کریم غلامی: نگاهی به هذیان گویی های مریم رجوی در پیام سال نوی میلاد

0
1183

این خانم برگزیده مدعی است که مسیح “پیامبر یگانگی و برابری و محبت” است. برای اطمینان خاطر هم در اینترنت جستجو کردم و هم از برخی افراد پرس و جو کردم، همگی مسیح را پیامبر عشق و صلح و دوستی می خوانند و تنها در سایتهای مجاهدین است که مسیح را پیامبر یگانگی خوانده اند. دلیل بسیار ساده است، این زن جنایتکار چنان حد و مرزهای خیانت و وطن فروشی و جنایت را پشت سر گذاشته است که توان آن را ندارد تا از کلماتی مانند عشق و صلح و دوستی استفاده بکند، او کسی است که فرمان آتش گشودن به مردم ایران و مرزبانان ایرانی را می دهد، از وجود جنگ و خون ریزی تغذیه می کند و همیشه تلاش می کند که همسایگان و قدرت های جهانی را ترغیب به حمله و جنگ با ایران بکند، طبیعی است که این زن بیمار و جنایتکار توان استفاده از کلمه صلح، نیست. او که سالیان اعضای خودش را تحت نام انقلاب ایدئولوژیک، سرکوب و هر ندای انسانی را درون آنها کشته است، قطعا نمی تواند از کلمه عشق و دوستی استفاده بکند.

نگاهی به هذیان گویی های مریم رجوی در پیام سال نوی میلاد

کریم غلامی، ایران فانوس، 05.01.2016

خیلی تلاش کردم تا بتوانم یک جمله و یا موضوع منسجم در “پیام” سال نو 2016 مریم رجوی پیدا بکنم. وقتی برای بار دوم و سوم متن به اصطلاح پیام سال نو میلادی خانم رییس جمهور “برگزیده” و دائم العمر را خواندم، بیشتر دچار سردرگمی شدم. موضوع متن، تبریک سال نو است و آن هم برای “مسیحیان ارجمند!” البته آن هم با علامت “!” البته اگر متن را بخوانید، خواهید فهمید که چرا از علامت “!” استفاده شده است، چون متن هیچ ربطی به سر تیتر آن یعنی پیام سال نو ندارد. وقتی متن پیام را برای یک دوست پزشک ترجمه کردم (بدون اینکه بگویم این متن را چه کسی نوشته است) او گفت به احتمال بسیار زیاد این فرد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی است. برای من توضیح داد که علائم این بیماری را می توان در کل متن پیدا کرد. مانند از کار افتادگی فرایند فکری و آشفتگی فکری است. فرد مبتلا دچار توهم ها و خیلات فکری و کلامی است و فرد بیمار قطار اندیشه خود را از دست می دهد. جملات با اتصال نامنظم در معنی و آشفته گویی و تناقض است. این دوست به چند نقطه در متن اشاره کرد و توضیح داد که این فرد چگونه دچار توهم و آشفتگی فکری است.

توهم و آشفتگی های فکری این خانم برگزیده شامل موارد زیر است:

این خانم برگزیده مدعی است که مسیح “پیامبر یگانگی و برابری و محبت” است. برای اطمینان خاطر هم در اینترنت جستجو کردم و هم از برخی افراد پرس و جو کردم، همگی مسیح را پیامبر عشق و صلح و دوستی می خوانند و تنها در سایتهای مجاهدین است که مسیح را پیامبر یگانگی خوانده اند. دلیل بسیار ساده است، این زن جنایتکار چنان حد و مرزهای خیانت و وطن فروشی و جنایت را پشت سر گذاشته است که توان آن را ندارد تا از کلماتی مانند عشق و صلح و دوستی استفاده بکند، او کسی است که فرمان آتش گشودن به مردم ایران و مرزبانان ایرانی را می دهد، از وجود جنگ و خون ریزی تغذیه می کند و همیشه تلاش می کند که همسایگان و قدرت های جهانی را ترغیب به حمله و جنگ با ایران بکند، طبیعی است که این زن بیمار و جنایتکار توان استفاده از کلمه صلح، نیست. او که سالیان اعضای خودش را تحت نام انقلاب ایدئولوژیک، سرکوب و هر ندای انسانی را درون آنها کشته است، قطعا نمی تواند از کلمه عشق و دوستی استفاده بکند.

این خانم برگزیده، مدعی شده است که گوهر دین عیسی، نبرد است. برای ادعای حرف خود اقدام به یک تحریف در انجیل هم کرده است، عین متن را در زیر می آورم:

“هم‌چنان که قرآن رسالت حضرت محمد پیامبر اسلام را «رحمت برای جهانیان» توصیف کرده است. یعنی بشارت رحمت و برادری برای ابنای بشر. همان گمشده‌ بزرگ جهان امروز که جای آن را افراطی‌گری تحت نام اسلام و چپاول و سرکوب و استبداد گرفته است. پس خوشا مردمی که گوهر دین عیسی و دین محمد را در نبرد برای آزادی نوع آدمی یافته‌اند. به قول عیسی بن مریم «هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم». (انجیل متی، فصل۹، آیه ۱۷)”

از آنجایی که کاملا به انجیل آشنایی دارم، می دانم که هیچ متنی به این عنوان “به قول عیسی بن مریم «هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم».” در انجیل وجود ندارد، ولی برای اطمینان خاطر فصل 9 آیه 17 انجیل متی را خواندم که هیچ متن مشابه به نوشته این خانم مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی پیدا نکردم.

انجیل متی فصل 9 آیه های 16 و 17

  1. هیچ ‌کس پارچه نو را به جامه کهنه وصله نمیزند، زیرا وصله از جامه کنده می شود و پارگی بدتر می گردد. 17. و نیز شراب نو را در مشکهای کهنه نمیریزند، زیرا مشکها پاره می شوند و شراب میریزند و مشکها از بین میروند. شراب نو را در مشکهای نو میریزند تا هر دو محفوظ بماند

برای اطمینان خاطر من متن نوشته «هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم» را در اینترنت جستجو کردم که شاید مجاهدین آدرس اشتباه نوشته باشند، ولی این متن فقط در سایتهای مجاهدین و در این پیام مجاهدین پیدا می شد و در هیچ کجای انجیل چنین متنی وجود ندارد.

قسمت پایانی به اصطلاح پیام این خانم برگزیده، البته مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی، خیلی قابل توجه است، به عقیده من تمامی مشکلات کشورهای آشوب زده دخالت سایرین در این کشورها است. اگر کشور سوریه دچار یک فاجعه شده است، بخاطر دخالت سایر کشورها در سرنگون کردن و یا بقای بشار اسد است. اگر این کشورها را به حال خود بگذارند، بخصوص کشورهای خاورمیانه و اگر بشار اسد یک دیکتاتور است، ربطی نه به ایران و آمریکا و نه عربستان و نه به این زن دیوانه دارد. مشکلات کشور سوریه مربوط به مردم آن کشور است و همه بیگانه ها باید از این کشور خارج بشوند.

این خانم برگزیده این چنین می گوید:

“امید و نوید محتوم برای نجات ملت سوریه از چنگال خامنه‌ای و بشار اسد و داعش، امید و نوید برای مسیحیان بی‌خانمان‌ شده موصل و رهایی تمام ملت عراق و امید و نوید برای خلاصی نوکیشان مسیحی ایران از ترس و ناامنی و آزادی تمام ملت ایران از ستم و استبداد مذهبی.”

مشکل مردم سوریه با دخالت کشور آمریکا و عربستان شروع شد و در ادامه سوریه و آلمان و چند کشور دیگر، وضعیت این کشور چنان وخیم شد که می توان گفت از کنترل خارج شده است. حال سئوال اینجا است که چرا این خانم برگزیده در مجموعه لگد زدن هایش هیچ لگدی به عاملین اصلی یعنی آمریکا و عربستان، نزده است؟ لطفا در پیام بعدی حتما به این سئوال پاسخ بدهید (البته که می دانیم این زن جنایتکار هرگز توان پاسخگویی ندارد). سئوال دیگر از مریم رجوی این خانم به اصطلاح برگزیده اگر شما نگران خلاصی “نوکیشان مسیحی” هستید، چگونه درون فرقه مجاهدین هر نوع از نوکیشی را سرکوب می کردید و چقدر از انسانهایی که بخاطر عدم اعتقاد به این ایدئولوژی کثیف مجاهدین، مورد شکنجه قرار نگرفته اند و زندانی نشده اند؟ چند بار مرا بخاطر اینکه به این ایدئولوژی کثیف شما اعتقادی نداشتم، مورد توهین و آزار قرار گرفته ام. چند بار شما برای من بخاطر شرکت نکردن در نماز جماعت، جلسه سرکوب گرانه گذاشته اید. آیا بخاطر نداری که در سال 1372 بخاطر رد کردن عضویت در مجاهدین و ایدئولوژی کثیف تو (انقلاب ایدئولوژیک) شخصا توسط مسعود رجوی تهدید به مرگ نشدم؟ قطعا تو ای زن بیمار و دیوانه بخاطر هذیان گویی نمی توانی آنها را بخاطر بیاوری.

این زن بیمار در پایان دوباره تحریف دیگری در انجیل آورده است، متن پیام را در زیر می آورم:
مریدی به عیسی گفت: اگر می‌توانی برای ما کاری بکن و عیسی گفت: «اگر می‌توانی»، یعنی «باور کن و ایمان داشته باش که تحقق همه‌چیز به دست آن که باور دارد‌، امکانپذیر است». (انجیل مرقس، فصل ۹، آیه ۲۲)

البته در آیه 22 از فصل 9 انجیل مرقس اینگونه نوشته است “۲۲این روح بارها او را در آب یا آتش افکنده تا هلاکش کند. اگر می‌توانی بر ما شفقت فرما و یاری‌مان ده” برای اطمینان خاطر من کمی قبل و بعد این آیه را برایتان می آورم که بدانید تا کجا این زن در تحریف انجیل کلام مسیح که بشارت دهنده عشق و صلح و دوستی است پیش رفته است.

انجیل مرقس فصل 9 آیه های 21 تا 24:

۲۱عیسی از پدر او پرسید: «چند وقت است که به این وضع دچار است؟» پاسخ داد: «از کودکی.۲۲این روح بارها او را در آب یا آتش افکنده تا هلاکش کند. اگر می‌توانی بر ما شفقت فرما و یاری‌مان ده.»۲۳عیسی گفت: «اگر می‌توانی؟ برای کسی که ایمان دارد همه‌چیز ممکن است.»۲۴پدرِ آن پسر بی‌درنگ با صدای بلند گفت: «ایمان دارم؛ یاری‌ام ده تا بر بی‌ایمانی خود غالب آیم!»

بنظر می رسد که بیماری اسکیزوفرنی خانم برگزیده مریم رجوی بسیار حاد است. به همین دلیل از دولت فرانسه می خواهم که سریعا اقدام کرده او را به درمانگاه مخصوص بیماران خطرناک منتقل بکند و هر چند که بیماری او قابل درمان نیست، ولی حداقل مانع آن شوند که او به انسانها دیگر صدمه ای برساند.

پایان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : کریم غلامی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید