سعید سلطانپور: مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

0
789

مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

سعید سلطانپور، راه حل، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵:…  طیف طرفدار تحریم های غیر انسانی علیه ایران در تورنتو ، در صدد برگزاری یک مهمانی برای کمک به پناهندگان سوری هست .. با نگاهی به اسامی برگزارکنندکان مانند رضا مریدی – علی وکیلی – زرین محی الدین – سام اسکویی ( طیف خشونت طلب رجوی و رضا پهلوی ) مشخص می شود که اهداف سیاسی در پی دارند . مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی …

لینک به منبع

مهمانی برای پناهندگان سوری با اهداف سیاسی

political agenda Syrian Refuges

طیف طرفدار تحریم های غیر انسانی علیه ایران در تورنتو ، در صدد برگزاری یک مهمانی برای کمک به پناهندگان سوری هست ..

با نگاهی به اسامی برگزارکنندکان مانند رضا مریدی – علی وکیلی – زرین محی الدین – سام اسکویی ( طیف خشونت طلب رجوی و رضا پهلوی ) مشخص می شود که اهداف سیاسی در پی دارند .

Saeed Soltanpour / Rahehal tv prog Iranian Canadian for Syrian Refuges fundraising is political agenda ? or humanitarian

the report card of most of organizers showing they have hidden agenda


https://youtu.be/esJBbWeYPI4

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید