داعش فرزند کیست؟

0
870

مسبب اصلی خسارات جانی به ساکنین لیبرتی، شخص رجوی است! (+ داعش فرزند کیست؟)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۵:…  ما بنوبه ی خود ازاین مورد خاص حمایت میکنیم: ” … ژنرال جونز: … این در حالی است که ۲۰۰۰نفردر آنجا سکنی داشته و گیر افتاده اند و ما می بایست آنها را از آنجا خارج کنیم. اما من از کمیته برای حمایتش در این رابطه بسیار سپاسگزارم “. سخن خوب ازدهان هرکس و بخصوص توام با نیت خیر که باشد، مورد تایید ماست و این سخن مقام آمریکائی …

مسبب اصلی خسارات جانی به ساکنین لیبرتی، شخص رجوی است!

لینک به منبع

راست گفته اند که درقاموس فرقه ها شکست و ناکامی برای خود آنها وجود ندارد وهرآنچه که هست، موفقیت وپیروزی است که آنهم شامل رهبر فرقه است ودیگران دربهترین حالت ودرصورتی که اجازه داشته باشند، همواره باید به سابیدن کشک خود مشغول شوند!

ازنظر اهالی فرقه ی رجوی ومخصوصا شخص خودش ، شکست مکرر مال دشمن است که ازقضا این دشمن پرتعدادتر از دوستان قلیل فرقه میباشد وبنابراین ازدیدگاه فرقوی پیروزی ها تماما متعلق به این اقلیت وشکست ها مربوط به اکثریت نزدیک تمامی مردمان است که دوست ندارند، فرقوی بیاندیشند!

کنگره ی آمریکا قانونی برای امور نظامی خود تصویب کرده که درآن ذکری چند پهلو از کمپ لیبرتی بمیان آمده که البته باند رجوی که این خبر را منتشر کرده، قسمت اساسی تر آنرا که تاکید برانتقال ساکنان اسیر این کمپ به خارج از عراق است ، جدی نگرفته است!

عنوان خبر ” ژنرال جونز: تصویب لایحه بودجه دفاعی آمریکا و الحاقیه۷ماده‌یی حفاظت برای ساکنان لیبرتی “ نام دارد ودرآنجا ضمن اعمال شیطنت و تلاش برای حضور ضمنی مجدد نیروهای آمریکائی درعراق ، خواست ما نیز مطرح وعدو سبب خیر شده است.

ما بنوبه ی خود ازاین مورد خاص حمایت میکنیم:

” … ژنرال جونز: … این در حالی است که ۲۰۰۰نفردر آنجا سکنی داشته و گیر افتاده اند و ما می بایست آنها را از آنجا خارج کنیم. اما من از کمیته برای حمایتش در این رابطه بسیار سپاسگزارم “.

سخن خوب ازدهان هرکس و بخصوص توام با نیت خیر که باشد، مورد تایید ماست و این سخن مقام آمریکائی همسوباخواست و نیت رجوی نیست که میخواهد درلیبرتی باو اجازه ی ساختمان سازی داده شده ومسلح اش کنند.

این اطهارات برعلیه فرقه ی رجوی وبمنزله ی شکست برای آن میباشد که بلحاظ خصلت فرقه ای اش آنرا پیروزی برای خود دانسته وجنجال بپا کرده است واین برای اولین باری است که ما ازاین پیروزی ادعایی رجوی که موضوع انتقال این اسراست، ابراز خوشحالی میکنیم.

دربعضی ازبندهای این مصوبه که درست برخلاف خواست واراده رجوی است آمده است:

” (۶). ادامه همکاری نزدیک‌بین ساکنان کمپ لیبرتی و مقامات در پروسه انتقال را تشویق کند. (۷). به کمیسر عالی پناهندگان در تسریع روند انتقال به اماکن امن در خارج عراق، مساعدت کند “.

واینها دقیقا خواست ما بوده و برانجام سریع امور موافق با این بندها تاکید ویژه ای داریم!

گروهی از خانواده های ذینفع

آذربایجان شرقی

برخلاف ادعای مریم رجوی، داعش فرزند ناخلف سیستم سلطه گر جهانی است!

لینک به منبع

بازهم ازپول های غارت شده ی نفت مردم عراق و پول های مشکوک، اجلاسی دیگر توسط باند رجوی برگزار شد که قسمت های اساسی خبر مربوطه راازرسانه های رجوی وبا امضای دبیرخانه شورای ملی؟! مقاومت نقل میکنیم:

” روز سه شنبه ۱۷آذر (۸دسامبر) در آستانه روز جهانی حقوق بشر، اجلاسی به دعوت اتحادیه جوامع ایرانی در اروپا با حضور خانم مریم رجوی،… و با شرکت سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای سابق معاون ریاست جمهوری آمریکا و پروفسور آلخو ویدال کوادراس نایب رییس پارلمان اروپا (۱۹۹۹-۲۰۱۴) برگزار شد. خانم رجوی … توجه و هشیاری همگان را به تلاشهای رژیم ایران و همدستانش به منظور حفظ رژیم بشاراسد جلب نمود و گفت گروه داعش با حمایت بشاراسد فرصت رشد و گسترش پیدا کرده و بدون سرنگونی بشاراسد از ‏بین نمی‌رود.‏ این واقعیت ایجاب می‌کند که دولت‌های غرب سیاستی را در پیش بگیرند که از خواست مردم مظلوم ‏سوریه برای سرنگونی هرچه سریعتر بشاراسد حمایت کند، به ارتش آزاد سوریه در مبارزه‌اش علیه ‏این رژیم وسیعاً یاری برسانند و بر خلع ید از زژیم ایران و اخراج سپاه ‏پاسداران از خاک سوریه و عراق پافشاری کنند “.‏

اتحادیه جوامع ایرانی دراروپا باتوجه به کثرت حضور ایرانیان درآن قاره ، باید یک اتحادیه ی بزرگی باشد که عملا چنین نیست وبنابراین این نیز یکی ازنام های مستعار فرقه ی رجوی است که مسلما غیر از شرکت کنندگان آنچنانی، مورد استقبال قرار نمیگرفت بخاطر ماهیت دافعه و جمع گریزانه ی فرقه ای این تشکیلات مافیایی وبی نظیر!

اما حتی برابر اعلام سرویس های امنیتی همان کشورهایی که داعش را بوجود آوردند، بشار اسد کسی نبود که باینگونه گروه های افراطی میدان نشو ونما بدهد وسوریه ازنظر کنترل وفلج کردن این نیروهای جهنمی ، دربین کشورهای عربی نمونه بحساب میآید واین ادعا که بشار اسد از داعش حمایت میکند که رشد کنند، تنها از فرزندان راستین ماکیاول معروف برمیآید که رجوی ها نمونه ی بارز آن هستند!

مردم سوریه درهیچ رفراندوم رسمی، رای به برکناری اسد نداده اند ومریم خانم دلاله و ” آژدان قیزی زمانه وقدری جهانی شده !” ، حقیرتر ازآنست که درمورد مردم سوریه اینگونه وقیحانه سخن بگوید!

نوبت ارتش آزاد سوریه هم که برسد، دراین مورد باید گفت که آنها مذاکراتی را با روسیه انجام داده اند وهمکاری های اطلاعاتی با این کشور برعلیه داعش کرده اند وروسیه وسوریه هم نرمش هایی درمورد آنها نشان داده اند . بدی کار دراین است که این تشکل بسیار ضعیف است وافشای حضور رهبر این جریان درقتل عام مردم یکی ازدهات اطراف سنجار واستقبال واظهار شادمانی او ازاین قتل عام، ارتش آزاد را زیر سئوال برده است!

خانم رجوی در قسمتی ازسخنرانی هایش میگوید:

” … دعوا نه میان شیعه و سنی است، نه میان مسلمان و مسیحی و نه میان مردم و فرهنگ ‏خاورمیانه با مردم و فرهنگ غرب. بلکه کشاکش اصلی میان دیکتاتوری حاکم است با مردمی که ‏طالب آزادی‌اند.‏ هرکس که مدعی اسلام است باید در مقابل بشاراسد و خامنه‌ای بایستد نه این که مردم بیگناه را به رگبار ببندند. باید تأکید کنم که راه حل این معضل، مبارزه ملتهای همین منطقه به‌ویژه با اتکا به یک اسلام اصیل که مدافع دموکراسی و بردباری ‏است “.

‏خوشبختانه من با این نظر خانم مذکور که دعوا دراصل وماهیتا میان سنی وشیعه و… نیست، موافقم!

اما این موضوع را که سلطه گران جهانی ومرتجعین منطقه با استفاده از اختلافات فرق مذهبی، اینها را بجان هم انداخته اند که هدف جهانخوارانه و عظمت طلبانه ی خود را درزیر سایه قرار دهند، نمیتوانم نادیده بگیرم که مریم خانم گرفته است!

با این وصف تضاد اعلام شده توسط مریم رجوی، نه تضاد اصلی ، بلکه یکی ازتضادهای فرعی میتواند باشد وتضاد اصلی دردایره ای که این خانم صحبت میکند ، تضاد بین مردم ستمدیده ی سراسر جهان وجهانخواران ایست که کیسه ی ویل گونه ای برای خود دوخته اند!!

ونیز:

” وی چشم فروبستن کشورهای غربی بر نقض فاحش حقوق بشر از جمله ۲۰۰۰اعدام در دوران آخوند روحانی و آثار شوم جنگ افروزیها و کشتار رژیم در منطقه را محکوم کرد و از آنها خواست که در سیاستی که تاکنون رژیم ایران یعنی عامل بی‌ثباتی منطقه و تهدید اصلی ‏صلح و امنیت جهان را تقویت کرده تجدید نظر کنند و روابط خود با این رژیم را به توقف اعدام و ‏شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی موکول کنند “.‏

بازهم دعوت ازغرب درگیر بحران های متعدد که آنقدر با ایران دربیافتند که جنگی حاصل شود و باند رجوی به میوه چینی ازآن مشغول شود!

نه عزیز!

تمام تلاش های چند دهه ای نئوکنسرواتیوها ( محافظه کاران افراطی وجدید) ، صهیونیست ها وارتجاع منطقه برای شعله ور کردن این جنگ با نتایج نامعلوم ، ببار ننشست وشما اینقدر رو نیاندازید که درخواست تان رانپذیرفتند!

به اعدام ها و تکدر؟؟!! خاطر این خانم که همواره درپادگان اشرف هم حاضر نبود مورچه ای زیر پایش کشته شود که میرسیم ، باید گفت که اکثریت قریب باتفاق این اعدام ها غیر سیاسی بوده و درضمن دولت نمیتواند استقلال قوه قضائیه ومقننه را نادیده بگیرد و اتفاقا دراین مورد خاص به عرض انور می رساند که مجلس ایران سرگرم تصویب قانونی است که قاچاقچیان غیر مسلح را به اعدام محکوم نکنند!

دراین صورت تعداد اعدام ها کم شده و بهانه ی شما – درحالی که ابدا دلی برای سوختن بخاطر آنها دروجودتان نیست- ازدست تان گرفته خواهد شد وزحمت ابداع شیوه های تبلیغی دیگررا خواهید کشید!

درآخر خبر مربوط به شورای کذائی مقاومت آمده است:

” در این اجلاس فرزاد مدد زاده زندانی سیاسی آزاد شده که به تازگی از جهنم آخوندی خارج شده است، خانم شقایق عظیمی که اعضای خانواده اش در زندان به سر می برند درباره وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در سراسر ایران به ویژه زندانهای قرون وسطایی رژیم شهادت دادند “.

ای کاش این همولایتی ما ، آقا فرزاد را درلیبرتی مستقر میکردید تا با تجربه اندوزی از نحوه ی رعایت حقوق بشر دراین کمپ ، ما داخل نشینان را هم راهنمائی وارشاد میکردند تا حقوق خود را بهتر شناخته وبرای بدست آوردنش زحمت پرثمرتری کشیده وتحمل هزینه کنیم!

حمید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید