرچند کوتاه با عزیزان فراهم گردد. پاسخ فرقه رجوی که خصم قسم خورده خانواده و هرگونه مناسبات عاطفی است البته قابل انتظار …

لینک به منبع

سری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجوی

سری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش اول
سری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش دوم (+ ویدئو)
نامه خانواده ها به دفتر ملل متحد در بغداد (+ استمداد خانم بهشتی برای نجات برادرش)
نامه بنیاد خانواده سحر به رئیس UNHCR

امروز صبح خانواده های رنج کشیده که اسامی و نسبت آنان با ساکنان اردوگاه لیبرتی اعلام گردید برای روز دوم به این اردوگاه مراجعه کردند تا شاید دل های سنگ شده به رحم آیند و ذهن های مسدود شده به فکر فرو روند و امکان دیداری هرچند کوتاه با عزیزان فراهم گردد.

پاسخ فرقه رجوی که خصم قسم خورده خانواده و هرگونه مناسبات عاطفی است البته قابل انتظار بود. عده ای که معلوم نبود چرا سر و صورت خود را پوشانده بودند و از چه میترسیدند با جست و خیز ها و فحاشی های هیستریک همچون بیماران حاد روانی به استقبال خانواده ها آمدند و هرآنچه که صرفا لایق شخص مسعود رجوی است را نثار این دردمندان کردند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی گروگانها را مجبور به فحاشی به خانواده ها می کنند

واکنش این افراد در برابر یک خواست کاملا منطقی و مشروع در نظر هر ناظر منصفی وضعیت روحی این افراد را به خوبی نشان میدهد که چقدر از واقعیات زندگی فاصله گرفته اند و تا چه حد تحت القائات ذهنی و فکری فرقه ای قرار دارند.

خانواده ها در مقابل البته با متانت تمام صرفا به تکرار خواست برحق خود یعنی دیدار با عزیزانشان تأکید کردند و شعار “ملاقات حضوری حق مسلم ماست” را تکرار نمودند.

بنیاد خانواده سحر

۲۵ ژانویه ۲۰۱۶

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتی ژانویه ۲۰۱۶


https://youtu.be/tpaXueZ9WAc

کیهان لندن – مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید