عبدالکریم ابراهیمی:خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

0
691

خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  امروز در اخبار سیماى شیطان سازى رجوى، از قول یک تحلیلگر عربستانى نقل و قول کردند که “عربستان در مقابله با ایران راهى جز مقابله نظامى” ندارد و رجوى پیتاره هم چنان با آب و تاب در سیماى نکبت خود میدمید، انگار که الان است سرزمین ایران به اشغال وهابیت در آید. ناخودآگاه، یاد زمانى افتادم که خودم در اسارت تشکیلات بودم و در قرارگاه اشرف، عین …

لینک به منبع

خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

ماهیت حکام سعودى و چند کشور کوچک عربى در حمایت مالى، تسلیحاتى و لجستیکى تام و تمام از آدمخورهاى داعش و دیگر گروهاى تروریستى در منطقه خاورمیانه بر کسى پوشیده نیست و اینکه سران آل سعود براى برترى گزینى مکتب وهابیت چه اعمال شنیعى را انجام میدهند و چه پولهایى را در جیب تروریستها میریزند و به اسم اسلام دست به هر جنایتى میزنند و جنگ طایفه اى و مسلمان و غیر مسلمان کشى راه انداخته اند و کورکورانه برداشتهاى ارتجاعى از تعالیم پیامبر اسلام دارند و به صورت دگم، شریعت دست ساخته خود را بر دیگران تحمیل میکنند و میگویند آئین وهابیت اسلام ناب است، بقیه مذاهب را تکفیر میکنند و کشتن و سربریدن آنها را جایز میشمارند و کسانى که در محدوده قلمرو خود دارند، باید بدون چون و چرا از عقائد جهل و جنایت و کشت و کشتار و سر بریدن و کودک کشى آنها پیروى نمایند، در غیر اینصورت خود باید قربانى این مکتب قرون وسطایى وهابیت گردند.

اعدام یک رهبر مذهبى و یک عالم دینى که خواستى جز طلب حقوق اقلیت شیعه در عربستان و افشاى آئین وهابیت نداشت، در راستاى جنگ طایفه اى است که وهابیت قرون وسطایى این را نمیفهمد که اکثر سنى مذهبها از این آئین بیزارند و آنرا خرافه میدانند و حتى با پولهاى سرازیر شده به سمت آنها هم نمیتواند روى این واقعیت سرپوش بگذارد که وهابیت به هیچ عنوان نمیتواند چنین مکتب تنفرانگیزى را بر دیگران تحمیل نماید. بلکه حکام سعودى همانند سلف خود، دیکتاتور بعثى عراق رو به زوال هستند و تقدیرى همانند صدام حسین در انتظار آنان خواهد بود.

اما جالب توجه در این بین، ماهیت ضد ایرانى مریم رجوى است که خود را در این نقطه بخوبى نمایان کرده است.

موضع گیریهایى که بعد از اعدام شیخ نمر بدست حکام آل سعود از طرف سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق گرفته میشود، دقیقا منطبق بر خواسته و خط وهابیت آل سعود است و با حمایتهاى هیستریک وار از جنایات آنان بر طبل جنگ طایفه اى میکوبند و نیز براى خوردن مغز افراد تشکیلات و مغزشوئى آنها خوراک و سرگرمى دست و پا میکنند.

امروز در اخبار سیماى شیطان سازى رجوى، از قول یک تحلیلگر عربستانى نقل و قول کردند که “عربستان در مقابله با ایران راهى جز مقابله نظامى” ندارد و رجوى پیتاره هم چنان با آب و تاب در سیماى نکبت خود میدمید، انگار که الان است سرزمین ایران به اشغال وهابیت در آید. ناخودآگاه، یاد زمانى افتادم که خودم در اسارت تشکیلات بودم و در قرارگاه اشرف، عین همین سناریوها که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد و بزودى به تهران خواهیم رفت و کشور را در ید اختیار خود میگیریم.

یادم نرفته است که با نشستهاى سیاسى – ایدئولوژیکى در باره جرقه و جنگ میان آمریکا و ایران، مدت هشت سال ما را سرگرم کرد و با گذاشتن نشستهاى طویل المدت توسط خود مسعود رجوى، به صورت کال کنفرانس که فقط صدایش را می شنیدیم و کشیدن تابلو در همین راستا و تأکید بر به وقوع پیوستن جنگ میان ایران و آمریکا، در واقع تور اسارت بر گرداگرد افراد تشکیلات مى تنید و ما را در اسارت خود نگه میداشت.

حال خطابم به مریم رجوى است که توبره دهان گشادى را براى افراد تشکیلاتش دوخته است و با سوءاستفاده از وضعیت موجود، میخواهد ذهنها را از روى شرایط اسفبار افراد اسیر در لیبرتى عراق بر دارد و زمینه کشتارى دیگر را فراهم آورد.

خانم رجوى! نه خودت و نه شوهر مفقود شده ات نمی توانید این آرزو را داشته باشید که ایران بدست وهابیت و تروریسم بیفتد و اگر هم چنین است آنرا به گور خواهید برد.

شما هر کارى را بکنید و دست به هر خودفروشى هم که بزنید وهر جنایتى هم مرتکب شوید و یا از آن طرفدارى کنید، نمیتوانید و نخواهید توانست ایران این مهد یلان و دلیران و سرزمین نوادگان کورش کبیر را در زیر سیطره دشمنان این مرز و بوم ببینید.

خانم رجوى! یادت رفته است زمانى که تمام کشورهاى عربى و بسیارى از کشورهاى غربى با اهرم صدام حسین دیکتاتور عراق بر علیه این سرزمین تاختند و شما و شوهر مفقود شده کنونى و قبلى تان با حرص و ولع به کمک دشمن مردم ایران آمده و با بعث عراق هم کاسه شدید و بر علیه مردم کشورت جنگیدید!

آیا چیزى عایدت شد که الان بشود؟ و آیا آرزوى تو و شوهرت بعد از ربع قرن به ثمر نشست که الان باز هم خودفروشى را ادامه میدهید؟

بیاد داشته باش که دست حق نگهدار ایران زمین بود و دشمنانش که بسوى آن دست درازى داشتند به خاک سیاه نشاند و هر روز بر عظمت این سرزمین و مردمانش افزوده شد. آیا هنوز عبرت نگرفته اید و حال میخواهى با شجره خبیثه ات یعنى آل سعود و وهابیت، ایران را بگیرى؟ لعن و نفرین مردم ایران بر شما و شوهرتان باد که تا این حد خود را در ضدیت با مردم ایران انداخته اید.

“پایان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید