تبریز جای رجوی ها نیست !

0
1812

تبریز جای رجوی ها نیست !

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینرلینک، تبریز، بیستم ژانویه ۲۰۱۶:…  یعنی ازآزادیخواهان جهان خواسته میشود که ازنیروهای آمریکائی بخواهند در لیبرتی مستقر شده وجان لیبرتی نشینان را حفظ کنند!!! راستی چه رابطه ای بین آزادیخواهان ونیروهای آمریکائی که درعرض این دو سه دهه، به ۲۵ کشور جهان تجاوز علنی، مستقیم ویا غیر مستقیم نظامی کرده وآنها را بخاک وخون کشیده وویران نمودند، وجود …

 

http://iran-interlink.org

لینک به منبع: ایران اینترلینک

تبریز جای رجوی ها نیست !

پس از انتشار بیانیه های جعلی چند وبنام پاره ای از شهرها واستان ها که با امضای هوادران مجاهدین صادر وتنها دررسانه های رجوی شرف انتظار یافت ، این بار نوبت به تبریز فرهنگ ساز، ضد استبداد وشهر اولین ها رسید که باند رجوی درحمایت ازخود!! وبنام گروهی ازاهالی اینجا که هوادار مجاهدین خلق؟! را هم یدک میکشند، بیانیه ای صادر کند که طی آن آمده است:

” بیانیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تبریز در مورد حفاظت از مجاهدان لیبرتی – … لذا احتراما از آزادیخواهان سراسر دنیا تقاضا داریم، بعد از هفتمین حمله جنایتکارانه مزدوران رژیم خونخوار آخوندی به اشرفیان لیبرتی دست روی دست نگذارند، برای امنیت و حفاظت لازم آن عزیزان که تنها توسط نیروهای انسان‌دوست با تجربه آموزش دیده و بی‌طرف بین‌المللی امکانپذیر است ” .

یعنی ازآزادیخواهان جهان خواسته میشود که ازنیروهای آمریکائی بخواهند در لیبرتی مستقر شده وجان لیبرتی نشینان را حفظ کنند!!!

راستی چه رابطه ای بین آزادیخواهان ونیروهای آمریکائی که درعرض این دو سه دهه، به ۲۵ کشور جهان تجاوز علنی، مستقیم ویا غیر مستقیم نظامی کرده وآنها را بخاک وخون کشیده وویران نمودند، وجود دارد؟؟!!

آیا سیستم آمریکائی هرگز دروضعیتی بوده است که بتواند وبخواهد که برای درخواست آزادیخواهان تره ای خرد کند؟؟!!

آیا این دعوت ازحضور نیروهای خارجی درعراق ، دخالت درامور داخلی عراق نیست که این هواداران تبریزی؟؟!! باند رجوی مرتکب به انجام آن شده اند؟!

تبریزی که اهالی اش طی قرن ها درکمک به انسان ها درتمامی عرصه های اجتماعی وفرهنگی شهره ی جهان است ، چگونه میتواند دیگران را دعوت به تجاوز به کشور همسایه کند؟!

مگر قرار نبود که کمپ لیبرتی بمدت حداکثر دوسال، حالت ترانزیت داشته باشد واین فرصت را رجوی بلااستفاده ازدست داد وحالا موقع دعوت از نیروهای خارجی برای حفظ این کمپ منقضی شده است؟!

یک تبریزی فهیم چگونه میتواند از نیروهای مسلح خارجی دعوت کنند که دوباره وارد خاک عراق شده ودرآنجا ولیبرتی به حفظ امنیت مشغول شوند؟؟!!

درجای دیگری ازاین بیانیه؟؟ تبریزی های ساکن اورسورواز و… آمده است:

” همه بهتر می‌دانند که رژیم آخوندی بعد از شکستهای پی‌درپی بین‌المللی و منطقه‌یی به سیم آخر زده چون تنها با بحران زنده است “.

اگر اینطور است ، این دست وپا زدن رجوی و دوستان خارجی اش ودرراس همه ی آنها صهیونیست ها وهابییون برای چیست؟!

جز این است که خود باین گفته ها اعتماد نداشته وبرای مصارف دیگر مطرحش میکنند؟!

درآخر این رسوانامه چنین آمده است:

” خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادیبخش پیام آخر ماست – قسم به‌جان جانان ایستاده‌ایم ” .

دراین قسمت خواسته شده که متن، بیسوادانه تر از سایر مطالب این گروه – که خود ازبیسوادی رنج میبرد- باشد که شاید مردم باورکنند که جوانان رویش یافته ای دراین شهر هستند که واقعا هم هوادار رجوی بوده واز سر صغر سن، انشا نویسی شان هنوز خوب نشده که بزرگ که شدند میشود البته!

” خلق جهان” یک اصطلاح غلطی است و در ۱۸۸ کشور جهان هزاران خلق زندگی میکنند و نوشتن “خلق ها” درست بود!

لابد این واژه ی غلط بدانجهت مورد استفاده قرار گرفته که چون مسعود رجوی رهبر کل جهان است، دیگر باید یک ” خلق ” وجود داشته باشد وصحبت از ” خلق ها ” موردی ندارد وباشد که استعمال این واژه گناه کبیره ای هم باشد !

همانطور که حرف زدن به زبان غیر فارسی در تشکیلات مافیایی رجوی، گناه کبیره است!

درهرصورت ، هرکه رهبر شما باشد، برادرتان صابر که لیاقت رهبری زا درخود نمیبیند، حسادتی نخواهد کرد وتنها ازاین بابت است که خیالتان جمع باشد!

صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید