نادر نادری:حسین شیره ای دلقک سابق دربار رجوی – حسین فرشید (پویا)

0
634

حسین شیره ای دلقک سابق دربار رجوی – حسین فرشید (پویا)

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیستم نوامبر ۲۰۱۵:…  دقیقا با جرعت تمام میگم که هم تو هم شورائی های که باعث قتل دوستانمان می شوند بی شرف ترین هستید که با خون این دوستان ما تغذیه می کنید خوب خوب می دانید که اگر این اعضای نگونبخت نباشند حقوق وخونخواری شما هم پایان خواهد یافت در آینده نزدیک با ارسال فیلم در دست تهیه و افشای مدارک و اسناد هم تو بی شرف را افشا خواهم کرد هم …

لینک به منبع

حسین شیره ای دلقک سابق دربار رجوی – حسین فرشید (پویا)

نادر نادریالبته کوچک تر از آن هستی که به خودم زحمت بدهم جواب تو را بدهم چون از تو بی شرف تر رزالت پیشه تر از تو را جواب ندادم اما با تهیه فیلمی که این روزها خواهم گذاشت جوابیه تو و امثال تو را با اسناد و مدارک مستند خواهم داد تا مشخص شود که کی بی شرف است کی دزد است

جناب پاپیون .

اگر امکان فرستادن ندارد چطور زمانی که شما بریدید شما را با پاسپورت جعلی فرستادن

اگر جدا شدن بی شرفی است پس جنابعالی ۱۸ سال زودتر بی شرف شدید هرچند آن مدت که تحت اسم مهندس فرشید تشریف داشتید کاری جز تملق گویی و چاپلوسی و بقول معروف پاچه خواری برای رجوی نداشتید و ایشان را امام حسین می شناختید اما اسم زن که آمد رجوی استالین شد

بی شرف شما بودید که علیرغم محبت های که آقای دکتر بنی صدر به شما کرد در عراق برای خوشایند رجوی و زن مکاره اش مریم قجر علیه آقای بنی صدر و خانواده محترمش فحاشی می کردی

راستی آقای با شرف اطلاع داری که بیش از ۱۲۳۵ نفر طبق آمار رسمی خود رهبر زذلت در لیبرتی دارای پاسپورت هستند چرا آنها را نفرستاد ؟

در کل سازمان فقط دختر مریم رجوی و دختر شهرزاد صدر برادر زاده مریم و نوید لدنی خواهر زاده مریم قجر پاسپورت داشتند و بقیه اقوام ؟

آخه یک جا گفتی ما هنوز زندهایم اینجاست که به زنده بودنت باید شک کرد یا حداقل بعنوان یک کرم تورا شناخت نه پاپیون

جهت اطلاع بعد از بریدن جنابعالی رجوی در نشست اعضای مرکزی اعلام کردن که ایشان بدلیل فساد اخلاقی نمی توانستیم ایشان را تحمل کنیم خوب حالا بین ما و تو و امثال تو کی بی شرف است مطمئن باش که اگر سازمان از ما مدرکی داشت که نسبت به یک پسربچه نظری داشتیم صد بار می چسباند به تلویزیونش و سایت هایش

دقیقا با جرعت تمام میگم که هم تو هم شورائی های که باعث قتل دوستانمان می شوند بی شرف ترین هستید که با خون این دوستان ما تغذیه می کنید خوب خوب می دانید که اگر این اعضای نگونبخت نباشند حقوق وخونخواری شما هم پایان خواهد یافت

در آینده نزدیک با ارسال فیلم در دست تهیه و افشای مدارک و اسناد هم تو بی شرف را افشا خواهم کرد هم رهبر عقیدتی ات مریم قجر و هم بی شرف تر از و حرامزاده تر از تو رزالت پیشه تر از تو را

در ضمن بنده را تهدید نکنید آدرس و نشانی من را هم تو هم بیبشرف تر حرامزاده تر از تو خوب خوب می داند

من برگشتم فقط برای همین

در آخر باید گفت بی شرف تو هستی رهبران عقیده تی ات رجوی صفت های مثل تو و…………..

حال ببینیم مادر کی پسر زائیده

از دوستان عزیز باشرافتم عذر می خواهم که با این فرهنگ نوشتم

نادر نادری . صبا لرستان

کیهان لندن – مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید