عبدالکریم ابراهیمی: تبلیغات پوچ و نعره هاى واپسین حیات

0
1176

تبلیغات پوچ و نعره هاى واپسین حیات

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۵:… روند انتقال افراد لیبرتى بالاجبار و نه از روى میل شما به آلبانى و ریزش تشکیلاتت این را به اثبات رسانده که مرگ ات فرا رسیده و این تبلیغات صورى و باد به غب غب دادن خانم فرنگ نشسته ات و نشستن کنار یک سناتور آمریکایى – دلارى و تبلیغات دروغین حول پیروزیهاى مقاومت در صحنه سیاسى و داخلى و تاختن به جدا شده ها و توطئه چینى علیه آنان …

لینک به منبع

تبلیغات پوچ و نعره هاى واپسین حیات

بعد از گزارش آقاى آمانو و اینکه شرایط به سمت اجراى برجام بین دول غربى و آمریکا با ایران پیش میرود، دستگاه جهل و جنایت رجوى قافیه را باخته دیده و از روى ترس و انحراف افکار افراد تشکیلاتش و روحیه دادن به آنها و هواداران دلارى اندکش در اروپا، هر خس و خاشاکى را دست آویز پیروزى مقاومت در صحنه جهانى و نشانه امید به سرنگونى رژیم دانسته و در”شو” شیطان سازى تبلیغاتى اش چنان وانمود میکند که صحنه سیاست جهانى ورق خورده و همه اش در کیسه رجوى براى سرنگونى سرازیر شده است و اگر کسى از ماهیت دروغگویى و وارونه جلوه دادن حقایق رجوى این شیاد خود فروش به بیگانه بى خبر باشد، فکر میکند که اتفاق خاصى افتاده و رجوى به پیروزیهاى چشمگیرى در صحنه سیاسى و داخل ایران نائل آمده و عنقریب با توجه بِه اوضاع پیچیده خاورمیانه و خزیدن رجوى به دامن دشمنان ملت ایران و تروریستهاى به قول خودش انقلابى، بساط رژیم جمع خواهد شد و ورق به نفع رجوى و سرنگونى رقم خواهد خورد. اما باید به این شیاد قرن، رجوى رذل و زنباره و دروغگوى قهار گفت، دیگر این شوهاى تبلیغاتى و چسپیدن به یک سرى فاکتهاى آبکى که همگى از پرداختهاى دلارى شما ساخته و پرداخته میشوند، هیچ خریدارى در درون و بیرون تشکیلات شما ندارد و دست دروغگوئى ات براى همه رو است. در تشکیلات لیبرتى و آلبانى هم با توجه به نارضایتى و ریزشهایى که وجود دارد، تآثیر چندانى روى زنجیر کردن افرادت نخواهد داشت و نارضایتى درون تشکیلاتى دیگر اجازه نشستهاى ایدئولوژیکى و ….. که با آن اهرم ها مغزشوئى میکردید، نمیدهد.

روند انتقال افراد لیبرتى بالاجبار و نه از روى میل شما به آلبانى و ریزش تشکیلاتت این را به اثبات رسانده که مرگ ات فرا رسیده و این تبلیغات صورى و باد به غب غب دادن خانم فرنگ نشسته ات و نشستن کنار یک سناتور آمریکایى – دلارى و تبلیغات دروغین حول پیروزیهاى مقاومت در صحنه سیاسى و داخلى و تاختن به جدا شده ها و توطئه چینى علیه آنان دردى از شما دوا نخواهد کرد و مانورهاى پوچ تبلیغاتى شما با سیلى صورت خود را سرخ نگه داشتن است.

تبلیغات وسیع حول روز دانشجو و دروغپردازیهاى گوبلزى رجوى من الباب آن که مطمئنا هیچ پایگاهى در بین این قشر روشنفکر جامعه ایران ندارد و یا استناد به اعتراض خانواده هاى زندانیان سیاسى و سؤءاستفاده هاى تبلیغاتى بغایت مزورانه بدون اینکه خود خانواده ها از نیات شوم رجوى خبر داشته باشند و اینکه رجوى با این تبلیغات بیشتر فرزندانشان را در زنجیر اسارت نگه داشته و به کشتن میدهد و دستآوریز و خوراک دست باز دادن به مآموران رژیم و قضائیه آن در داخل براى سرکوب بیشتر فراهم میکند و یا صحبت آقاى محمد ملکى استاد دانشگاه بعد از پیروزى انقلاب، بر سر مزار یکى از مادرانى که عزیزش در لیبرتى تحت اسارت رجوى قرار دارد، چنان در دستگاه شیطان سازى تبلیغاتى اش باز تاب میدهد انگار که اکثریت مردم ایران هوادار و ارتش آماده رجوى در داخل ایران هستند.

من کارى به موضع آقاى ملکى ندارم که آیا از ماهیت رجوى خبر داشته باشد یا نه، فقط سوءاستفاده رجوى و مانور دادن تبلیغاتى روى آن برایم خیلى زجر آور است. چون مرا به مدت ربع قرن با این تبلیغات دروغین در اسارت خود نگه داشت و الان هم از این بابت که دوستانم در تشکیلات، فریب این شیادى رجوى میخورند، تأسف میخورم. نکته اى که اینجا من باید به شخص رجوى یادآورى کنم این است که شما دم از خفقان و سرکوب آزادیها در ایران میزنید، اما خودت ناقض ترین حقوق فردى و اجتماعى افرادت در جهان امروزى هستید. آیا روى این سخنرانى که اینقدر مانور میدهید و سؤاستفاده میکنید و در درون رژیم و علنا از افراد تشکیلاتت حمایت میکند و همدردى مینماید و هیچکس هم به ایشان نگفته بالاى چشم ات ابرو، نظرت چیست آیا خودت یک میلیونم این حق بیان را در تشکیلاتت به نیروها میدهید؟

من که از افراد تشکیلاتت بودم، وقتى میبینم که در داخل ایران آزادانه نظرات بیان میشود، بنظر شما چه خواهم گفت!؟ بگذریم که ماهیتت این است بگویى کسى که از من نیست بر من است و همه را مزدور رژیم خطاب میکنید در صورتى که این خباثت در خون خودت بوده و لا غیر.

برگزارى جلسه اى توسط مریم سرایدار و رئیس حرمسراى رجوى که در آن یک سناتور آمریکایى حضور داشت و یک هفته بیشتر روى آن تبلیغ شد، انگار که تمام سیاستمداران دنیا با رجوى و تحت هژمونى شوهر مفقود شده اش هستند و پیروزى عنقریبش را تضمین کرده و سرنگونى را در یک سینى طلایى تقدیم خواهند کرد. این تبلیغات در شبکه به اصطلاح آزادى رجوى و نیز اجبار افراد تشکیلات به دیدن آن باز هم هیچ دردى از رجوى دوا نخواهد کرد و روند فروپاشى تشکیلات مخرب اش را به عقب نخواهد انداخت.

“پایان”

________________________

آرشیو موضوع : عدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی:اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی:اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى

اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… اما به رجوى بر میگردیم که از این فتنه هسته اى پیراهن گشادى براى خود و تشکیلاتش دوخته بود و با چشمِ امید بستن به غرب و اسرائیل در مقابله و منازعه هسته اى با ایران و نهایتا زدن استارت جرقه و جنگ با …ادامه مطلب

عبدالکریم ابراهیمی:پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمی:اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى

 به راه انداختن حمام خون در پى انفجارهاى تروریستى که طراحى میکردى و به اجرا در میآوردى و منجر به قتل عام زیادى انسان در یک نقطه میشد، براى چى بود؟ آیا به قول خودت میخواستى رژیم را بى سر و آینده بکنى، آیا این ایده ات عملى شد؟  سازماندهى ملیشیاى جوان و فریب آنها و براه انداختن شورش …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید