علی جهانی:نقض فاحش حقوق بشر در داخل تشکیلات قرون وسطایی فرقه رجوی

0
1575

بله فرقه رجوی در حالی خود را مدافع سرسخت حقوق بشر می داند که موارد نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش بیداد می کند. موارد نقض حقوق بشر نظیر: راه اندازی طلاقهای اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و جدا کردن فرزندان خردسال از والدین شان و آواره کردن آنها در کشورهای اروپایی ؛  اذیت و آزار جنسی زنان تحت عنوان رهایی زنان ؛استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در عملیات نظامی و تروریستی که این نقض آشکار قوانین سازمان ملل متحد می باشد ؛ ایجاد سرکوب و خفقان شدید در تشکیلات سازمان و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام برای افراد ناراضی و مخالف سیاست های رجوی ؛ ایجاد سانسور و تفتیش عقاید شدید در تشکیلات سازمان تحت عنوان نشست های اجباری و مغز شویی عملیات جاری و غسل هفتگی ؛ در بی خبری مطلق نگاه داشتن نیروهای سازمان از اخبار بیرون از تشکیلات و ممنوعیت دیدار خانواده ها با عزیزان شان در سازمان ؛ شرکت در عملیات کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق در زمان صدام حسین ؛ شرکت در جنگ ایران و عراق و سرباز کشی در مناطق مرزی ایران و عراق ؛ اعزام تیم های عملیات تروریستی در زمان خاتمی به داخل کشور و خمپاره باران مناطق مسکونی و غیر نظامی و کشتن افراد غیر نظامی تحت عنوان عملیات داخله و هزاران مورد دیگری که سازمان تحت رهبری رجوی در این سالیان مرتکب شده است. در اینجا باید اضافه کنم که این موارد نقض فاحش حقوق بشر نه تنها فقط از جانب منتقدان و جداشدگان سازمان مطرح شده است بلکه سازمان های بین المللی و ارگانهای حقوق بشری مهم در دنیا نظیر سازمان دیدبان حقوق بشر …

نقض فاحش حقوق بشر در داخل تشکیلات قرون وسطایی فرقه رجوی

همه می دانند که سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو در مسافرت های آنچنانی اش در اروپا و در مراسم های خیمه شب بازی هایش که به مناسبت های مختلف راه اندازی می کند و در سورچرانی هایی که برای لابی های صهیونیستی و بازنشستگان و ورشکستگان سیاسی در افراطی ترین جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا راه اندازی می کند و در این سور چرانی ها  تحت عنوان کنفرانس بین المللی علیه بنیاد گرایی و یا بر علیه نقض حقوق بشر ؛ ایشان همواره مدعی است که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان انقلابی و ضد بنیاد گرایی و مدافع سرسخت حقوق بشر و دمکراتیک است ولی در عمل  واقعیت صد و هشتاد درجه عکس می باشد.ali Jahani
ببینید اصولا در فرقه های مذهبی و تروریستی ؛  نه تنها دمکراسی و حقوق بشر از هیچگونه جایگاهی برخوردار نیست بلکه سرکوب و خفقان شدید و نقض فاحش حقوق بشر بیداد می‌کند. لذا سازمان فرقه گرای مجاهدین که یکی از خطرناک ترین فرقه های تروریستی و مافیایی است از این قاعده مستثنی نیست. چرا که رهبری سازمان خودش را رهبر عقیدتی مادام العمر و زنش را هم رییس جمهور مادام العمر می داند و نیروهای سازمان نه تنها حق هیچگونه انتقاد و اعتراضی ندارند بلکه بایستی بدون برخورداری از حق انتخاب ؛ کور کورانه و بدون چون و چرا به دستورات این رهبر عقیدتی مادام العمر گوش کرده و عمل کنند و در غیر این صورت مورد مجازات قرار می گیرند.

بله فرقه رجوی در حالی خود را مدافع سرسخت حقوق بشر می داند که موارد نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش بیداد می کند. موارد نقض حقوق بشر نظیر: راه اندازی طلاقهای اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و جدا کردن فرزندان خردسال از والدین شان و آواره کردن آنها در کشورهای اروپایی ؛  اذیت و آزار جنسی زنان تحت عنوان رهایی زنان ؛استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در عملیات نظامی و تروریستی که این نقض آشکار قوانین سازمان ملل متحد می باشد ؛ ایجاد سرکوب و خفقان شدید در تشکیلات سازمان و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام برای افراد ناراضی و مخالف سیاست های رجوی ؛ ایجاد سانسور و تفتیش عقاید شدید در تشکیلات سازمان تحت عنوان نشست های اجباری و مغز شویی عملیات جاری و غسل هفتگی ؛ در بی خبری مطلق نگاه داشتن نیروهای سازمان از اخبار بیرون از تشکیلات و ممنوعیت دیدار خانواده ها با عزیزان شان در سازمان ؛ شرکت در عملیات کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق در زمان صدام حسین ؛ شرکت در جنگ ایران و عراق و سرباز کشی در مناطق مرزی ایران و عراق ؛ اعزام تیم های عملیات تروریستی در زمان خاتمی به داخل کشور و خمپاره باران مناطق مسکونی و غیر نظامی و کشتن افراد غیر نظامی تحت عنوان عملیات داخله و هزاران مورد دیگری که سازمان تحت رهبری رجوی در این سالیان مرتکب شده است.
در اینجا باید اضافه کنم که این موارد نقض فاحش حقوق بشر نه تنها فقط از جانب منتقدان و جداشدگان سازمان مطرح شده است بلکه سازمان های بین المللی و ارگانهای حقوق بشری مهم در دنیا نظیر سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل به وجود زندان شکنجه افراد ناراضی و نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی فرقه رجوی در زمان صدام حسین اشاره کرده است و حتی با افراد زندانی شده و شکنجه شده که موفق شده‌اند از این سازمان فرقه گرا جدا شده و به اروپا بیایند ؛  نظیر آقای سبحانی که به مدت هشت سال در زندان انفرادی سازمان در کمپ اشرف و زندان ابوغریب بوده است ؛ مصاحبه هایی انجام داده است. توضیحات بیتشر را می توانید در گزارش دیدبان حقوق بشر  تحت عنوان ” خروج ممتوع “ بخوانید.

همچنین کمیساریای عالی پناهندگان در عراق هم در گزارش سالانه خود به موارد نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی سازمان اشاره کرده است. مواردی مانند: اجازه ندادن فردی افراد سازمان که با یونامی ملاقات کنند و درخواست پناهندگی مطرح کنند و یا لیستی را که دولت آلبانی پذیرفته بود که به کشور آلبانی منتقل شوند را سران سازمان مجاهدین قبول نکرده و لیست دلخواه خود را فرستادند و یا اینکه به خانواده های نیروهای سازمان اجازه ملاقات که حق مسلم شان هست را نمی دهند.Hoghough Bashar 2
حال با این وضعیت ؛ سوال اینجاست که خانم مریم عضدانلو تحت عنوان رئیس جمهور مادام العمر برگزیده شوهر فراری اش با چه رویی خودش و سازمان فرقه گرایش را یک سازمان انقلابی و ضد بنیاد گرایی و مدافع سرسخت حقوق بشر و دمکراتیک می پندارد؟ و با شرکت در مراسم قربانیان حمله تروریستی پاریس سعی می کند سازمان تروریستی اش را یک سازمان حقوق بشری و آزادیخواه غالب کند و شکلک های مدره نمایی در بیاورد و در مراسم قربانیان حمله تروریستی پاریس اشک تمساح ریخته و برای فریب افکار عمومی و پوشاندن نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش در مراسم جشن میلاد مسیح که مبشر صلح و آرامش هست شرکت می کند در حالی که سازمان فرقه گرای مجاهدین و خانم مریم عضدانلو نه تنها هیچ سنخیتی با عیسی مسیح پیامبر صلح و آرامش و آزادی و برابری ندارد بلکه  با اصرار بر استراتژی ترور و خشونت صد و هشتاد درجه عکس اهداف والای عیسی مسیح حرکت می کند .

ولی مگر میشود در حالیکه فرقه رجوی از گروههای تروریستی نظیر داعش تحت عنوان عشایر انقلابی عراق حمایت می کند و از گروههای تروریستی در کشور سوریه حمایت می کند ؛ برای فریب افکار عمومی جهان خودش را دمکراتیک و ضد تروریسم جا بزند؟
و آیا مگر میشود سازمانی که رهبری اش تحمل شنیدن کوچک ترین انتقاد از جانب دیگران را ندارد و مخالفان خودش را تهدید به قتل کرده و فرمان قتل آنها را صادر می کند ؛ یک سازمان انقلابی و مدافع حقوق بشر باشد؟  در رابطه همه بخصوص شهروندان شریف فرانسوی بارها شاهد بودند که اراذل و اوباش فرقه رجوی به دستور شخص مریم عضدانلو اکسیون های اعتراضی جدا شدگان و منتقدان سازمان را در خیابانهای پاریس بر هم زده و افراد منتقد را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. و همچنین چندی پیش اهالی منطقه اور سور واز شهر پاریس شاهد بودند که چطور دو پدر دردمند بنامهای اقایان قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی را بخاطر اینکه خواهان ملاقات با دختران شان که در کمپ لیبرتی عراق گرفتار بودند را مورد ضرب و شتم اراذل و اوباش فرقه رجوی قرار گرفته و روانه بیمارستان شدند. و یا شهروندان فرانسوی هیچگاه آن خودسوزی هایی را که فرقه رجوی در زمان دستگیری مریم عضدانلو در خیابان های شهر پاریس راه انداخته بود و موجب وحشت مردم گشت و آرامش آنها را به زد را هیچگاه فراموش نمی کنند و بنابراین خانم رجوی نمی تواند با این ادا و اصول و شکلک در آوردنها افکار عمومی را به نفع خودش تغییر دهد و با مدره نمایی چهره سیاه خود را بپوشاند.
و در پایان می خواهم خطاب به سران فرقه رجوی و بطور خاص خانم مریم عضدانلو عرض کنم که  سازمان تحت رهبری شما که بصورت فرقه ای اداره می گردد و بر استراتژی ترور و خشونت اصرار می ورزد و نه تنها هیچ انتقادی به گذشته سراسر خیانت بارش ندارد و از آن فاصله نگرفته است بلکه با اصرار بر استراتژی شکست خورده ترور خشونت ؛ به اقدامات تروریستی اش افتخار کرده و همه ساله سالروز خشونت و ترور را گرامی می دارد و به نیروهای صلح جو و طرفداران راه حل های مسالمت آمیز مارک خاین و سازشکار میزند و آنها را تهدید به قتل می کند ؛ هیچگاه نمی تواند دم از مدافع حقوق بشر بودن و دمکراسی خواهی بزند و خودتان بهتر از هر کس دیگری خوب می دانید که در جهان مترقی کنونی هیچ کسی حاضر نیست که برای مبارزه نقض حقوق بشر در داخل ایران و محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران بیاید از یک گروه تروریستی که بصورت فرقه ای اداره می شود و نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش بیداد می کند ؛ حمایت کند. و بقول ضرب‌المثل شیرین ایرانی: “افعی هیچگاه کبوتر نمی زاید ” بنابراین مردم دنیا هیچگاه فریب مدره نمایی های شما را نخواهند خورد و مردم ایران هم نه تنها هیچ انتظاری ندارند که سازمان فرقه گرای تان برای شان آزادی و برابری و عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد و نه شما از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیستید بلکه به سبب خیانتها و جنایت ها و نقض فاحش حقوق بشر به شدت مورد تنفر آحاد مردم ایران قرار دارید. لذا بهتر است بجای اینکار ها به فکر نجات جان نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی در کشور ناامن عراق باشید و بیش از این با سرنوشت این ساکنان نگونبخت در کمپ لیبرتی بازی نکنید و بگذارید خودشان برای آینده خود ازادانه تصمیم گیری کنند.

_______________________________________________

آرشیو موضوع : حقوق بشر

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید