ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

0
1302

عباس محمد رحیمی در روزهای اخر زندگی خود پیام آخر را نیز داد، پیامی که با آن  مشت دروغگویان را باز کرد تا در کفت دست رهبری آن همگان ببینند ، چه عفونت و چرکی نشسته است. بدون تردید تاریخ  در مورد رهبری سازمان مجاهدین خلق قضاوت  خود را خواهد کرد، رهبری که در دم مرگ نیز انسان ها  را رها نمی کند و از دشنام ، توهین و دسیسه کوتاه نمی آید. برای مسعود رجوی حقوق بشر همان است که خودش در نشست های عمومی سازمان مجاهدین گفته است: حقوق بشر یعنی کشک. واقعیت این  است که مثل عباس ها فروان بوده  و هست که در گرداب مجاهدین خلق گرفتار شدند، از همه چیز خود برای مردم خود گذشتند ، مردانه به دیکتاتور نه گفتند و عاقبت نیز رستگار شدند . زنده یاد هادی شمس حائری نیز وضعیت مشابهی با عباس محمد رحیمی داشت، او نیز در لحظات آخر فقط …

تسلیت سایت ایران قلم به خانواده زنده یاد عباس محمد رحیمی

عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد

ایران قلم ـ 18.01.2016

متاسفانه زنده یاد عباس محمد رحیمی نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما او با رفتن خود ، به مانند بودن خود، باز هم پیام های روشنی برای همراهانش داشت. جای تعجب ندارد که انسانی که تنها چند روز یا هفته به پایان مرگش باقی مانده بود، باز در پیکره  ایدئولوژی  طراز نوین  مجاهدین خلق جایی برای رعایت حقوق بشر ندارد و البته عباس محمد رحیمی در روزهای اخر زندگی خود پیام آخر را نیز داد، پیامی که با آن  مشت دروغگویان را باز کرد تا در کفت دست رهبری آن همگان ببینند ، چه عفونت و چرکی نشسته است. بدون تردید تاریخ  در مورد رهبری سازمان مجاهدین خلق قضاوت  خود را خواهد کرد، رهبری که در دم مرگ نیز انسان ها  را رها نمی کند و از دشنام ، توهین و دسیسه کوتاه نمی آید. برای مسعود رجوی حقوق بشر همان است که خودش در نشست های عمومی سازمان مجاهدین گفته است: حقوق بشر یعنی کشک.abbas-mohamadrahimi

واقعیت این  است که مثل عباس ها فروان بوده  و هست که در گرداب مجاهدین خلق گرفتار شدند، از همه چیز خود برای مردم خود گذشتند ، مردانه به دیکتاتور نه گفتند و عاقبت نیز رستگار شدند . زنده یاد هادی شمس حائری نیز وضعیت مشابهی با عباس محمد رحیمی داشت، او نیز در لحظات آخر فقط می خواست برای چند لحظه ، نه چهره ، بلکه صدای فرزندان خود  را بشنود، اما مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق اجازه نداد و  دریغ و صد افسوس که او هم رفت. در پایان مجددا ایران قلم مرگ زنده یاد عباس محمد رحیمی را به خانواده وی تسلیت می گوید.

ایران قلم ـ 18.01.2016

hadi20

 

 

 

حقوق انسان در قاموس فرقه رجوی (+ پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت عباس محمد رحیمی)

منصور نظری، ایران اینترلینک،  پاریس، هجدهم ژانویه ۲۰۱۶:… عباس نمونه کوچکی از وحشیگری های این فرقه است تازه این وضعیت و موقعیت عباس در شرایطی بوده که بصورت گسترده اطلاع رسانی شده و همه ایرانیان بصورت مستمر در جریان ان قرار گرفته اند حال بنگرید فرقه ای که در حال حاظرکه نه قدرتی دارد و نه صدامی که پشتیبانی اش کند اینگونه با یک بیمار برخورد میکند وای به ان روزی که صدامی بود و…

http://iran-interlink.org

حقوق انسان در قاموس فرقه رجوی

سالهاست انسان متمدن به نقطه ای رسیده است که حقوق انسانها را در هر شرایطی به رسمیت میشناسد حتی کسانی که مرتکب جرم شده اند نیز مشمول چنین قانونی هستند و هیچ کس نمی تواند انرا زیر پا بگذارد نقض این قانون توسط هر کس نقض حقوق بشر محسوب میشود .فرقه رجوی که به دروغ مدعی حقوق انسان و ازادی و رحمت و رهائیست خود یکی از نقض کنندگان چنین حقوقیست .این مدعیان دروغین که صبح تا شام دم از صلح و ازادی و رحمت میزنند همه چیز هستند بجز انکه میگویند .

روح عباس محمد رحیمی شاد و غریق رحمت باد که حتی این نامردان به جسم مجروحش هم رحم نکردند و با هتاکی به شخصیت والای او و بستگانش انان را شکنجه روحی دادند تا بدین ترتیب لکه ننگ دیگری به کارنامه سراسر سیاهشان بیافزایند .

عباس نمونه کوچکی از وحشیگری های این فرقه است تازه این وضعیت و موقعیت عباس در شرایطی بوده که بصورت گسترده اطلاع رسانی شده و همه ایرانیان بصورت مستمر در جریان ان قرار گرفته اند حال بنگرید فرقه ای که در حال حاظرکه نه قدرتی دارد و نه صدامی که پشتیبانی اش کند اینگونه با یک بیمار برخورد میکند وای به ان روزی که صدامی بود و قرار گاه اشرفی ونه هیچ اطلاع رسانی .باید به صراحت گفت عباس تنها یک نمونه و تنها یک نمونه کوچک از اعمال این فرقه است روزی روزگاری که صدامی بود و قرارگاه اشرفی چه ها که نکردند هیچ کس هم خبردار نشد که در ان سالها چه گذشت چقدر عباس ها پرپر شدند اما بی صدا و خاموش کسی خبردار نشد که بر این نسل سوخته و تکه تکه شده چه امده است تا میتوانستند با پشتیبانی صد در صد صدام و فرمان مسعود رجوی هر چه دلشان میخواست کردند صدا ها را در گلو خفه کردند معترضین را به زندان انداختند وتعدادی را همانجا بی سرو صدا کشتند و تعدادی رانیز تبدیل به بیماران روانی کردند .اسمش را هم گذاشتند که خروجی نداریم خروجی یعنی ۲ سال زندان اشرف و ۸ سال زندان ابوغریب و سپس تحویل به ایران .اینها تنها بخشی از تاریخ و سرگذشت ماست .

هستند عباس هائی که نامشان پیدا نیست و کسی از انها یاد نکرد خیلی ها هنوز نمی دانند چه بلائی بر سر ان عباس ها امده است نه نامی و نه نشانی .

راستی کجای این فرقه رحمت است ورهائی چگونه میتوان این رحمت و رهائی را دید در قاموس این فرقه چیزی که هیچگاه وجود نداشته همین است برعکس هر چه ما میبینیم بی رحمی است و شقاوت دستگاه رجوی استوار شده بر خونریزی و مرگ چیزی به غیر از ان معنا و مفهمومی ندارد دستگاه رجوی برای رسیدن به قدرت به هر وسیله چنگ میزند حتی نقض اولیه ترین حقوق انسان تئوریسین این دستگاه که شخص رجویست هیچگاه اعتقادی به حقوق بشر نداشته و خود عامل بسیاری از فجایع رخ داده در طی همه سالیان است کسی که با هتاکی به پدران و مادران سالخورده نشان داده که این فرقه به تنها چیزی که اعتقاد ندارد حقوق بشر است و حقوق انسان مسعود رجوی بارها ازمایش خود را پس داده است چه ان زمان که در کسوت صدام حسین در اشرف حکمروائی میکرد چه این زمان که صدامی نیست و کشتی اش به گل نشسته است

گربه دولت برسی مست نگردی مردی …………گربه ذلت برسی پست نگردی مردی

***

پیام تسلیت “پیوند رهایی”

عباس محمدرحیمیدرگذشت مجاهد قهرمان عباس محمد رحیمی را به خانواده اش و همۀ دوستان تسلیت می گوییم.
درگذشت مجاهد قهرمان ابراهیم (عباس) محمد رحیمی بامداد روز گذشته در لندن بعد از بیماری رنج آور طولانی با کوله باری از سالیان زندان و شکنجه و درد و رنج خود و تمامی اعضای خانواده اش از پدر و مادر و خواهران و برادران شهیدش و فرزندش از دست دو ارتجاع غالب و مغلوب آخوندی و رجوی را به خانواده اش مخصوصا به فرزند رنج دیده اش سپهر محمد رحیمی و مادر بزرگ فداکار و درد کشیده اش و به یاران و هم بندان همیشه در بالینش که لحظه ای او را در بستر بیماری تا آخرین لحظات حیاتش تنها نگذاشتند و به همۀ دوستان جدا شده از فرقۀ رجوی تسلیت می گوییم. ادامه مطلب …

*

پیام تسلیت “زنان ایران”

تسلیت انجمن زنان به خانواده آقای عباس رحیمی

ما انجمن زنان غم از دست دادن آقای عباس رحیمی فقید را به خانواده اش تسلیت می گوئیم. شرم بر فرقه رجوی که در روزهائی که زنده یاد با بیماری و مرگ دست و پنجه نرم می کرد. از طرف همسرش خانم زهرا فیروزان اسیر با سوء استفاده ای خفیف و خائنانه مبادرت به نوشتن نامه و زدن تهمت و ناسزا بر علیه وی کرد و درج در سایتهای اینترنتی جیره خوار خودش کرد و همچنین تنی چند از مواجب بگیران نیز دست به قلم شده و به ایشان تهمت و ناروا گفتند در حالیکه آقای رحیمی و فرزندش خواستار اقدام انسانی. ادامه مطلب …

***

پیامهای تسلیت و به یاد عباس رحیمی در سایت پژواک ایران:
(برای ملاحظه تمامی متون مرتبط به این صفحه اختصاصی عباس رحیمی در پژواک ایران مراجعه فرمایید)

یاد و خاطر عباس رحیمی گرامی باد‎  لادن بازرگان
عباس رحیمی را برای اولین بار در دادگاه ایران تریبونال در لندن دیدم. قد و بالای بلندی داشت و کمی می لنگید. چهره اش لبریز از مهربانی بود، و فشار زندگی را روی شیارهای صورتش و توی چشمان غمگینش می دیدی. در سال ۱۳۵۸ رژیم جمهوری اسلامی به این دلیل که او به شلاق زدن یک انسان در ملا عام اعتراض کرده بود، تیر زده و زخمی کرده بود. روز بعد خلخالی، حاکم شرعی که از طرف خمینی برای سلاخی انسانهای آزاده تعیین شده بود، دستور داد که بروند “و کسی را که مانع اجرای حکم خدا شده بود دستگیر کنند”. ادامه‌ی مطلب…

همدردی با مادر صونا  مینا زرین
داش عباس برادر دو زن مقاوم سهیلا و مهری ،خود را در زندگی مبارزاتی، برای خانواده اش و برای آرمان اش فرد مسئول و پاسخگو دانست . و با ارزشهای اجتماعی بدست آمده، دستکم بدون خود فریبی ، با رویارویی شجاعانه دست وپنجه نرم کرد و راهکارهای مناسبی را جستجو کرد و با مقاومت بی پایان زندگی را بدرود گفت . داش عباس خواهرانت بسی شجاع بودند ..سلام من را به آنان برسان . با همدردی با مادر سونا و سپهر و تمامی دوستداران این خانواده … ادامه‌ی مطلب…

هیچکدام از ما نمی مانیم…  مهناز قزلو
تو در باورهای نابت به رودخانه های سرگردان، تلنگر می زنی تا دغدغه ی آنانی باشی که برای شنیدن آهنگ با شکوه و لطیف یک قلب، سر بر سینه ی هر رهگذری نسایند. یادمان دادی “یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم”. ادامه‌ی مطلب…

در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان   اسماعیل وفا یغمایی
عباس نیز چون همه ما بود، و شاید درد و داغ همسری و محبوبی را که دوست داشت هنوز بر دل داشت. چرا با معیارهای آن موجود بیمار گریخته از میدان که همه چیز منجمله عواطف انسانی و عاشقانه همه ما را پایمال بلاهت و خودخواهی کرد خجالت بکشیم . گیرم که عباس تا آخرین روز عمر عاشق بود.آیادر سرزمینی و فرهنگی که قرنها قبل عین القضات در مورد عاشقی چنین نوشته، مگر عاشقی، مگر دوست داشتن معشوقی که همچنین همسر انسان است گناه است. ادامه‌ی مطلب…

مادر صونا زبانم قاصر است که به شما چه بگویم؟  رحمان علی کرمی
در گذشت دوست عزیز و همبند سابقم را به خانواده گرامی محمد رحیمی تسلیت میگویم و از صمیم قلب آرزو می کنم سپهر عزیز اخلاق نیک داش عباس را از او به ارث برده باشد و همیشه مانند او بردبار و صبور باشد . مادر صونا زبانم قاصر است که به شما چه بگویم که شما یک عمر صبوری پیشه کرده ای . روح داش عباس شاد بادادامه‌ی مطلب…

یاری از یاران زندان از میان ما رفت
زندگی و مرگ عباس محمدرحیمی جلوه ای بود از ایستادگی و مقامت نسلی که در سیاه ترین روزهای تاریخ کشورمان به پا خاست و در مقابل ظلم و نابرابری ایستاد. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) یاد عباس محمد رحیمی را گرامی می دارد و درگذشت او را به خانواده ی محمد رحیمی به ویژه مادر و فرزند وی، سپهر محمد رحیمی تسلیت می گوید. ادامه‌ی مطلب…

عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد!  سعید جمالی
بعضی وقتا تو وجود بعضیا یه چیزیه که زیاد نمیشه فهمیدش، مث یک چشمه و جوی آب زلاله که میجوشه و سرریز میشه، دور و برشو پر از لطف و صفا میکنه…. هرکی بهش میرسه فقط دلش میخواد کنارش بنشینه…. بعد خودش رو هم فراموش میکنه و شیفته اون بی رنگی میشه…. اگر چیزی در تاریخ باقی مانده و اگر انسانیتی تداوم پیدا کرده ناشی از همین عنصر است. اگر رگه باریکی هستند و تک نمودهایی بیش نیستند اما آنقدر با شکوه اند که جذبه وجودشان انسان و انسانیت را بدنبالشان میکشانند. ادامه‌ی مطلب…

عباس جان برادر ، یار، هم زنجیر خداحافظ  همایون کاویانی
خداحافظ که با افتخارزندگی کردی و ننگ ابدی را برای دستگاه های ارتجاعی و غیر انسانی بر جا گذاشتی. آرام بخواب که تاریخ بر پاکی و صداقت تو و نسل تو گواهی خواهد داد و روسیاهی برای نامه نویسان حقیر به خامنه ای وشرکا باقی خواهد ماند . ننگ بر شما که در مقابل آنها بنده «حقیر» هستید و در برابر عباس و خانواده اش هتاک و وقیح ادامه‌ی مطلب…

عباس آرام بخش روحیه های درهم شکسته  حسین ملکی
عباس رفیق و همبند سالهاى طولانى زندان رو از دست دادم. او که در یک دهه زندان وجودش و رفتارش امید بخش خیلى از زندانیان دیگر بود از میان ما رفت. نه ایدئولوگ بود و نه نظریه پرداز، اما وجودش در کنار ما ارام بخش روحیه هاى گاها درهم شکسته امان بود. او با رفتار ساده و توام با انسانیت خاص و مثال زدنیش براى ما تعریف ساده اى از مبارزه و سیاست بود که به قول خودش همه چیز بایست در خدمت انسانیت انسان باشه. او به جاى اینکه انسانیت رو سیاسى کنه در تعریف و قاموس خودش سیاست رو انسانى کرد. ادامه‌ی مطلب…

در سوک انسان شریف و مبارز انقلابی عباس محمد رحیمی  علی دماوندی
در لحظاتی که سپهر و مادر ومنوچهر و زهرا و رفیقان قدیمی وهمبندان سابق دور تخت نشسته و با نگرانی زیاد ،آب شدنش را نظاره میکردند ، مثل همیشه باز میگفت : “خوبم …دردی ندارم..جای نگرانی نیست! خنده ای بلند سر میداد… بی وجود ها این حرفها را نمیفهمند…اصل مبارزه علیه رژیم است…دمکراسی اصل است… کسانیکه دمکر اسی را باور ندارند، ادامه خط خمینی اند”… .تا زمانیکه انرژی ای در جانش مانده بود در تلاش آرام کردن مادر و زهراست و وانمود کردن اینکه مسئله مهمی نیست وباید زندگی کرد… تا زمانیکه انرژی ای در بدن داشت و امکان سخن ، زندگی را عاشق بود و عشق به زندگی را با دیگران تقسیم میکرد… ادامه‌ی مطلب…

درسوگ عباس فریاد مشترکم!   کریم قصیم
عباس محمد رحیمی، مبارز رنج کشیده و پایدار راه آزادی و بهروزی ایران، پهلوان جوانمردی که در تخت بیماری مرگبار نیز استوار به جبّاران و شیّادان نه گفت… مردی که خود نماد عشق و پایداری، مهر و شادمانی بود، درگذشت. شگفتا که پیکار انسانی ماههای آخرحیاتش بازکننده مشت دروغگویان و افشاءکننده ترفندهای زندگی سوزان شد. یاد عباس و خاطره پیکارش ماندگار و آموزنده است.ادامه‌ی مطلب…

شاهدی از شاهدان ایران تریبونال، به خاموشی گرائید
ابراهیم محمد رحیمی، بعد از زندان به دادخواهی عزیزانش پرداخت و تا لحظه ی خاموشی به مبارزه اش با بی عدالتی ادامه داد. او خرداد ١٣٩١ ( ژوئن ٢٠١٢) به جمع خانوادهه ها و زندانیان سیاسی دادخواه دهه ی ١٣۶٠ پیوست و در مقابل کمیسیون حقیقت یاب در باره ی جنایات تکان -دهنده ای که جمهوری اسلامی نسبت به او و خانواده اش مرتکب شده بود، شهادت داد. ادامه‌ی مطلب…

به بچه‌های دروازه غار بگین «داش‌عباس» مُرد   مهدی اصلانی
آن‌گاه که مرگ در کمین عباس بو می‌کشید، کسانی که فهم معرفت نداشتند گریبان چاک دادند و سهمی از حقارت بر ته‌مانده‌ی زنده‌گی‌‌شان سقف زدند و چه ارزان فروختند حرمت را. و چه ارزان‌فروش آنانی که عباس را مهره‌ی اطلاعات خواندند. به فرموده عمل کردند و برای ارضای خویش روی زخم‌‌های عباس رژه رفتند. چه خوب که نشنید و ندید آن‌چه بارش کردند، ورنه وسعتِ بی‌مروتی‌شان به سخره می‌گرفت. ادامه‌ی مطلب…

عباس رحیمی آن «جان شیفته»  ایرج مصداقی
تراژدی های زندگی او مکرر است. اما بزرگترین اش در هفته های گذشته شکل گرفت. در حالی که عباس با مقاومتی سترگ مرگ را شرمنده خود کرده بود و مادر پیر و سوگوارش با چشم هایی خونبار نظاره گر خاموشی او بود، «جماعت رجوی» با هدایت خود وی، کارزار کثیفی را علیه اش سازمان دادند. آن ها به منظور شکنجه ی عباس روی تخت بیمارستان، در حالی که امکان پاسخگویی نداشت از انجام هیچ زشتی و پلیدی ای فروگذار نکردند. ادامه‌ی مطلب…

چه زندگی پرتلا طمی  مینا اسدی
به آسایش رسیدی و آسوده شدی از محکومیت بدون دادگاه ومحاکمه. مرگ ،غم انگیز نیست،بل که زندگی در میان جماعتی که تعیین می کنند مردم چگونه زندگی کنند دردآور و خفت باراست. بودی و دیگر نمی خواستی باشی. همین. آزار کسی که آخرین نفس هایش را می کشد و مادر پیر و سوگوارش با چشمهای خونبار،نظاره گر جان کندن پسرش است،در هیچ آیینی و در هیچ مذهبی و در هیچ تفکری و در هیچ ایده و مکتبی پذیرفته نیست. انسان به کجا می رود؟ ادامه‌ی مطلب…

«یه مرد بود یه مرد»  مختار شلالوند
یکی دیگر از بازماندگانِ راستان و فداکاران هم رفت، بعد از دو برادر و دو خواهر و یک خواهر زاده اش (عزیز هوشنگ، مهری، سهیلا و مجید) این بار نوبت خود عباس بود، شگفتا! بعد از سپری کردن سال ها زندان و مقاومت و آوارگی، قسمت عباس چنین بود تا در بیمارستانی در لندن چراغ وجودش خاموش شود؛ درست بعد از شنیدن تهمت اطلاعاتی بودن و اتهام زمینه سازی برای حمله مجدد به کمپ لیبرتی، درست در حالیکه عباس توان پاسخ گوئی نداشت زهی بی پرنسیپی و بیشرمی. ادامه‌ی مطلب…

نماز مِیّت، برای «زنده»ای چون عباس که اکنون بیش از همیشه حضور دارد  همنشین بهار
چراغ عمر ما برای همیشه باقی و روشن نمی‌ماند و دیر یا زود خاموش خواهد شد. مگر اینکه زو بگیرانیم چراغ دیگری. یعنی چه؟ یعنی با این چراغ، یک چراغ دیگر را روشن کنیم. آن چراغ دیگر، چیست؟ بیان کلمه حق در برابر ستمگران است و جوانمردی و وفا. ادامه‌ی مطلب…

تسلیت به خانواده سرفراز محمد رحیمی  حنیف حیدرنژاد
غم از دست دادن عباس یکسو و آنچه در این هفته های آخر از نامردمی و توهین و بی احترامی از سوی سازمان مجاهدین به او و به شما نثار شد، یکسو! رجوی تحمل دیدن ایستادگی و جوانمردی عباس را نداشت. رجوی نشان داد که از انسانیت بی بهره و در دشمنی با عشق و خانواده هیچ مرزی در اتهام زنی را نگه نمی دارد. مطمعن باشید بی احترامی این تشکیلات مخوف جز بر احترام شما نزد انساندوستان و آزاد اندیشان نخواهد افزود! ادامه‌ی مطلب…

عباس خوب است و درد را شکست داده است  علی دماوندی
اینک مادری پس از اعدام چهار دختر وپسرش ونوه اش، ده سال زندان عباس وآزارها و تحقیرها و زخمهای فراوان ،شاهد مرگ عباس اش است. عباسی که تنها میخواست شاهد حضور مادرفرزندش سپهر وهمسرش در آخرین روزهای زندگیش باشد و امیدوار که سپهر تنها نخواهد ماند. واکنش فرقه رجوی با عباس و فرزندش و این خواسته ساده انسانی ،همه انسانهای شریف را شکفت زده کرده است. روشن است که صدای عباس ماندگار خواهد ماند وسپهرش تنها نخواهد ماند و این درد و زخم بر جان مادری که فرزندانش توسط رژیم اسلامی اعدام شده اند وبا مرگشان لیست مجاهدین را طولانی تر کرده اند و اینک برروی این مادر و فرزندانش تیغ میکشند و کاسه لیسان ولایت را به صف میکنند تا به عباس و خانواده و دوستان و همبندان او لمپن وار حمله کنند-عمیقتر میشود. ادامه‌ی مطلب…

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید