سیاوش رستار: چرا مسعودرجوی قصد دارد آلبانی را اشرف دوم کند؟قسمت 2 ـ منطقه سبز

0
1257

مسعود رجوی با ترور شخصیتی و ازدور خارج کردن و کشته سازی قصد دارد تا این پیکره را نگه دارد. با توجه به دوسال واندی که مجاهدین خلق پایشان را درالبانیا گذاشته‌اند ، مسعود رجوی با ریزش و اختلاف نظرها و پشت کردن به ارمانهای خودش مواجه شده وانجاییکه میترسد بعد ازلیبرتی دیگر تشکیلات ان جواب گوی مسایل فردی خودش نباشد و از انجاییکه در اینده نه چندان دور جا پای عراق را بطور کامل ازدست رفته میبیند تلاش میکند تا درالبانیا میخ خودش را محکم و استراتژیک بکوبد و به همین دلیل با تهدید کردن نفرات جداشده ساکت و تطمیع آن‌ها و ختی فراهم کردن قاچاقچی برای بیرون بردن بعضی از آنان به شرط داشتن نخ وصل ـ همان یک گرم مجاهد خلق ـ از البانیای روانه کرده تا هم کسی درنزدیکی تشکیلات خودش در آلبانی نباشد و خطری ازجانب جداشده ها برای دستگاه سرکوبگر کنترل نیرویش نداشته باشد تا بتواند به راحتی کار خودش را انجام بدهد یعنی یک منطقه سبز برای خودش اینجا میخواهد

چرا مسعودرجوی قصد دارد البانی را اشرف دوم کند؟ قسمت دوم ـ منطقه سبز

سیاوش رستار ـ تیرانا ، آلبانیا ـ  سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ 02.12.2015

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

همانطور که در قسمت اول این مطلب توضیح دادم مسعود رجوی با خرید کارگاه و کارخانه های مختلف، هتل و زمین قصد زمین گیر کردن و مشغول کردن نفرات را دارد ، یعنی به نوعی تضادی که الان در لیبرتی با آن مواجه می‌باشد و آن را کمبود زمین و مساحت جغرافیایی عنوان می‌کند ـ شما بخوانید شرایط و ظرف لازم برای تولید کار پوشال و مشغول کردن نیرو و کنترل آن ـ در آلبانی دنبال می‌کند و افراد را سر کار های فیزیکی سخت می‌گذارد و صبح تا شب باید مشغول باشند و بعد هم با ماشین و سرویس مخصوص به داخل ساختمان می‌برند و فرد انگار نه انگار از محیط بسته اشرف و لیبرتی در عراق خارج شده است. البته ناگفته نماند که وقتی مسعود رجوی با ریزش گروهی نیرو در آلبانی مواجه شد، بعضا با تعدادی از نیروها سیاست نرم را درپیش گرفته واخیرا چراع سبزهایی نشان داده یعنی اینکه نفرات خاص به بیرون تردد داشته باشند ولی این موضوع جنبه عمومی ندارد و حتی نباید شبکه‌های تلویزیونی غیر از شبکه « سیمای آزادی « ـ شبکه مجاهدین را بگیرند.

لازم به یادآوری است که مسعود رجوی از حوادث به وجود آمده نهایت استفاده را میکند مثل کشتار درموشک باران لیبرتی که این را بهانه و چماقی کرده و بر سر نفرات درالبانیا میزندکه شما در آسایش هستید و افراد ساکن لیبرتی در زیر موشک هستند و نباید سپ در آلبانی زیاده خواهی کنید و در بورژوازی و مظاهر آن غرق شوید و بدین ترتیب در شرایط روحی وروانی انها برای تصمیم گیری به جدایی از سازمان خلل وارد می کند.

باید دانست که محصول این دجال بازی‌ها کار خود مسعود رجوی است و با کارشکنی تمام راه هایی که به خارج و جدایی می انجامد را می بندد.

گویا کشور آلبانی قرار بود نقش رابط را داشته باشد ومسعودرجوی اگاهانه دستور داده که این خط سوخته شود و با کشورهایی که قرار بود نفرات را از اینجا ببرند همکاری نکرده ودریک پروسه زمانی همه را اینجا زمین گیر کرده وبه نفرات میگوید ما ازاینجا قصد رفتن به اروپا را نداریم واینجا خانه آخر ما است و با وعده ونویدهایی کشک و پوشال سعی براین داردکه نفرات را نگه دارد و کسی از آلبانی خارج نشود چرا که دیده نفرات اگر پی زندگی عادی خودش بروند دیگر حنایش رنگی ندارد. جالب اینجا است که وی به عناوین مختلف بیرون را مقصر جلوه میدهد.

اگر مسعود رجوی این فشار تشکیلاتی را اعمال نکند و در اینجا بخواهد تن به حرفهای اعضای سازمان بدهد ـ که تاهمین الان هم خیلیها شاکی ضوابط و مقررات موجود در آلبانی هستند ـ میبایست دراینجا را گل بگیرد و با زدن مارکها وشایعاتی که اینجا رژیم ایران است و بروید بیرون همه شما مزدور میشوید وبا گذاشتن مرزسرخهایی که حق ندارید با جداشدها ارتباط داشته باشید مگر انهاییکه ما میگوییم و با تهدید به قطع کردن حقوق ماهیانه انها سعی دارد یک تابوی از افراد جداشده در آلبانی برای نفرات درست  کند و انها را درهمان ذهنیت اشرف و محیط ان قرار دهد.

مسعود رجوی با ترور شخصیتی و ازدور خارج کردن و کشته سازی قصد دارد تا این پیکره را نگه دارد. با توجه به دوسال واندی که مجاهدین خلق پایشان را درالبانیا گذاشته‌اند ، مسعود رجوی با ریزش و اختلاف نظرها و پشت کردن به ارمانهای خودش مواجه شده وانجاییکه میترسد بعد ازلیبرتی دیگر تشکیلات ان جواب گوی مسایل فردی خودش نباشد و از انجاییکه در اینده نه چندان دور جا پای عراق را بطور کامل ازدست رفته میبیند تلاش میکند تا درالبانیا میخ خودش را محکم و استراتژیک بکوبد و به همین دلیل با تهدید کردن نفرات جداشده ساکت و تطمیع آن‌ها و ختی فراهم کردن قاچاقچی برای بیرون بردن بعضی از آنان به شرط داشتن نخ وصل ـ همان یک گرم مجاهد خلق ـ از البانیای روانه کرده تا هم کسی درنزدیکی تشکیلات خودش در آلبانی نباشد و خطری ازجانب جداشده ها برای دستگاه سرکوبگر کنترل نیرویش نداشته باشد تا بتواند به راحتی کار خودش را انجام بدهد یعنی یک منطقه سبز برای خودش اینجا میخواهد .

مسعود رجوی و فرقه تحت سیطره اش قصد دارد با فشارهایی مالی به اعضای سازمان ازسال اینده حقوق معاد 45هزارلک  به انها خواهند داد و با پیگیری نکردن مسایل حقوقی و بیماری نفرات میخواهد همین تعداد نفراتی که بیرون هستند را زیر فشار گذاشته تا انها دربدری نداشته باشند. ادامه دارد

ـــــــــــــــــــ

siyavosh rastar2

سیاوش رستار:مسعود رجوی! تو خودت را به چند فروختی؟

احسان بیدی:چوب دو سر طلا، هم خون دادیم هم زمین ـ ۲

احسان بیدی:چوب دو سر طلا، هم خون دادیم هم زمین ـ ۲

چند هفته قبل از اینکه این درگیری‌ها شروع شود،مسعود رجوی در نشست ویدئویی افراد سازمان را توجیه کرده بود که نیروهای عراقی قصد تصرف اشرف را دارند و با شانتاژ وقایع را ورونه جلوه داده بود وبه همین دلیل فرماندهان نفرات را درصحنه ترغیب میکردند و فرمان حمله می‌دادند تا ..ادامه مطلب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید