محمد رضا روحانی:نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟

0
1450

شما  از مرداد سال 1350 تا امروز بیش از 42 سال امتحانات خود را پس  نداده اید؟ کارنامه شما باندازه کافی باز  نیست؟ در مصاحبه آقای ابریشمچی”شخصا کلمه به کلمه”و”شخصا  ثانیه به ثانیه”رهبری نداشتید؟ و ندارید؟ . نتایج این سالهای طولانی توسط”شریف” کلا به حساب شما  واریز نشده است؟ از استعمال انواع و اقسام نام های مستعار چه سودی خواهید برد؟ بهتر نیست با دست باز چشمها را ببندید وقلم ودهان را برانید و بگشائید؟ مگر قرار نیست شما تنها به خدا جواب دهید و هیچ بنی بشری حق سئوال از شما را ندارد؟ بایک اقدام ساده و تجدید نظری کم هزینه و به کار بردن نام واقعی خود بهتر و  زودتر به هدف نمی رسید؟ به این ترتیب همگان روشن تر خواهند دانست “صفات شناعت،شقاوت و دنائت” و ….در  وجود چه کسانی متبلور است؟ شما یا منتقدان شما؟ همگان نخواهند فهمید که پشت پا زدن مکرر  و آشکار به”اخلاق شورائی وجمعی وخنجرزدن از پشت وخیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم آخوندی را چه کس و کسانی مرتکب می شوند؟

نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟
محمدرضا روحانی  ـ 22.01.2016

آقای رجوی

“شریف” ترین یاران قدیمی شما “به دلیل درک روشنی که از مبارزه با دو دیکتاتوری در بالاترین  سطح مسئولیت در سازمان مجاهدین و  شورای  ملی مقاومت ایران در زندان و بیرون دان بدست آورد” می تواند ادعا کند که قریب 14 قرن پیش خلیفه مسلمین  علی بن ابیطالب “درخطبه86 نهج البلاغه علی (ع)”  سیمای  مسعود را ترسیم می  کند”.1

آن “شریف” با این مقدمه کارنامه شما را نه به عنوان برگزیده مجاهدین ، بلکه به منزله یک مشتاق و شیدا به همگان معرفی می کند. او اصرار دارد تا ثابت  شود و همه بدانند که” مسعود غالباُ شخصا کلمه به کلمه موضع گیریها و اعلامیه ها را دیکته می کرد ومی نوشت و گاهی در اوج بیماری وتب  که کلمات را به سختی بیان می کرد هدایت کشتی نبرد مردم برای آزادی را شخصا ثانیه به ثانیه سکانداری می کرد”.2

همه می دانیم که شما برای صیانت  ذات با  انتخاب شغل ” رهبر عقیدتی” اقامتگاه قانونی خود را درنوک پیکان تاریخ بر گزیده اید و باین ترتیب امکان دسترسی به شما وجود ندارد. ما از طریق این نوشته می خواهیم”جسارتا ” سئوال کنیم که چه عیبی دارد ،  برای اثبات بیشتر” صداقت و وفاداری” خود از انواع نامهای مستعار صرفنظرکنید؟

 شما در نوشته ای اخیرا میزان توجه خود را به سنت  پیامبراسلام و”اذکرو امواتکم بالخیر” از رفتگان به  نیکی یاد کنید- نشان دادید درحد و لیاقت خود نحوه احترام به بازماندگان سوگوار خانواده عباس محمد رحیمی که پنج شهید و پنج زندانی دارد را روشن کردید .3

آقای رجوی

شما  از مرداد سال 1350 تا امروز بیش از 42 سال امتحانات خود را پس  نداده اید؟ کارنامه شما باندازه کافی باز  نیست؟ در مصاحبه آقای ابریشمچی”شخصا کلمه به کلمه”و”شخصا  ثانیه به ثانیه”رهبری نداشتید؟ و ندارید؟ . نتایج این سالهای طولانی توسط”شریف” کلا به حساب شما  واریز نشده است؟ از استعمال انواع و اقسام نام های مستعار چه سودی خواهید برد؟ بهتر نیست با دست باز چشمها را ببندید وقلم ودهان را برانید و بگشائید؟ مگر قرار نیست شما تنها به خدا جواب دهید و هیچ بنی بشری حق سئوال از شما را ندارد؟ بایک اقدام ساده و تجدید نظری کم هزینه و به کار بردن نام واقعی خود بهتر و  زودتر به هدف نمی رسید؟

به این ترتیب همگان روشن تر خواهند دانست “صفات شناعت،شقاوت و دنائت” و ….در  وجود چه کسانی متبلور است؟ شما یا منتقدان شما؟ همگان نخواهند فهمید که پشت پا زدن مکرر  و آشکار به”اخلاق شورائی وجمعی وخنجرزدن از پشت وخیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم آخوندی را چه کس و کسانی مرتکب می شوند؟

ما قول می دهیم، کما کان عین نوشته های شما را در حد مقدورات خود انتشار دهیم، مردم می خوانند، فهم دارند و داوری می کنند .

1-در این نامه گفتگوی مهدی به دو جمله از مصاحبه آقای مهدی ابریشمچی ملقب  به “شریف” استناد شده است هر دو جمله عینا از متن نوشتاری  مصاحبه ایشان نقل شده بود که عنوان آن-   30 دی یک روز تاریخی- از ابریشمچی با سیمای آزادی(قسمت اول) که در سایت آفتابکاران آمده بود که بلافاصله برداشته شد و در آرشیو سایت نیز وجود ندارد وز نوشته وعکس آقای مهدی ابریشمچی نیز در یوتیوپ خبری نیست تو گوئی که رستم ز مادر نزاد و باین ترتیب خیاط لباده رهبری هم در کوزه افتاد و خود کرده را تدبیر نیست.

2-آقایان رجوی و ابریشمچی هردو خود را مسلمان معرفی میکنند اصل آن است که طی نیم قرن گذشته  این مسلمانان قران را خوانده اند و آیات 13-17 سوره الفتح و 59-61 سوره النور باخبرند و می دانند که علاوه براصول اسلامی شورا، مشورت و مشاوره خدای آنان در آیات مذکور محدودیت هائی را برای انسان شناخته است. درست است آدمی که دیکته می کند نیاز به رایزنی ندارد، اما خداوند  مواردی رادر باره مجانین،کودکان وزنان سالخورده و (نه مردان)و معلولین جسمی سلب مسئولیت کرده است.

لیس علی المریض حرج و ……با این حساب لابد اوامر و نواهی خداوند در نوک پیکان تاریخ بی اعتبارشده است .”خدا را در  پستوی خانه نهان باید کرد”

3 -نوشته” رحمان ش” در آفتابکاران

http://aftabkaran.com/maghale.php?id=5312

اول بهمن 13949

 محمدرضا روحانی – رضا مولایی نژاد

منبع:پژواک ایران

______________________________________

آرشیو موضوع : مسعود رجوی

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید