نادر نادری: سخنی با وجدان های خواب زده

0
512

سخنی با وجدان های خواب زده

آیا این پدران مادران هیچ حوقی از بشریت ندارند  آیا اعضای گرفتار در چنگال رجوی سهمی از حقوق بشر ندارند  اعضای که هر دقیقه به مرگ نزدیک  می شوند بر اساس تحریکات  رجوی وزنش و جنایاتی که درحق مردم عراق در دوران صدام مرتکب شدن و الان در پی انتقام گیری از این اعضای نگونبخت هستند  جنایاتی که رجوی و زنش بر علیه مردم عراق کردن حال باید  این پدران مادران بهای آن را بدهند

نادر نادری ـ وبلاگ آیندگان ـ دوشنبه 23 نوامبر 2015

سخنی با وجدان های خواب زده

در این روز ها شاید درد ناک ترین روزهای است که از نظر وجدانی سپری می کنم  .وقتی ناله های مادران دغداری را میشنوم   پشت دیوار های لیبرتی که بعد از سالها فرزندانشان را صدا می کنند و می گویند پسرم . دخترم روزهای آخر عمرم را سپری میکنم فقط یک دقیقه تو را ببینم.

وقتی التماس های فرزندی را می شنوم پشت دیوار های لیبرتی   که فریاد می زند پدر خواهش می کنم بیا تو را ببینم  که ببینم  چه شکلی هستی.

وقتی خواهری را می بینم  پشت دیوارهای لیبرتی که حامی و پشت گرمیش برادرش را صدا می زند که برادرم بیا به تو نیاز دارم.

وقتی فریاد های همراه با گریه برادری را می شنوم که دلسوزی خواهرش را طلب می کند.

اما کاری از دستم بر نمی آید جز افشای فرقه رجوی و مکاتبه با ارگان های حقوق بشری  اما افسوس که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

اما همان دست ها خود را بخواب زده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خانم عبادی آیا شما این ناله ها و ضجحه هارا نمی شنوید  راستی حقوق بشر فقط خلاصه شده در دستگیری یک هموطن بهائی  هر چند آن هموطن بهائی حق ملاقات دارد.

آیا حقوق بشر خلاصه شده در وضعیت مادر ستار بهشتی  . خدایش رحمت کند ستار بهشتی  برای زنده ها کاری کنید  شما هزاران سمینار کنفرانس برای آقای فروهر بگذارید  دیگر زنده نخواهد شد.

آیا این پدران مادران هیچ حوقی از بشریت ندارند  آیا اعضای گرفتار در چنگال رجوی سهمی از حقوق بشر ندارند  اعضای که هر دقیقه به مرگ نزدیک  می شوند بر اساس تحریکات  رجوی وزنش و جنایاتی که درحق مردم عراق در دوران صدام مرتکب شدن و الان در پی انتقام گیری از این اعضای نگونبخت هستند  جنایاتی که رجوی و زنش بر علیه مردم عراق کردن حال باید  این پدران مادران بهای آن را بدهند.

خانم عبادی حقوق بشر فقط در دستگیری یک هموطن بهائی خلاصه نمی شود  معنی سکوت شما در برابر جنایات رجوی برای من قابل فهم نیست.

خانم عبادی آیا عدم ملاقات به خانواده های اسیر دز چنگال رجوی که این پدران و مادران سالخورده که هر لحظه نگران کشته شدن و خوراک تبلیغاتی رجوی شدن نقض حقوق بشر هست یا نیست ؟؟؟؟؟؟؟

مطمئن باشید فردا  باید جوابگوی سکوت شما در قبال جنایات رجوی باشید  شک نکنید  حداقل  باید جوابگوی وجدانتان باشید.

همچنین آقای لاهیجی نظر شما چیست ؟ آیا سکوت در قبال این بی عدالتی و نقض حقوق بشر چه معنی می دهد  شاخص فعال حقوق بشری بودن شما هم فقط در رفت آمد های شما به کنفرانس های حقوق بشری است  آیا شما هم برای فردا جوابی برای وجدان خودتان دارید؟

مطمئن باشید که هر حرکت کوچک شما می تواند جلوی جنایات رجوی را بگیرد  یا حداقل به این خانواده های دردمند کمک می کند که بتوانند با عزیزانشان ملاقات کنند  و پس بدانید که شما می توانستید کاری انجام دهید  آما خودتان را بخواب زدید  امیدورام که حداقل جوابگوی وجدان های خود باشید.

نادر نادری . فرانسه

منبع: وبلاگ آیندگان

وقتی فریاد های همراه با گریه برادری را می شنوم که دلسوزی خواهرش را طلب می کند.

اما کاری از دستم بر نمی آید جز افشای فرقه رجوی و مکاتبه با ارگان های حقوق بشری  اما افسوس که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

اما همان دست ها خود را بخواب زده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خانم عبادی آیا شما این ناله ها و ضجحه هارا نمی شنوید  راستی حقوق بشر فقط خلاصه شده در دستگیری یک هموطن بهائی  هر چند آن هموطن بهائی حق ملاقات دارد.

آیا حقوق بشر خلاصه شده در وضعیت مادر ستار بهشتی  . خدایش رحمت کند ستار بهشتی  برای زنده ها کاری کنید  شما هزاران سمینار کنفرانس برای آقای فروهر بگذارید  دیگر زنده نخواهد شد.

آیا این پدران مادران هیچ حوقی از بشریت ندارند  آیا اعضای گرفتار در چنگال رجوی سهمی از حقوق بشر ندارند  اعضای که هر دقیقه به مرگ نزدیک  می شوند بر اساس تحریکات  رجوی وزنش و جنایاتی که درحق مردم عراق در دوران صدام مرتکب شدن و الان در پی انتقام گیری از این اعضای نگونبخت هستند  جنایاتی که رجوی و زنش بر علیه مردم عراق کردن حال باید  این پدران مادران بهای آن را بدهند.

خانم عبادی حقوق بشر فقط در دستگیری یک هموطن بهائی خلاصه نمی شود  معنی سکوت شما در برابر جنایات رجوی برای من قابل فهم نیست.

خانم عبادی آیا عدم ملاقات به خانواده های اسیر دز چنگال رجوی که این پدران و مادران سالخورده که هر لحظه نگران کشته شدن و خوراک تبلیغاتی رجوی شدن نقض حقوق بشر هست یا نیست ؟؟؟؟؟؟؟

مطمئن باشید فردا  باید جوابگوی سکوت شما در قبال جنایات رجوی باشید  شک نکنید  حداقل  باید جوابگوی وجدانتان باشید.

همچنین آقای لاهیجی نظر شما چیست ؟ آیا سکوت در قبال این بی عدالتی و نقض حقوق بشر چه معنی می دهد  شاخص فعال حقوق بشری بودن شما هم فقط در رفت آمد های شما به کنفرانس های حقوق بشری است  آیا شما هم برای فردا جوابی برای وجدان خودتان دارید؟

مطمئن باشید که هر حرکت کوچک شما می تواند جلوی جنایات رجوی را بگیرد  یا حداقل به این خانواده های دردمند کمک می کند که بتوانند با عزیزانشان ملاقات کنند  و پس بدانید که شما می توانستید کاری انجام دهید  آما خودتان را بخواب زدید  امیدورام که حداقل جوابگوی وجدان های خود باشید.

نادر نادری . فرانسه

منبع: وبلاگ آیندگان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید