نامۀ حسین نژاد به علما و اندیشمندان اسلامی

0
1605

نامۀ حسین نژاد به علما و اندیشمندان اسلامی

پیوند رهایی، پاریس، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… چنانکه می دانید گروهی از تروریستها و جنایتکاران بنیادگرا در خاورمیانه سالها است که از اسلام به عنوان وسیله ای برای لاپوشانی رقابتشان بر سر قدرت و حکومت و غارت با ارتکاب جنایتهایی که عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند بهره برداری می کنند و در این راستا از یک سو از احساسات و عواطف و مقدسات مذهبی مسلمانان این منطقه واز سوی دیگر از اختلافات و جنگهای …

لینک به منبع (و ترجمه عربی و انگلیسی نامه)

نامۀ حسین نژاد به علما و اندیشمندان اسلامی

که رهبری فرقۀ رجوی می کوشد از اعتبار و وجهۀ آنان برای اهداف فرقه ای خود بهره برداری کند

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان و حضرات محترم؛

درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد؛

چنانکه می دانید گروهی از تروریستها و جنایتکاران بنیادگرا در خاورمیانه سالها است که از اسلام به عنوان وسیله ای برای لاپوشانی رقابتشان بر سر قدرت و حکومت و غارت با ارتکاب جنایتهایی که عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند بهره برداری می کنند و در این راستا از یک سو از احساسات و عواطف و مقدسات مذهبی مسلمانان این منطقه واز سوی دیگر از اختلافات و جنگهای ناشی از اشتباهات و جنایتهای دولتهای منطقه ای و بهره برداری قدرتهای بزرگ و کشورهای غربی از آنها برای دخالت جهت حفظ منافعشان استفاده می کنند. این روند موجب خدشه دار شدن چهرۀ اسلام در جهان و نشان دادن آن به عنوان دین خشونت و قتل و جنایت شده گذشته از کشتارها و ویرانیهای وارد آمده به برخی کشورها و جوامع مسلمان.

این فضای ناشی از تروریسم و جنایت به نام اسلام اقتضا می کند که علمای اسلام و اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بویژه آنها که مقیم غرب و کشورهای غیر مسلمان هستند برای نجات چهره و اعتبار اسلام و مسلمانان تلاش کنند که بدین منظور باید این اقدامات و اندیشه ها و جنایات را محکوم کرده و چهرۀ واقعی این آیین بردبار را با برگزاری کنفرانسها و ایراد سخنرانیها و نوشتن مقالات روشن کنند و همچنین مراقب و هشیار باشند که یک سازمان تندروی دیگری که ادعای ایمان به اسلام و مشخصا شیعه دارد نزد آنها می آید که در کشورهای مختلف با آنها دیدار و تماس برقرار کرده و تلاش می کند که روی آنها تأثیر بگذارد و آنها را به حمایت از نوع دیگری از افراطی گری و خشونت به نام اسلام بکشاند تا اولا بدین طریق از اینکه سازمانهای افراطی تروریست جنایت پیشه تحت نام اسلام سنی (از اهل سنت) عمل می کنند مانند داعش و القاعده و امثال آنها با گفتن اینکه ولی تشکیلات آنها سنی و افراطی نیست بلکه آنها سازمانی معتقد به اسلام میانه رو و دموکراتیک!! هستند و افراطی گری و تروریسم را محکوم می کنند!! و ثانیا از فضای باز و آزادی و نیز فضای ضد تروریسم و افراطی گری بویژه در غرب بهره برداری کند تا با پناه گرفتن و مخفی کردن خودش پشت اعتبار و وزنه و وجهۀ خوب این علما و پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای غربی بتواند اندیشه ها و افکار و ایدئولوژی واقعی افراطی و تندروی خشونت طلبانۀ خود و چهرۀ تروریستی و ماهیت جنایتکارانۀ خودش را بپوشاند و گذشتۀ پر از اعمال تروریستی و جنایتهای خود را که همیشه آنها را اعلام و به آنها افتخار کرده و می کند توجیه نموده و سفیدکاری کند.

باید توجه داشت که این سازمان همانا «سازمان مجاهدین خلق ایران» می باشد که خودش را گاهی به نام ویترین سیاسی خارجی اش یعنی «شورای ملی مقاومت ایران» معرفی می کند.

به اطلاعتان می رسانم که اینجانب از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران و از کادرهای بخش روابط خارجی و روابط با عراق این سازمان به عنوان مترجم ارشد سازمان و رهبری آن به مدت بیش از ۲۵ سال در عراق و بیشتر در قرارگاه اشرف بودم تا اینکه بعد از سی سال از این سازمان بیرون آمدم زیرا دیدم دیگر یک سازمان سیاسی اسلامی انقلابی نیست بلکه به یک فرقۀ مذهبی خاصی تبدیل شده که ربطی به اسلام ندارد و در خدمت آمریکا قرار گرفته بطوریکه این سازمان آن را به حمله به ایران و راه انداختن یک جنگ ویرانگر دیگری در منطقه تشویق می کند جنگی بسا بدتر و ویرانگرتر از جنگ پیشین در عراق. این تحول و تغییر سازمان مذکور سالهاست که به دست رهبری آن مسعود و مریم رجوی مقیم پاریس صورت گرفته است رهبریی که ملیونها دلار از سرمایه های نفتی عراق را که دولت صدام حسین به آنها می داد بین دولتمردان و ارتش و اطلاعات آمریکا و اروپا و برخی شخصیتهای دیگر برای حمایت و دفاع از اهداف جنگ طلبانۀ آنها توزیع می کند اهدافی که به هیچوجه مورد حمایت مردم ایران نبوده ونیست. آنها یک فرقۀ خاصی با عقاید و افکار بدعت گذارانه و التقاطی و آمیخته ای از افکار مذهبی شیعی و افکار غربی و کمونیستی بویژه استالنیسم می باشند.

مریم رجوی وقتی داعش در سال گذشته موصل عراق را به تصرف خود در آورد آنها را «انقلابیون عراق»!! و «عشایر انقلابی عراق»!! نامید چنانکه می توانید آن را در لینگ زیر در سایت رسمی و فارسی سازمان مجاهدین خلق ایران که زوج مسعود و مریم رجوی آن را رهبری می کنند ببینید:

http://www.mojahedin.org/news/139413

و در خبری نیز با عنوان «تسخیر کامل شهر موصل توسط انقلابیون و عشایر عراق»! چنانکه در عکس زیر به زبان فارسی می بینید در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق وجود داشت که اکنون آن را از سایت خودشان پاک کرده اند.

چرا که وقتی فرقۀ رجوی دید که جهان از داعش متنفر شده و آن را به علت جنایتهای وحشیانه و تروریستی اش محکوم می کند شعارهایش را عوض کرد تا همچون آفتاب پرست ظاهرا خودش را همرنگ جهان نشان بدهد. این کار سازمان مجاهدین خلق ضمن یک بسیج فریبکاری و نیرنگ مطبوعاتی در تلاش برای بزک کردن چهرۀ خود صورت می گیرد زیرا این همان سازمانی تروریستی است که جنایتهای تروریستی بسیاری در ایران و عراق علیه مردم دو کشور مرتکب شده است.

این فرقه رهبر را به عنوان رهبر عقیدتی مادام العمر به عنوان امام مقدس و واجب الطاعه و جانشین امام زمان (مهدی موعود) در شیعه یعنی امام دوازدهم محمد بن حسن عسکری می داند که شیعه معتقد است او غایب شده و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد.

از صفوف این سازمان بیش از هزار نفر دیگر نیز مثل من طی این سی سال جدا شده و بیرون آمده اند وامروز از آن سازمان افرادی جز عده ای پناهنده پراکنده در عراق و اروپا و آمریکا نمانده اند.

رهبر این سازمان مسعود رجوی نیز که بعد از سقوط رژیم صدام حسین از انظار مخفی شده است اخیرا در یک پیام صوتی که توسط سازمان پخش شد دستور قتل همۀ جداشدگان و مخالفین سازمان را هر کجا باشند صادر کرد.

از این رو این سازمان و حامیان آن و مسئولین آن صلاحیت این را ندارند که صحبت از محکوم کردن تروریسم و افراطی گری و خشونت کرده و به دیگران به ویژه علمای مسلمین و اندیشمندان اسلامی درس مبارزه با تروریسم و افراطی گری بدهند زیرا علمای مسلمین خودشان مصالح مسلمانان و جهان اسلام را می دانند و تجارب کافی در موضعگیری مناسب در قبال تروریسم و افراطی گری زیر پردۀ اسلام و برای افشای این پدیدۀ شوم که به چهرۀ اسلام و مسلمانان ضربه می زند و برای از بین بردن این پدیده از جمله گروه تروریستی و جنایتکار داعش در جهان دارند.

رهبری سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۹۸۹ به همۀ ما دستور داد که همسران خودمان را طلاق دهیم و رهبر عقیدتی سازمان مسعود رجوی فتوای حرام بودن خانواده و ازدواج را بر خلاف نص صریح قرآن و سنت پیامبر صادر کرد بطوریکه اکنون بیست سال است که تمام اعضا و کادرهای سازمان چه در عراق و چه در خارج اعم از زن و مرد همسران خودشان را طلاق داده اند و یا ازدواج نکرده اند. مهدی ابریشمچی مرد شماره دو سازمان بعد از مسعود رجوی که اکنون مقیم فرانسه و دستیار همسر سابق خود مریم رجوی است که از شوهرش مهدی در سال ۱۹۸۵ جدا شد و همان روز با مسعود رجوی بدون مراعات عدۀ شرعی ازدواج کرد در سال ۲۰۰۱ وقتی در عراق بودیم به ما گفت همسران شما پا جای پای مریم گذاشته و شما را طلاق داده و با رهبرمان مسعود ازدواج کرده اند!!.

تا کنون بیش از هزار تن از اعضا و کادرها و مسئولین سازمان مجاهدین از آن جدا شده اند که بسیاری هم از میان زنان می باشند که برخی نیز اعضای شورای رهبری سازمان بودند که پرده از بسیاری رسوایی های جنسی رهبر سازمان مسعود رجوی همسر مریم رجوی برداشتند. همچنین جدا شدگان سازمان موارد زیادی از زندان و شکنجه و قتل مخالفان رهبری سازمان در قرارگاههای این سازمان در عراق را افشا کرده اند.

همۀ افراد این سازمان از هر گونه تماس و ارتباط با افراد خانواده هایشان محروم و ممنوع هستند و استفاده از هر گونه وسیلۀ ارتباطی اعم از رادیو و کانالهای تلویزیونی و انترنت و موبایل تماما برای اعضای سازمان ممنوع می باشد و تنها در اختیار رهبری و مسئولانی است که مأموریتهای ارتباطی خاص سازمان را دارند.

رهبران سازمان به من اجازه نمی دادند با دختر بزرگم زینب که اکنون در کمپ لیبرتی متعلق به این سازمان در بغداد می باشد دیدار کنم در حالیکه هر دوی ما داخل سازمان و در کمپ اشرف در عراق بودیم و به آن دخترم اجازه ندادند حتی با خواهر کوچکترش مونا که از ایران برای دیدار اولین بار بعد از سی سال با من یعنی پدرش و با خواهرش در داخل سازمان به عراق آمده بود دیدار کند. دختر کوچکم توانست با من دیدار کند زیرا من از سازمان مجاهدین خلق سه و نیم سال پیش از طریق سازمان ملل متحد بیرون آمدم ولی او نتوانست علیرغم تلاشهای کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت حقوق بشر عراق با خواهرش که در مقر سازمان یعنی کمپ لیبرتی در بغداد می باشد دیدار کند زیرا رهبران این سازمان مسعود رجوی ومریم رجوی دیدارهای خانوادگی را تحریم کرده اند. این دو خواهر ۳۳ و ۳۷ ساله هر گز در عمرشان همدیگر را ندیده اند و مادرشان در عملیات این سازمان در سال ۱۹۸۸ کشته شد و تا کنون نتوانسته ام حتی یک نامه هم به دست دخترم برسانم چرا که رهبری این سازمان همۀ روابط اعضایش با بیرون کمپ و بیرون تشکیلات را قطع کرده و آنها را از استفاده از هر رسانه یا وسیلۀ تماس عصر جدید از جمله تلفن و موبایل و انترنت و حتی پست بویژه تماس یا دیدار با افراد خانواده هایشان در ایران یا خارج آن ممنوع و محروم کرده و می کند.

این سازمان پایگاه مردمی خود در داخل و خارج ایران را بکلی از دست داده و مردم ایران نه تنها به هیچوجه از این سازمان حمایت نمی کنند بلکه به علت همکاری آن با دشمنشان در جنگ یعنی صدام حسین به شدت از آن متنفرند زیرا این سازمان هنگام جنگ ایران و عراق بخشی از ارتش صدام بود و نیز اعمالی تروریستی داخل ایران انجام داده به علاوۀ افکار و اعمال فرقه ای خاص آن که ضد اخلاق و عرف مردم ایران می باشد.

از این رو برادرانه برای شما سفارش می کنم که هر گونه خواسته و دعوت از سوی رهبران این فرقه از شما و دوستانتان برای حضور در جشنها و گردهمایی های مریم رجوی در پاریس یا هر جای دیگر یا هر نوع حمایت یا تأیید در آینده به سود این فرقه را رد کنید تا بدینگونه اعتبار و چهره و وزنه خودتان و نیکنامی تان را حفظ کنید زیرا آنان می خواهند از اعتبار و چهرۀ شما برای پیشبرد اهداف گروهی و فرقه ای خودشان بهره برداری کنند اهدافی که ضد آرمانها و عرف و اخلاق و فرهنگ مردممان و نیز ضد عرف و اخلاق و فرهنگ ملتهای عرب و مسلمان می باشد.

از جمله اهداف رهبری این فرقه نگهداشتن عزیزان و دوستانمان در دوزخ عراق زیر آتش موشکهای تروریسم فرقه ای در عراق می باشد تا آنان بهای اشتباهات کشندۀ رهبری فرقه طی سی سال گذشته را بپردازند و قربانی آن شوند.

رهبری سازمان مجاهدین تلاش می کند عزیزان ما را در دوزخ عراق بدون هیچ تماسی با خارج تشکیلات بویژه با خانواده هایشان نگهدارد تا به عنوان دیواری انسانی جلوی رهبران سازمان از بیم دستگیری آنها کشته شوند. برای همین است که رهبری این سازمان پیوسته از زبان شمایان و با بهره برداری از اعتبار و وزنۀ شما تنها روی ضرورت حفاظت ساکنان کمپ و تأمین امنیت برای آنان و نه انتقال آنان از عراق تأکید می کند عراقی که روزانه صدها تن از شهروندانش کشته می شوند و حتی برای مردم خود نیز امن نیست.

از این رو از شما می خواهم که در دام رهبری این سازمان مبنی بر بیانیه دادن به خواست آن در فراخوان به تأمین خواسته هایی فرعی و ثانوی نیفتید مانند تأمین امنیت و تسلیم اجساد و رفع محاصره و امثال آن که برای منحرف کردن اذهان از خواست اصلی و واقع بینانه و ممکن یعنی آزاد گذاشتن اعضای اسیر برای تماس با بیرون تشکیلات و در درجۀ اول تماس و دیدار با افراد خانواده هایشان و انتقال آنان از عراق به کشورهایی امن بویژه در این اوضاع بحرانی و خطرناک عراق مطرح می کند.

هرگونه درخواستی غیر از انتقال ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث و آزاد گذاشتن آنان برای تماس و دیدار با خانواده هایشان در راستای هدف رهبری این سازمان یعنی باقی ماندن در عراق و ریختن ساکنان لیبرتی به تنور جنگی است که در آنجا جریان دارد امری که اگر شما در دام آن بیفتید بخشی از مسئولیت ریخته شدن خون این ایرانیان در عراق را در قبال خدا و خلق خدا و تاریخ و ملت ایران برعهده خواهید داشت.

از خداوند متعال خواهان سلامتی و موفقیت و پیشرفت شما در خدمت به اسلام و مسلمانان می باشم.

علی حسین نژاد

از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران – پاریس

۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

ارسال شده به حضرات:

۱- عبد المؤمن آیا اهل کشور اسپانیا عالم و متفکر اسلامی

۲-شیخ تاج الدین الهلالی اهل کشور استرالیا مفتی سابق استرالیا–از علمای ازهر

۳-زینب تیلور از کشور استرالیا فعال اجتماعی

۴-آقای مریا ولنت عالم و متفکر اسلامی در کشور آلبانی

۵-آقای شی های حسین آلبانی عالم و متفکر اسلامی

۶-شیخ ادریس بلژیک عالم و متفکر اسلامی

۷-دکتر محمد فؤاد البرازی دانمارک رئیس رابطه الاسلامیه و عضو مجمع عموی تقریب

۸-آقای عابد علی عابد دانمارک رئیس موسسه بین المللی صلح دانمارک

۹-آقای دکتر ابوالعلی القیسی رومانی امام مسجد اهل تسنن بخارست

۱۰-آقای یوسف مراد رومانی مفتی اعظم کشور رومانی

۱۱-آقای ابراهیم یوسن رومانی نماینده مسلمانان در پارلمان رومانی

۱۲-دکتر حسان موسی سوئد محقق و پژوهشگر و رئیس مرکز اسلامی سوئد

۱۳-آقای نقوی فرانسه عالم و متفکر اسلامی

۱۴-آقای حول صدیق فرانسه معاون مسجد بزرگ پاریس

۱۵-دکتر العربی کشانو فرانسه عالم و متفکر اسلامی

۱۶-خانم آلاء ریاض محمد نروژ استاد دانشگاه

۱۷-دکتر محمد سعید الطریحی هلند نویسنده و پژوهشگر عراقی مقیم هلند

۱۸-شیخ مجمد جواد الطریحی هلند استاد دانشگاه

۱۹-آقای اورهان بهشتی هلند امام جماعت مسجد اهل شیعیان

۲۰-شیخ حسن اجه هلند امام جماعت مسجد اهل سنت

متن عربی نامه:

رساله من منشق عن منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه إلى علماء ومفکرین إسلامیین تحاول قیاده المنظمه استغلال سمعتهم ووزنهم لتحقیق أهدافها الطائفیه

بسم الله الرحمن الرحیم

أصحاب السیاده والسماحه؛

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته؛

کما تعرفون أن إرهابیین ومجرمین متطرفین فی الشرق الأوسط اتخذوا من الإسلام منذ سنوات عدیده وسیله للتغطیه على تنافسهم فی الحکم والقوه والسلطه والسلب والنهب بارتکابهم جرائم یندى لها جبین الإنسانیه مستغلین فی ذلک المشاعر والعواطف والمقدسات الدینیه للمسلمین فی هذه المنطقه من جهه والنزاعات والحروب النابعه من أخطاء وجرائم الحکومات الإقلیمیه واستفاده القوى العظمى والدول الغربیه منها للتدخل حفاظا على مصالحها من جهه أخرى مما أدى إلى تشوه سمعه الإسلام فی العالم وإظهاره بمظهر دین العنف والقتل والجریمه إضافه إلى المجازر وحالات الدمار اللاحقه ببلدان للمسلمین ومجتمعات إسلامیه.

إن هذه الأجواء الناتجه عن الإرهاب والجریمه باسم الإسلام تتطلب من علماء الإسلام والمفکرین والباحثین الإسلامیین خاصه أولئک الذین منهم یعیشون فی الغرب والبلدان غیر الإسلامیه العمل على إنقاذ سمعه الإسلام والمسلمین بإدانه هذه الأعمال والأفکار والجرائم وإیضاح الوجه الحقیقی لهذه الشریعه السمحاء وذلک بعقد مؤتمرات وإلقاء الخطابات وکتابه المقالات وکذلک توخی الحیطه والحذر من أن یأتی إلیهم ویلتقی أو یتصل بهم فی مختلف البلدان تنظیم متطرف آخر یدعی أنه یؤمن بالإسلام وبالتحدید من الطائفه الشیعیه منها لیعمل على التأثیر فیهم سعیا لجرهم إلى دعم نوع آخر من التطرف والعنف باسم الإسلام مستغلا فی ذلک أولا کون التنظیمات الإرهابیه الإجرامیه المتطرفه تعمل باسم الإسلام السنی (من أهل السنه) کداعش والقاعده وأمثالهما، وموحیا لهم بأنه لیس من السنه والمتطرفین بل أنها منظمه تؤمن بالإسلام المعتدل والدیمقراطی!! وتدین التطرف والإرهاب!! ومستغلا فی الدرجه الثانیه الأجواء المنفتحه والحریه وکذلک الأجواء المناهضه للإرهاب والتطرف خاصه فی الغرب للاحتماء والتخفی وراء ما یحظى به هؤلاء العلماء والباحثون والمفکرون الإسلامیون فی مختلف البلدان خاصه الغربیه منها من مصداقیه ووزن وسمعه حسنه للتغطیه على أفکاره وإیدیولوجیته الحقیقیه المتطرفه والمتشدده الداعمه للعنف وعلى وجهه الإرهابی وطبیعته الإجرامیه ولتبییض وتبریر ماضیه الحافل بالأعمال الإرهابیه والجرائم التی کان ولا یزال یعلنها ویباهی بها، ألا وهو “منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه” التی تسمی نفسها أحیانا بـ “المجلس الوطنی للمقاومه الإیرانیه” کواجهتها السیاسیه الخارجیه.

أحیطکم علما بأنی من الأعضاء القدامى فی منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه ومن کوادرها العامله فی قسم العلاقات الخارجیه والعلاقات مع العراق فی المنظمه مترجما أقدم فیها ولقیادتها لمده تزید على ۲۵ عاما فی العراق وأکثرها فی معسکر أشرف حتى ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋن المنظمه ﺑﻌﺪ ﺛﻼ‌ﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ‌ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ. إنها تشجع الأمریکان ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺮﺏ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﺷﺪ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﻮﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺩﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺟﻴﺶ ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ أﻫﺪﺍﻓﻬﺎ المثیره للحروب وﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺍﻧﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻠﺘﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ.

مریم رجوی هی التی وصفت تنظیم داعش الإرهابی عندما استولى على الموصل العراقیه فی العام الماضی بأنهم “ثوار العراق”!! و”عشائر العراق الثوریه”!! کما یمکن لکم رؤیه ذلک فی الرابط التالی فی الموقع الرسمی باللغه الفارسیه لمنظمه مجاهدی خلق الإیرانیه التی یزعمها الزوجان مسعود ومریم رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/139413

وفی خبر آخر بعنوان “ثوار وعشائر العراق یستولون على کامل مدینه الموصل” کما ترونه فی الصوره التالیه باللغه الفارسیه کان فی الموقع الرسمی لمنظمه مجاهدی خلق ولکنها شطبته حالیا من موقعها:

فزمره رجوی عندما رأت العالم أصبح یکره داعش ویستنکره بسبب جرائمه الوحشیه الإرهابیه فغیرت شعاراتها تماشیا ظاهریا مع العالم فی دأب حرباوی. ویأتی ذلک ضمن حمله الخداع والمراوغه الصحافیه التی شنتها منظمه مجاهدی خلق فی محاوله لتجمیل صورتها کونها هی نفسها منظمه إرهابیه متطرفه ارتکبت العدید من الجرائم الإرهابیه فی العراق وإیران ضد الشعبین الإیرانی والعراقی.

إن هذه الزمره الطائفیه تعتبر القائد باعتباره المرشد العقائدی مدى الحیاه إماما مقدسا واجب الطاعه ونائب المهدی الموعود فی الشیعه أی الإمام الثانی عشر محمد بن الحسن العسکری والذی یؤمن الشیعه بأنه غائب وسوف یظهر فی آخر الزمان.

لقد انفصل أکثر من ألف آخرین مثلی عن صفوف المنظمه طیله هذه السنوات الثلاثین و لم یبق منها الیوم إلا لاجئون متفرقون قلائل فی العراق وأروبا وأمیرکا.

کما إن قائد هذه المنظمه مسعود رجوی الذی اختفى عن الأنظار بعد سقوط نظام صدام حسین أصدر مؤخرا أوامره فی خطاب صوتی بثته ونشرته المنظمه بقتل کل المنفصلین والمنشقین عن المنظمه ومعارضیها أینما کانوا.

على ذلک لا تتأهل هذه المنظمه والمتعاونون معها والمسئولون فیها أن یتحدثوا عن إدانه الإرهاب والتطرف والعنف وأن یعلموا الآخرین خاصه علماء المسلمین والمفکرین الإسلامیین درس مکافحه الإرهاب والتطرف لأن علماء المسلمین هم عارفون بمصالح المسلمین والعالم الإسلامی ولهم بما یکفی من التجارب فی اتخاذ الموقف المناسب حیال الإرهاب والتطرف المغطى باسم الإسلام ومن أجل تعریه هذه الظاهره الشریره الضاره لسمعه الإسلام والمسلمین والقضاء علیها فی العالم ومنها تنظیم داعش الإرهابی المجرم.

کما وإن قیاده منظمه مجاهدی خلق أمرتنا جمیعا فی المنظمه منذ عام ۱۹۸۹ بتطلیق أزواجنا حیث أفتى مسعود رجوی بحرمه تشکیل العائله والزواج وذلک خلافا للنصوص الصریحه للقرآن والسنه فمنذ أکثر من عشرین سنه جمیع کوادر وأعضاء المنظمه سواء فی العراق أو الخارج مطلقون ومطلقات أو غیر متزوجین وغیر متزوجات إلا شخص الزعیم مسعود رجوی زوج مریم فی باریس الذی أفتى بأن جمیع نساء المنظمه زوجاته فیما لم یعد یوجد هناک نضال ضد النظام الإیرانی وإنما هناک فکره وبدعه طائفیه خاصه لأهواء القائد مسعود رجوی الذی کان یمارس الجنس مع عضوات مجلس قیاده المنظمه وهذا ما کشفت عنه عضوات من مجلس قیاده المنظمه بعد انفصالهن مؤخرا. وقال لنا مهدی أبریشمجی الرجل الثانی فی المنظمه والمقیم فی فرنسا کمساعد لزوجتها السابقه مریم رجوی التی طلقت زوجها مهدی عام ۱۹۸۵ وتزوجت فی الیوم نفسه من مسعود رجوی دون الالتزام بالعده إن زوجاتکم طلقنکم وتزوجن من القائد (مسعود) احتذاء بمریم التی طلقتنی وتزوجت من مسعود!!.

بنتی زینب حسین نجاد بقیت منذ عشرین سنه فی العراق فی مخیمی أشرف ولیبرتی وهی الآن فی تنظیمات المنظمه فی ألبانیا بعمر بالغ ۳۷ عاما دون دراسه ودون زواج لکون الزواج محظورا وحراما فی منظمه مجاهدی خلق ودون أیه إمکانیه لها للاتصال بی ای والدها فی باریس وبشقیقتها الصغرى فی إیران ودون أی اتصال بالعالم الخارجی ولم تکن المنظمه تسمح لی باللقاء ببنتی عندما کنت أنا وهی معا فی صفوف المنظمه فی العراق لمده عشرین عاما إلى ما قبل ثلاثه أعوام. وبعد خروجی من لیبرتی عبر الأمم المتحده وعندما کنت فی بغداد لم تسمح قیاده المنظمه لبنتی بأن تلتقی بی کما لم تسمح لها بأن تلتقی بشقیقتها القادمه من إیران والمتزوجه والبالغه من العمر ۳۳ عاما فیما أن الشقیقتین لم تریا بعضهما البعض إطلاقا فی حیاتهما ووالدتهما قتلت فی عملیه المنظمه عام ۱۹۸۸ ولم یمکن حتى الآن إیصال رساله منی إلى بنتی. لأن قیاده المنظمه قد قطعت کل علاقات أعضائها مع خارج المخیم وخارج التنظیم وتمنعهم وتحرمهم من استخدام أیه وسیله إعلام أو اتصال حدیثه ومنها الهاتف والموبایل والإنترنت وحتى البرید وبوجه خاص تمنعهم من أی اتصال أو لقاء بأفراد عوائلهم فی إیران أو خارجها.

إن هذه المنظمه قد فقدت شعبیتها تماما داخل إیران وخارجها ولیس الشعب الإیرانی لم یعد یدعمها إطلاقا فحسب وإنما یکرهها بشده بسبب تعاونها مع عدوهم فی الحرب أی صدام حسین لأنها کانت جزءا من جیش صدام خلال الحرب الإیرانیه العراقیه وبسبب ارتکابها أعمالا إرهابیه داخل إیران وکذلک بسبب أفکارها وأعمالها الطائفیه الخاصه لها والمناقضه لأخلاق وأعراف الشعب الإیرانی.

ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﻧﺼﺢ حضرتکم ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻷ‌ﺧﻮﺓ ﻭﺍلإﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮﻓﺾ أی دعوه من قیادات هذه الزمره لسیادتکم ولأصدقائکم ﻟﺤﻀﻮﺭ احتفالات وتجمعات مریم رجوی فی باریس أو أی مکان آخر أو أی نوع آخر من الدعم أو التأیید فی الأوقات اللاحقه لهذه الطائفه والزمره ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻧکم ﻭﺳﻤﻌﺘکم ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ لأ‌ﻧﻪ ﻻ‌ ﻫﺪﻑ ﻟﻬا ﺇﻻ‌ ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﻭﺯﻧﻜم ﻭﺳﻤﻌﺘﻜم ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬا الجهویه والفئویه المناقضه لأمنیات شعبنا وأعرافه وأعراف وثقافه الشعوب العربیه والمسلمه أیضا.

ومن أهداف قیاده هذه الزمره إبقاء أعزائنا وأصدقائنا فی جحیم العراق تحت نیران صواریخ الإرهاب الطائفی فى العراق لجعلهم أکباش فداء ثمنا لأخطائها القاتله طیله السنوات الثلاثین الماضیه.

إن قیاده منظمه مجاهدی خلق تعمل على إبقاء أعزائنا فی جحیم العراق دون أی اتصال بخارج التنظیم وخاصه بعوائلهم لیقتلوا بعد أن یکونوا جدارا بشریا أمام قاده المنظمه خوفا من اعتقالهم ولذلک تؤکد قیاده المنظمه دوما على لسانکم وباستغلال وزنکم ومصداقیتکم ضروره حمایه سکان المخیم فقط وتوفیر الأمن لهم فقط ولا نقلهم من العراق الذی یقتل مواطنوه یومیا بمئات ولا أمن حتى لسکان البلاد.

فأرجوکم أن لا تقعوا فی فخ قیاده المنظمه بإصدارکم البیانات وبإملاء من قیاده المنظمه للدعوه إلى تلبیه مطالب ثانویه وفرعیه مثل توفیر الأمن وتسلیم الجثث ورفع الحصار وأمثال ذلک للتستر والانشغال عن المطلب الرئیس والموضوعی والممکن ألا وهو إطلاق الحریه للأعضاء الأسرى للاتصال بخارج التنظیم وفی الدرجه الأولى للاتصال واللقاء بأفراد عوائلهم ونقل هؤلاء الأعضاء من داخل العراق إلى بلدان آمنه خاصه فی هذه الأوضاع المتأزمه والخطره التی یمر بها العراق.

إن أی مطلب غیر نقل سکان لیبرتی إلى البلدان الثالثه وإطلاق الحریه لهم للاتصال واللقاء بأهلهم وذویهم یصب فی هدف قیاده المنظمه وهو البقاء فی العراق وزج سکان لیبرتی فی أتون الحرب الدائره هناک الأمر الذی إذا وقعتم فی فخه ستتحملون جزءا من المسؤولیه أمام الله وعباده والتاریخ والشعب الإیرانی عن إراقه دماء هؤلاء الإیرانیین فی العراق.

أسأل المولى القدیر أن یدیم لکم الصحه والعافیه وینعم علیکم بالنجاح والتقدم فی خدمه الإسلام والمسلمین والله الموفق وهو المستعان. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

علی حسین نجاد

من المنشقین عن منظمه مجاهدی خلق الإیرانیه – باریس

۱۲ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۵

إلى کل من أصحاب السیاده والسماحه:

۱ – عبد المؤمن أیا إسبانیا – عالم ومفکر إسلامی

۲- الشیخ تاج الدین الهلالی أسترالیا – مفتی أسترالیا السابق –من علماء الأزهر

۳ – السیدهزینب تیلور أسترالیا – ناشطه اجتماعیه

۴- السید مریا ولنت ألبانیا – عالم ومفکر إسلامی

۵-السید شی های حسین ألبانیا عالم ومفکر إسلامی

۶ – الشیخإدریس بلجیکا – عالم ومفکر إسلامی

۷- الدکتور محمد فؤاد البرازی الدنمارک – رئیس الرابطه الإسلامیه وعضو المجمع العام للتقریب

۸-السید عابد علی عابد الدنمارک – رئیس المؤسسه الدولیه للسلام فی الدنمرک

۹-الدکتور أبو العلی القیسی رومانیا إمام مسجد أهل السنه فی بوخارست

۱۰- السید یوسف مراد رومانیا المفتی الأعظم لرومانیا

۱۱- السید إبراهیم یوسن رومانیا – نائب عن المسلمین فی برلمان رومانیا

۱۲- الدکتور حسان موسی السوید – باحث ومفکر – رئیس المرکز الإسلامی فی السوید

۱۳- السید نقوی فرنسا – عالم و مفکر إسلامی

۱۴- السید حول صدیق فرنسا – نائب رئیس جامع باریس الکبیر

۱۵- الدکتور العربی کشانو فرنسا – عالم ومفکر إسلامی

۱۶- السیده آلاء ریاض محمد النرویج – أستاذه جامعیه

۱۷- الدکتور محمد سعید الطریحی هولندا – کاتب وباحث عراقی مقیم فی هولندا

۱۸- الشیخ محمد جواد الطریحی هولندا – أستاذ جامعی

۱۹- السید أورهان البهشتی هولندا – إمام الجماعه لجامع الشیعه

۲۰- الشیخ حسن أجه هولندا – إمام الجماعه لجامع أهل السنه

—————————————————————

Message from a dissident of PMOI (MEK) to scientists and thinkers on Islam those this organization’s leadership are trying to exploit their reputation and weight to achieve their goals sectarian anti-Islam

In the name of Allah the Merciful

Excellencies, forgiveness;

Peace, mercy and blessings of God are upon you;

As you know that Islam has become for many years the game in the hands of terrorists and criminals, extremists in the Middle East using him as a cover to compete in power and strength and power and looting of committing crimes of unspeakable affront to humanity, taking advantage of the feelings and emotions and religious sanctities of Muslims in this region on the one hand, conflicts and wars stemming from the mistakes and crimes since regional governments and take advantage of great powers and Western countries which preserve the interests of the intervention on the other hand leading to denigrate Islam in the world and show the appearance of the religion of violence, murder and crime as well as cases of mass massacres and subsequent Muslim countries and Muslim communities.

This atmosphere resulting from terrorism and crime the name of Islam require Muslim scholars, thinkers and researchers Islamists, especially those who live in the West and non-Muslim countries to work to save the reputation of Islam and Muslims to condemn these actions and ideas and crimes and to clarify the true face of this tolerant religion by holding conferences and speeches and writing articles as well as caution that does not come to them and meet with or related to them in different countries extremist another organization claims to believe in Islam, especially from the Shiecommunity to work to influence them in a bid to drag them to support another kind of extremism and violence in the name of Islam, taking advantage of the first the fact that terrorist organizations, criminal acting on behalf of the extremist Sunni Islam (Sunnis)for example Daesh and al-Qaeda and their ilk, and suggesting to them that it is not the year, but they believe the organization of moderate and democratic Islam!! Condemns extremism and terrorism!! And taking advantage of the second-degree skies open and freedom as well as the atmosphere of anti-terrorism, especially in the West for cover and stealth and extremism behind what is enjoyed by these scientists, researchers and intellectuals, Islamists in various countries, especially Western ones of credibility and weight of a good reputation to cover up his ideas real extremist supportive of violence and hard-line ideology and on the face of terrorist and nature whitening and his past criminal record of terrorist acts and crimes that was and still is proclaimed and touted by, that is, “PMOI” organization, which sometimes calls itself the “National Council of Resistance of Iran” his foreign policy showcase or front

Inform you that I am of the old members of the PMOI (MEK)  and its employees in the Department of External Relations and Relations with Iraq in the organization as a translator oldest where and leadership for more than 25 years in Iraq, most in Camp Ashraf even broke away from the organization after thirty years as it transformed from a political organization Islamic revolutionary to a private not related to the religious sect of Islam. It encourages Americans to the attack on Iran and to raise other devastating war in the region worse and more deadly than its predecessor in Iraq was this shift many years ago at the hands of leadership of Massoud and Maryam Rajavi, resident in Paris, which spend millions of dollars from Iraq’s oil wealth furnished by the government of Saddam Hussein and distribute Men on the state and army and intelligence Americans and Europeans and some of the characters of the publicity and support its objectives erotic wars that are not supported by the Iranian people. They range from private Shiites her beliefs and ideas taken creator of the West and especially the communism of Stalin.

As though the leadership of the MEK ordered us all in the organization since 1989 divorce our husbands where fatwa Massoud Rajavi, the sanctity of the formation of the family, marriage, and that contrary to the provisions of explicit Quran and the Sunnah for more than twenty years, all the cadres and members of the organization, whether in Iraq or abroad divorced, divorced or not married and unmarried only people leader Massoud Rajavi, husband of Mary in Paris which ruled that all women in the organization of his wives while no longer there is a struggle against the Iranian regime, but there is the idea especially to the whims of the leader, Massoud Rajavi, who was having sex with female members of the organization’s leadership council and sectarian heresy and this was uncovered by members of the organization’s leadership council after they are without recently. Mahdi Abrishamchi the second man in the organization and resident in France as an assistant of theprevious viscosity Maryam Rajavi, who divorced her husband Mehdi in 1985 and got married on the same day with Massoud Rajavi, without the obligation of waiting period, he told us: your wives have divorced you and married brother Massoud following the example of Maryam who divorced me and married a brother Massoud !!.

The leadership of People’s Mojahedin Organization don’t allow anyone a private organization who are to those of its members in Iraq to communicate with the outside world, they are deprived of all the media and even the Internet, telephone and mobile, radio and television can’t be for their families even deliver a message to them.

My daughter Zainab Hussein Nejad remained twenty years ago in Iraq in camps Ashraf and Liberty is now in the regulations of the Organization in Albania adult age of 37 years without studying and without marriage to the fact that prohibited marriage and prohibited in MKO and without any possibility of her to contact me her father in Paris and her sister minor in Iran, without any contact with the outside world, and  this organization did not allow me to meet him when we are both together in the ranks of the organization in Iraqfor 20 years until 3 years ago, and after I came out from Liberty through the United Nations and I was in Baghdad, and the organization’s leadership did not allow my daughter to meet me and did not allow him to meet her sister while the two sistershave not met each other at all in their lives and their mother was killed in the process of the organization in 1988, and I can’t  yet deliver a message from me to my daughter.

This organization has lost its popularity completely inside and outside of Iran, not the Iranian people no longer supported only absolutely but strongly dislikes because of its cooperation with the enemy in the war which Saddam Hussein because it was part of Saddam’s army during the Iran-Iraq war and because of the acts of terrorism inside Iran as well as because of their ideas and actions sectarian her own and contrary to morals and customs of the Iranian people.

Therefore I advise you advice of brotherhood in Islam to rejecter any invitation from the leaders of this cult to you and your friends to attend the celebrations and gatherings Maryam Rajavi in ​​Paris or anywhere else or any other type of support in subsequent times to this community and the cult in order to preserve and heard you honest and goodreputation because they want to exploitation your reputation to pass their goals of regional and factional contrary to the wishes of our people and its customs, and customs and culture of the Arab and Muslim peoples as well.

So please you don’t allow the leadership of this organization to exploit your reputation and your credibility to pass its goal utilitarian which keep our dears and friends in the hell of Iraq under fire of sectarian terrorism in Iraq to make them scapegoats price for its deadly mistakes over the past thirty years, that were not a resistance, but the leadership of the People’s Mojahedin Organization works to keep our dears in the hell of Iraq to be killed as human wall in front of the organization’s leaders for fear of arrest, therefore the leadership of the organization always emphasizes on your tongue, and by exploitation your credibility the need to protect the camp’s residents only and to provide security for them just do not take them from Iraq, which its people are being killed daily by hundreds and no security until the country’s population. So please you don’t fall into the trap of this organization’s leadership to Issuer statements as dictation of organization’s leadership to the invitation to meet the high demands and sub-such as providing security and delivery of dead bodies and the likes of that to cover up and concern about demand and objective president possible, namely the transfer of the prisoners from within Iraq, especially in these situations safe countries Tense and dangerous through which Iraq. Any demand is the transfer of Liberty residents to third countries is in the organization’s leadership, a goal to stay in Iraq Liberty incarcerated population in the midst of the ongoing war fire there.

Our organization turned from the politician organization to become a cult lost all popular bases inside and outside of Iran was left with only empty slogans.

Maryam Rajavi met in Paris with allied with “Daesh” and her organization supports this organization in their media describing it as “Iraqi guerrillas” or “revolutionary clans of Iraq!”

Maryam Rajavi is described terrorist organization Daesh when he seized Mosul in Iraq in the past year that they are rebels Iraq and clans Iraq revolutionary as you could see it in the following link in the official website in Persian of the Organization of Mujahideen of Iran (PMOI – MEK), which claimed by the couple, Massoud and Maryam Rajavi:

http://www.mojahedin.org/news/139413

In other news titled “rebels and clans Iraq seize the entire city of Mosul,” as you see in the following image in Persian was published in the official website of the People’s Mojahedin Organization butithas deleted the news from its website:

But when Rajavi’s cult saw the world hates Daesh and denounced it because of the brutal terrorist crimes changed her view as the world in line with the mood of chameleon. This comes in a campaign of deception journalism and Shuffle launched by the PMOI – MEK in an attempt to spruce up its image because it is same extremist terrorist organization committed numerous terrorist crimes in Iraq and Iran against the Iranian and Iraqi people in the era of Saddam Hussein and established an army in Iraq dealt with the Iraqi army in its war against her native Iran for this reason and for other reasons that I have explained in above has lost all its base among the Iranian people.

This sectarian group considers leader as a mentor ideological lifelong imam sacred duty of obedience and Vice-Mahdi promised in the Shi’ite he is twelfth Imam Muhammad bin Hassan Askari and who believes Shiites as absent and will appear in the last decade.

There are more than thousand others ripped off like me from the ranks of the organization throughout these thirty years, and today was left of them only a few scattered refugees in Iraq and Europe and America.

The leader of this organization, Massoud Rajavi, who disappeared from sight after the fall of Saddam Hussein’s regime recently ordered in a speech aired and published by the organization to kill all separated and dissidents and opponents of the organization, wherever they are.

So this organization and its collaborators and officials do not qualify to talk about the condemnation of terrorism, extremism and violence and to teach others peoples especially Muslim scholars and thinkers lesson the fighting against terrorism and extremism because they are Muslim Scholars know the interests of Muslims and the Islamic world and they have enough experience to take the right attitude towards terrorism and extremism encased the name of Islam and expose this evil phenomenon harmful to the reputation of Islam and Muslims and eliminate them in the world, including terrorist offender organization Daesh.

I ask God to perpetuate your health and wellness and give you the success and progress in the service of Islam and Muslims and God bless a helper.

Ali Hussein Nejad

Defector from the People’s Mujahidin Organization of Iran – Paris

12December 2015

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید