دوستان سوری رجوی، خواهان سرنگونی اسد اند، پس مذاکرات؟!

0
873

دوستان سوری رجوی، خواهان سرنگونی اسد اند، پس مذاکرات؟!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم ژانویه ۲۰۱۶:…  یعنی مردم ایران اینقدر فلک زده شده اند که قهرمانانشان باید یک مشت اسیر مسلوب الاراده ای باشند که زمانی دراشرف واینک درلیبرتی ساکن اند و بدون اجازه ی رجوی مجنون، حق آب خوردن هم ندارند؟! البته هیچ انسان عاقل وبشردوستی ازقطع این روابط استقبال نمیکند وآنرا بنفع رفع تنش درمنطقه نمیداند ولی درتحلیل نهائی، کشورهایی با ایران قطع رابطه …

لینک به منبع

دوستان سوری رجوی، خواهان سرنگونی اسد اند، پس مذاکرات؟!

آلترناتیو تراشی برای رژیم سوریه که اینک ازموضع قدرتمند تری وارد مذاکرات جدی مورد علاقه ی مردم خیر اندیش جهان و قدرت های جهانی شده، ازطرف باند رجوی ادامه دارد!

رجوی مایوس از داعش ( عشایر انقلابی عراق) – که تمام شواهد نشان میدهد ، نوع ومکان ماموریت این گروه تکفیری تغییر یافته – درکنار سلطه گران خارجی ومخصوصا در همسویی با عربستان ، مصرانه میخواهند که دیگرانی مانند جیش الاسلام واگردست داد احرار الشام تکفیری و…، بیشتر برسمیت شناخته شده وجای داعش را که اینک درلیبی بیشتر مشغول تراست وجای پای طالبان را درافغانستان پر میکند، بگیرند وباند رجوی درست درهمین رابطه است که این روزها سیمای آلوده اش را به محل تاخت وتاز و نمایش چهره ی این قبیل جریانات وافراد تبدیل کرده است!

ذکر این موضوع از ضروریات است که آمریکا بدنبال تولید نفت بیشتر، وابستگی خود به عربستان دراین مورد را کمتر کرده و حاکمان خونریز فعلی عربستان برآشفته از این کم توجهی های ارباب، چموشی زیادی نشان میدهد ودست به کارهایی میزند که اقلا با مواضع اوباما در مورد خاورمیانه وجهان، خوانایی تمام وکمال ندارد ودربین این تضادها ، فرقه ی رجوی به عربستان نزدیک تر شده ومنتظرروی کار آمدن نئوکونسواتیوها درانتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکاست.

سیمای اختناق، دروغ ونفاق رجوی مصاحبه ای با یکی از سران این گروه هایی که تعدادشان به۷۰۰میرسد وهمواره در مواقع اضطراری به داعش و جبههَ النصره میپیوندند ، انجام داده وتیتر ” سرنگونی اسد در سوریه شروع فروپاشی رژیم ملایان در ایران ” را برآن انتخاب کرده که درآن میخوانیم:

” مصاحبه سمیر نشار عضو ائتلاف ملی سوریه با سیمای آزادی – همبستگی انقلاب سوریه با مقاومت ایران ومجاهدین آزادی در لیبرتی – سمیر نشار عضو ائتلاف ملی سوریه در مصاحبه با سیمای ازادی، با استقبال از قطع روابط کشورهای منطقه با رژیم آخوندی، بر همبستگی انقلاب سوریه با مقاومت ایران تاکید کرد و پایداری قهرمانان آزادی مردم ایران در کمپ لیبرتی را ستود “.

یعنی مردم ایران اینقدر فلک زده شده اند که قهرمانانشان باید یک مشت اسیر مسلوب الاراده ای باشند که زمانی دراشرف واینک درلیبرتی ساکن اند و بدون اجازه ی رجوی مجنون، حق آب خوردن هم ندارند؟!

البته هیچ انسان عاقل وبشردوستی ازقطع این روابط استقبال نمیکند وآنرا بنفع رفع تنش درمنطقه نمیداند ولی درتحلیل نهائی، کشورهایی با ایران قطع رابطه کرده اند که ایران نه نیازی به تکنولوژی بالای؟؟!! آنان دارد ونه مواد خام ازآنها وارد میکند!

بقول ما تبریزی ها، تمام بازی وادا واطوارهای یک خرس درپای یک درخت گلابی ، فقط برای خوردن یک گلابی است که درآن درخت میبیند وحکومت تکفیری عربستان باتمام این ادا واطوارها، میخواهد نگذارد برجام اجرایی شود وصلح به سوریه که قابل دسترس تر ازگذشته است ، بازگردد وعربستان مجبور به وارد شدن آشکار وعریان به اوضاع داخلی و بحران هایش نشده و این صدور بحران ادامه داشته باشد که البته قول ۶هفته ای آنها برای اشغال کامل یمن، بعد ازگذشت ۹ماه عملی نشده است!

درادامه ی این مصاحبه میخوانیم:

” سمیرنشار گفت: سیاست رژیم سرکوبگر و خونریز ایران نسبت به مردم ایران و نسبت به مجاهدین خلق بعنوان مبارزین و اپوزیسیون ایران که خواهان آزادی اند سرکوبگرانه است. باید موضوع مردم ایران و مبارزاتش و مجاهدین و آزادگان در کمپ لیبرتی در عراق را که از همدستی رژیم عراق و رژیم ایران رنج می برند بیشتر معرفی کرد “.

مردم ایران متکثرند و ونمیتوانند با باند رجوی که زندگی تنگ و حقیر فرقه گرایی را برای خود انتخاب کرده ، وحدت نظر ومنافع مشترکی داشته باشند وشما با معرفی این چنینی ( واقعی) موقعیت لیبرتی نشینان ، ضمن آنکه کمکی برای آنها نمیکنید، بلکه آنها را بعنوان کسانی که مورد استعمال شان صرفا در راستای منافع شخصی غیر انسانی رجوی است ، معرفی میکنید که چنگی به دل نمیزند ودربهترین حالت درموردشان میگویند که عجب انسان های فلک زده ای؟!

باز آمده است:

انقلاب سوریه با ابعاد ملی که ارزش های دمکراتیک و آزادی خواهانه و کثرت گرایانه دارد در مقابل طرح و برنامه های رژیم ایران خواهد ایستاد من معتقدم که انقلاب سوریه با تمام ابعاد ملی که دارای ارزشهای آزادیخواهانه و دمکراسی خواهانه و کثرت گرایانه ای که دارد این انقلاب به عنوان مانعی در مقابل طرح رژیم ایران که یک طرح توسعه طلبانه است عمل خواهد کرد و این رژیم را به هم از هم پاشیدن تهدید می کند “.

انقلاب که چه عرض کنم ! بلی ضدانقلاب سوریه ازلحاظ شرکت گروه های ۵-۶نفری تا ۵۰هزارنفری ( کمیت ) زیاد بوده ولی به کیفیت که میرسیم درمخرج مشترکی بنام داعش یا النصره واحرارالشام ،جمع شده ومجموعا حکم واحد را مییابند!

به سقوط رژیم اسد که برسیم، باید گفت که نسبت به گذشته این احتمال بارها کمتر شده وسران قدرت های تعیین کننده – ازحمله اوباما- گفته اند که تا چند ماهی بعد پایان دولت او، ازاین خبرها نخواهد بود و متاسفانه!! طبق توازن قوای موجود، درآن موقع رژیم بشار اسد قدرتمندتر ازحالا هم خواهد بود!

با این حساب، شما فعلا مشکل بزرگ سرنگونی اسد را حل کنید وسپس وعده ی آزادی ماایرانی ها را بدهید وگرنه بشما خواهیم گفت که ” درزمین هموار نمیتوانند راه بروند، میخواهند درزمین شخم خورده وناهموار به عملیات آکروباتیک روی آورند”!

این چنگ سالار؟! سوری میگوید:

” با توجه رویدادهای کنونی در منطقه بویژه رویدادهای اخیر میان عربستان سعودی و رژیم ایران، صحنه های گسترده ای بوجود آمده تا بتوان دیدگاه جوامع عرب و خلق های منطقه را گسترش داد و آنها را از اوضاع داخلی ایران و درد و رنج های مردم ایران و سرکوبهایی که بدست رژیم مستبد آخوندی ایران میشوند مطلع کرد. ما عقیده داریم و آرزومندیم که مردم ایران و مجاهدین در کمپ لیبرتی پیروز شوند چرا که پیروزیشان پیروزی آزادی است . امیدوارم که فدا کاریها و مبارزه شان به آزادی منتهی شود “.

عربستان این کار( اعدام های جنایتکارانه) را ازسر خشم شکست هایش در سوریه انجام داد که درایران واکنش هایی داشت و دولت ایران پاره ای این واکنش های بیقواره ونوعا مشکوک وغیر قانونی را محکوم کرد .

باین شرح، درعرف دیپلماتیک ، احتیاجی باین زیاده روی های عربستان نبوده که ازسر خشم حاصل ازشکست هایش در سوریه ویمن ، دست به ماجراجویی بی گنجایشی زد که دروهله ی اول خودش بازنده ی این کار خواهد شد .

آرزو داشتن ، البته که عیب نیست اما عقیده داشتن ازتحلیل واقع بینانه اوضاع بدست میآید وشما که دریک فرستنده ی بدنام بنام سیمای آزادی رجوی حضور یافته وداستانسرائی کردید، نشان دادید که مخلوع ازاین واقع بینی هستید!!

حمید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید