میلاد آریایی:انتخابات مجلس خبرگان ایران و چه کنم، چه کنم های رجوی

0
1142

جالب توجه آنکه در پی همین نامه نگاری رجوی به خبرگان بود که بزرگترین و مهلک ترین ضربه سیاسی در این سالهای اخیر به شورای دست ساز رجوی وارد آمد و تن از اولین یاران رجوی که اکنون منتقد وی هستند تصمیم یه جدایی از این انجمن سالخوردگان گرفتندمنظور– محمد رضا روحانی و کریم قصیم – هست که به ناگهان خواب را از سر رجوی پراند و آنچنان وی را در صحنه سیاسی کیش و مات کرد که هنوز که هنوز از سوزش آن دوران میگویدبه هر صورت خواستم یادآوری کنم اگر سر رجوی به دلیل پاره‌ای از مسایل گفته وناگفته و شاید بیماری و کهن سالی شلوغ است ، فرصت را از دست ندهد چون هر سال یکبار چنین فرصتی پدید میآید که انتخابات خبرگانی برگزار شود و رجوی امکان این را داشته باشد پیامی!! و رهنمودی !! را شده از سر ناچاری و چه کنم – چه کنم سیاسی به رشته تحریر درآورد.

انتخابات مجلس خبرگان ایران و چه کنم ، چه کنم های رجوی

میلاد آریایی ـ 30.12.2015

رجوی سال‌ها در پی کسب قدرت سیاسی در ایران از هر شیوه و وسیله بهره جست تا شاید کلاهی از نمد ایران برایش دوخته شود و در این مسیر تا آنجا پیش رفت که در هذیان گویی مطلق سیاسی برای انتخابات و سران رژیم ای که انان را خونخوار میخواند به نصیحت پردازی و موس و موس کنم های سیاسی پرداخت.

این در شرایطی بود که در تشکیلات خودش همگان را متهم به عضو وزارت اطلاعات بودن یا شاخه ای از سپاه پاسداران مفتخر میکرد، تنها به خاطر آنکه مثلاً افراد از خاطرات دوران دبیرستان شان یا زندگی گذشته‌شان با یکدیگر صحبت میکردند.

این عنصر– تراز مکتب مجاهدین – که لحظه‌ای شعار جامعه بی طبقه توحیدی از زبان اش نمی‌افتاد همگان را بی دلیل و با دلیل متهم به دشمن بودن بالقوه و بالفعل میکرد و در همان حال به خودش حق میداد که هر غلطی را بکند تنها به این اسم که رهبر یگانه آلترناتیو خود خوانده در جهان است.

حال سؤال پیش می‌آید که الان باز هم شرایط انتخابات خبرگان ایران برقرار شده است حال نظری ؟ پیشنهادی ؟ تحلیلی؟  که به رفسنجانی یا دیگر رقبا بدهد تا بیشتر بیشتر پریشان حال های سیاسی اش پدیدار شود ؟

باید خاطر نشان کنم که نامه نگاری های رجوی به مسئولین بلند پایه ایران درحالی صورت میگرفت که بیش از 25 سال قبل از آن – یعنی حدود ربع قرن – با همین اتهام که بنی صدر به آقای خمینی نامه نوشته است ، با شامورتی بازی در حد خودش گفت بنی صدر خائن است پس از شورا شورای ملی مقاومت ! ) اخراج باید گردد.

حالا ولی خودش بعد از 25 سال عقب‌ماندگی همان کار را میکند که بنی صدر کرده بود ولی باز هم این بار رجوی خائن نبوده و نیست ؟ بنی صدر حق ندارد ولی رجوی نه تنها آلان بلکه هر وقت که دل اش بخواهد این حق را دارد به این میگویند جامعه بی طبقه توحیدی که همگان آزادند ولی رهبر عقیدتی در بعضی موارد بیشتر آزاد است.

جالب توجه آنکه در پی همین نامه نگاری رجوی به خبرگان بود که بزرگترین و مهلک ترین ضربه سیاسی در این سالهای اخیر به شورای دست ساز رجوی وارد آمد و تن از اولین یاران رجوی که اکنون منتقد وی هستند تصمیم یه جدایی از این انجمن سالخوردگان گرفتند.

منظور– محمد رضا روحانی و کریم قصیم – هست که به ناگهان خواب را از سر رجوی پراند و آنچنان وی را در صحنه سیاسی کیش و مات کرد که هنوز که هنوز از سوزش آن دوران میگوید.

به هر صورت خواستم یادآوری کنم اگر سر رجوی به دلیل پاره‌ای از مسایل گفته وناگفته و شاید بیماری و کهن سالی شلوغ است ، فرصت را از دست ندهد چون هر سال یکبار چنین فرصتی پدید میآید که انتخابات خبرگانی برگزار شود و رجوی امکان این را داشته باشد پیامی!! و رهنمودی !! را شده از سر ناچاری و چه کنم – چه کنم سیاسی به رشته تحریر درآورد.

__________________________________________________

آرشیو موضوع : میلاد آریایی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید