نامه مادر نجیبه ارشادی و … به مسئولین حقوق بشر سازمان ملل

0
1606

مسئولین محترم حقوق بشر و سازمان ملل ، سلام ،فرزندان ما نزدیک به سی سال است به دست فرقه تروریستی منافقین اسیر شده اند!از شما مسئولین محترم حقوق بشر و سازمان ملل تقاضای کمک و رسیدگی به حداقل حقوق بشری خود را خواستاریم! نمونه ای از نامه های ارسالی به ارگان ها و سازمان های حقوق بشری از طرف مادری که بیش از 30 سال چشم انتظار فرزند خود می باشد. از طرف خانواده های اسیران:

نامه مادر نجیبه ارشادی و سایر خانواده های اسیران در سامان مجاهدین به مسئولین حقوق بشر سازمان ملل

انجمن فراق ـ 20.12.2015

http://faragh-ngo.ir/?p=4672

مسئولین محترم حقوق بشر و سازمان ملل

سلام ،
فرزندان ما نزدیک به سی سال است به دست فرقه تروریستی منافقین اسیر شده اند!

از شما مسئولین محترم حقوق بشر و سازمان ملل تقاضای کمک و رسیدگی به حداقل حقوق بشری خود را خواستاریم!

نمونه ای از نامه های ارسالی به ارگان ها و سازمان های حقوق بشری از طرف مادری که بیش از 30 سال چشم انتظار فرزند خود می باشد.

از طرف خانواده های اسیران:

فریدون پرورش

حمداله مستانه

علی یوسفی سادات

برات ربیعی

عظیم ارشادی

یوسف شعبانی

کیومرث سلیمان جاه

اکبر مجرد

حافظ نصرتی

سمیع ناظری

محبوب فصاحتی

جلیل ارسی

حسن بشارتی

رحمت علیزاده نیارق

زمان مهدیزاده

لطفعلی حاج محمدی

اسرافیل دولت پناه

امیر اصلان حسن زاده

Dear Human rights officials

United Nations
Hello

I am Najibeh Ershadi Mother of Azim Ershadi .My Son is captured for 30 years who are now at Liberty Camp in Iraq. It’s many years that I’ve requested from the leaders of MKO to meet them. They did not accepted with my request.

I want you to order as a defendant of human rights to them let us to meet our relative from near as soon as possible
Thank you and I hope and expect your quick reply in this very important matter to reduce our concern about him insecurity
sincerely
Najibeh Ershadi

Transcript
White House America
International Committee of the Red Cross
Iraqi Prime Minister Heidar alebadi
Ahmad Shahid(iranhumanrights)
Ministry of Human Rights Iraq
UNHCR
President of the High Commissioner for Refugees in Geneva
UN mission in Iraq (UNAMI)

http://faragh-ngo.ir/?p=4672

آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید