میرباقر صداقی:آیا سئوالات آقای ایرج مصداقی به اسم گزارش ۹۳ را باید به فراموشی بسپاریم ؟

0
890

آیا سئوالات آقای ایرج مصداقی به اسم گزارش ۹۳ را باید به فراموشی بسپاریم ؟

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سوم ژانویه ۲۰۱۶:… تجربه این سالیان نشان داده است برخلاف واقع هر چه حلقه محاصره مجاهدین تنگتر میشود و افق چشم انداز این فرقه تیرو و تارتر میشود بر میزان ادعا های رهبر عقیدتی مجاهدین نیز افزوده تر میشود از اینرو گزارش ۹۳ آینه تمام نما در شناسائی نقاط ضعف و آسیب پذیر فرقه رجوی و چالشی بزرگ بر ادعا های خلاف واقع مسعود رجوی است .در این شش …

لینک به منبع (سایت جدید ستارگان)

آیا سئوالات آقای ایرج مصداقی به اسم گزارش ۹۳ را باید به فراموشی بسپاریم ؟

بیش از یکسال از انتشار گزارش ۹۳ آقای ایرج مصداقی که در آن گوشه های فرهنگ توتالیتاریستی مسعود رجوی که ناشی از کیش سخصیت و تمامیت خواهی در رهبریت سازمان است میگذرد در این گزارش آقای ایرج مصداقی با کنار گذاشتن نگاه مغرضانه به جدا شده ها و منتقدین به این فرقه و با شنیدن صحبت ها و درد و دلهای جدا شده ها با ضمیر روشن در تابستان ۹۳ گزارش ۹۳ را تنظیم و منتشر نمودند که حاوی بیش از ۲۵۰ سوال اساسی میباشد که به وضوح عوامل سقوط و انحطاط و انزوای مجاهدین را در سقوط اخلاقی و روی آوری مسعود رجوی به دروغ و تزویز همراه با فساد اخلاقی و تجاوز به زنان در مناسبات با بهانه رقص رهائی و زنان مجاهدین در زمره حریم رهبری هستند مشخص میکند از اینرو باز نگری به گزارش ۹۳ مطالبات ما را در افشا ی مکانیسم های ساختاری فرقه و فرقه گرای را دو چندان میکند و ایجاب میکند همواره طالب پاسخگوئی مسعود رجوی باشیم که نتیجه این همه خونریزی و کشتار و زندان و شکنجه چه بوده است ؟

تجربه این سالیان نشان داده است برخلاف واقع هر چه حلقه محاصره مجاهدین تنگتر میشود و افق چشم انداز این فرقه تیرو و تارتر میشود بر میزان ادعا های رهبر عقیدتی مجاهدین نیز افزوده تر میشود از اینرو گزارش ۹۳ آینه تمام نما در شناسائی نقاط ضعف و آسیب پذیر فرقه رجوی و چالشی بزرگ بر ادعا های خلاف واقع مسعود رجوی است .در این شش سال گذشته حتی یکنفر بر تعداد مجاهدین در عراق افزوده نشده است میزان تلفات مجاهدین در این یکسال گذشته در کمپ لیبرتی زیرموشک باران برابر با تلفات ۱۰ سال گذشه است تشکیلات مجاهدین در اثر نبود خط و خطوط و استراتژی انقلابی فرتوت و مستاصل شده است دیگر شعارهای سرنگونی مسعود رجوی که از ۳۰ خرداد ۶۰ که مدعی سرنگونی شش ماه بود رنگی ندارد . از زمان شعارهای امروز مهران فردا تهران , تحلیل غلط مسعود رجوی از آتش بس جنگ ایران و عراق و عملیات فروغ جاویدان برای سرنگونی , فوت آقای خمینی و دیده شدن دکل سرنگونی و در رفتن بپریم و بزگوند نظام و دیده شدن دکل سرنگون , سال ۷۲ سرنگونی با تانک تی ۷۲ اهدائی صدام حسین , روی کار آمدن آقای خاتمی و تحلیل سه سر شدن نظام و ادعای اینکه آقای خاتمی به دوره دوم ریاست جمهوری نخواهد رسید. حرکت موازی با خط وخطوط پنتاگون و ارتش آمریکا برای تسلیح دوباره و سرنگونی نظام با کمک ارتش آمریکا همراهی با ارتش عراق و صدام حسسن در ۸ سال جنگ و نقش ستون پنجمی همه اینها گواه این بوده که رجوی در بهترین شق خواهان رسیدن به حکومت با توصل به مزدوری بوده است گزارش ۹۳ بخوبی نشان میدهد که زمان آن فرا رسیده که همه, هم صدا از مسعود رجوی بپرسم که چرا وعده هایش تا به امروز تحقق پیدا نکرده است انداختن تقصیرها , ناکامیها و شکستها بر روی عناصر بیرونی از جمله آقای نوری مالکی چاره ساز نیست حال که آقای حیدر العبادی نخست وزیر هستند آیا تغییر در وضعیت اسفناک گروگانها در لیبرتی شده است . گویا امر بر مسعود رجوی مشتبه است که او امام زمان است و بعنوان رهبر عقیدتی نباید به ایشان انتقاد کرد و او بخودی خود الزامی به جواب دادن ندارد .بر هیچکس خسارتهای جانی, مالی, عاطفی,روحی روانی و…… ۳۵ سال اعلان جنگ و مبارزه مسلحانه پوشیده نیست به باور من تشدید این چرائیها و سئوالات , مسعود رجوی را بر آن داشته تا از ترس محاکمه و پاسخگوئی فرار کرده پنهان شود این فرار و پنهان شدن هیچ دلیل امنیتی نداشته و ندارد مگر همین خانم رجوی زمانیکه سازمان در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا بود با ویزا به فرانسه نیامدن مگر از خانم مریم رجوی بعنوان تروریست خوب استقبال نشد , مگر از زمان سرنگونی صدام حسین دولتهای بزرگ حفاظت مسعود رجوی را بعهده نگرفته اند مگر در دنیای ارتباطات امروز میتوان بدون حمایت دولتی مخفی شد و هزاران اما و اگرهای که از طرف مسعود رجوی بی پاسخ مانده است . استراتژی آویزان اپورتونیستی , مزدوری و اپوزسیون و آلترناتیو نمائی بحران عظیم سازمانی و تشکیلاتی را برای فرقه رجوی رقم زده است انزوای سازمان در میان مردم ایران چه در داخل و چه در خارج نشان از اضمحلال این فرقه در آینده نزدیک است. دبدبه و کبکبه این فرقه که با گروگان گرفتن تعدادی از افراد مسخ و شستشوئی مغزی شده در عراق از زمان صدام حسین قدرت شروع شده است دیری نخواهد کشید با انتقال تدریجی این نفرات به آلبانی دوران افول خود را به سرانجام برساند. هر چند که دراین سالیان مسعود و مریم رجوی با هزاران نیرنگ مانع تراشی کردند تا مانع اعزام نفرات از عراق به آلبان و سایر کشورهای آزاد شوند و در این میان تعدادی مواجب بگیر که وجدان و شرافت را زیر پا گذاشتند روزانه سرهای این گروگانهای گرفتار در اشرف و کمپ لیبرتی را سر میبرند زیر پاهایشان میگذارند تا خود را شاید به بالا بکشند و چه زشت خو هستند این دیو صفتان بله اگر جان انسانها و آزادی و استقلال و تمامی ارزشهای انقلابی برایمان ارزش داشته باشد روزی هزاران بار با یاد آوری گزارش ۹۳ و هر گزارشی که مسعود رجوی را مخاطب قرار میدهد و سئوال بر میانگیزد خودمان و ارزشهای انقلابی خودمان را صیقل میدهیم . که چرا کیش شخصیت , چرا انحصار طلبی در رهبری و رهبری مادام العمری , چرا وطن فروشی , چرا سوء استفاده جنسی از زنان و دختران مجاهد , چرا زندانی اعضای مسئله دار و شکنجه آنها به بهانه رفع ابهام در سال ۷۳ , چرا مرگهای مشکوک و چرا نشست عملیات جاری و بیان گناهان فردی در پیش مسئولین فرقه رجوی , چرا نشستهای غسل و بیان نتاقضات جنسی در جمع , چرا طلاق اجباری و یتیم گردن بچه های مجاهدین , و هزاران چرائیهای دیگر که مسعود رجوی را مکلف به پاسخگویی میکند .

میر باقر صداقی سوئیس دوم ژانویه دوهزارو شانزده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید