نامه به دادستانی کل آلمان. جرم میثم پناهی افشای جنایات رجوی است؟!

0
1136

نامه به دادستانی کل آلمان. جرم میثم پناهی افشای جنایات رجوی است؟!

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، هفدهم دسامبر ۲۰۱۵:…  تنها جرم آقای پناهی که با دسیسه این فرقه مذهبی خطر ناک توسط شما دستگیر شده در اختیار داشتن اطلاعاتی از جنایات این فرقه می باشد که همین فرقه نگران افشای این جنایات و در اختیار گذاشتن این اطلاعات توسط ما به دولت شما می باشد از جمله اطلاعاتی در مورد پولشوئی های که در کشور شما انجام می گیرد در این رابطه می توانید یا از دولت فرانسه درخواست این …

نمونه ای از گنده گویی مزدور رجوی علیه جداشدگانتوطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان در وحشت از ریزش فزایندۀ نیرو

محمد حسین سبحانی: اهداف پاپوش سازی جدید گشتاپوی فرقه مجاهدین خلق

 

لینک به منبع

دادستانی کل آلمان Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

نادر نادریاحتراما بعرض می رسانم اینجانب نادر نادری مقیم فرانسه که بیش از ۳۰ سال عضو سازمان مجاهدین بودم که بعد سرنگونی صدام در اولین فرصت از این فرقه جدا شدم و با مشکلات زیادی خودم را به فرانسه رساندم و با ورود من به فرانسه ابتدا این فرقه با دادن امکانات مالی پیشنهاد سکوت من را داشتند وقتی با عدم سکوت من مواجه شدن اقدام به پرونده سازی بر علیه من نمودن و این یکی از روشهای این فرقه تروریستیمی باشد برای سکوت منتقدین و جداشده ها می باشد

متاسفانه مطلع شدم که یکی از دوستانم بنام آقای میثم پناهی در کشور شما بجرم جاسوسی علیه یک سازمان ایرانی بنام سازمان مجاهدین مبادرت به جمع آوری اطلاعات نموده که این برای بنده صدها سوال بهمراه دارد

یکم . ابتدا این سازمان چه فعالیت پوشیده ای دارد که ایشان مبادرت به جمع آوری اطلاعات کند ؟ که این سازمان نگران درز آن می باشد

دوم . اگر این یک دسیسه از طرف سازمان مجاهدین نیست و بر اساس مانیتورینگ امیتی خود دولت آلمان است پس چرا حرکات مجاهدین در کشور شما از دید مانیتور های شما پنهان می باشد و صدها سوال دیگر که در حوصله مطلب بنده نیست

اما این دسیسه کاملا مهندسی شده از طرف مجاهدین می باشد چرا ؟ که فرقه رجوی این روش ها را در تمام کشورها بر علیه جدا شده ها طی نموده که در بعضی موارد هم موفق بوده چرا این سازمان اقدام به این دسیسه ها می کند ؟ بدلیل اینکه هر کدام از ما شاهد جنایاتی هستیم که سال ها در قرارگاه های مجاهدین در عراق زیر سایه صدام حسین این فرقه مرتکب شده و بدلیل اینکه هر کدام از ما بیش از بیست سال در معرض اطلاعات و اخبار این فرقه قرار داشتیم که رجوی هیچ وقت فکر نمی کرد که صدام سرنگون شود وکسی از عراق خارج شود و این اطلاعات حاوی منافعی برای کشورهای اروپائی از جمله کشور شما می باشد در صورتی که توسط ما افشا شود و مجاهدین نمی خواهند که این اطلاعات بدست شما برسد یا بهر شکلی این اطلاعات را دفع و خنثی کنند که این اطلاعات بدست کشورهای اروپائی نرسد یا پیش دستی کرده آن را خنثی کند والا اعضای مثل آقای پناهی نیازی به جمع آوری اطلاعات از این فرقه را ندارند بدلیل اینکه بیش از ۱۵سال عضو این سازمان بوده و در بطن سری ترین اطلاعات این سازمان قرار داشتیم

تنها جرم آقای پناهی که با دسیسه این فرقه مذهبی خطر ناک توسط شما دسگیر شده در اختیار داشتن اطلاعاتی از جنایات این فرقه می باشد که همین فرقه نگران افشای این جنایات و در اختیار گذاشتن این اطلاعات توسط ما به دولت شما می باشد از جمله اطلاعاتی در مورد پولشوئی های که در کشور شما انجام می گیرد

در این رابطه می توانید یا از دولت فرانسه درخواست این اطلاعات را نموده یا در هر کجا و هر دادگاهی اعلام آمادگی می کنم

نکته دیگر اینکه بررسی اتهام واهی آقای پناهی فقط در یک دادگاه جرائم عمومی میباشد

نادر نادری .فرانسه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید