جمع بندی از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی و آلبانی (ویدئو قسمتهای اول و دوم)

0
652

جمع بندی از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی و آلبانی (ویدئو قسمتهای اول و دوم)

پیوند رهایی، اول ژانویه ۲۰۱۶:…  شرکت کنندگان در میزگرد: آقایان قربانعلی حسین نژاد از مسئولین قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی فرقۀ رجوی عیسی ازاده از فرماندهان و مسئولین سابق در فرقه محمد رزاقی عضو سابق فرقه و فعال حقوق بشر در فرانسه دسامبر ۲۰۱۵ – آذرماه ۱۳۹۴٫ میزگرد جمع بندی جداشدگان سازمان مجاهدین از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی وآلبانی …

لینک به منبع

میزگرد جمع بندی جداشدگان سازمان مجاهدین از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی وآلبانی

شرکت کنندگان در میزگرد: آقایان قربانعلی حسین نژاد از مسئولین قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی فرقۀ رجوی

عیسی ازاده از فرماندهان و مسئولین سابق در فرقه

محمد رزاقی عضو سابق فرقه و فعال حقوق بشر در فرانسه

دسامبر ۲۰۱۵ – آذرماه ۱۳۹۴

قسمت اول


https://youtu.be/qtd29vn3vSI

قسمت دوم


https://youtu.be/zTzJ1NDaviU

________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=vwjYJmKtkCQ

https://www.youtube.com/watch?v=-Aw0Ll61sRY

https://www.youtube.com/watch?v=5zq63neV4a8

https://www.youtube.com/watch?v=m4FD2z9N3gU

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید