عبدالکریم ابراهیمی: جنایتى که مسئولش مشخص است (+نامه خانواده هاجری)

0
1184

جنایتى که مسئولش مشخص است (+نامه خانواده هاجری)

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم نوامبر ۲۰۱۵:…  بعنوان عضو جدا شده از سازمان این حمله جنایتکارانه را محکوم میکنم و مسىولیتت تمام عیار این خونریزیها را شخص مسعود و مریم رجوى میدانم که خواهان ماندن در عراق، این کشور جنگ و خون هستند. پیام رهبران این سازمان بعد از این خونریزى خود گواه این واقعیت است که رجوى فقط با ریخته شدن خون افرادش و سوءاستفاده از این خونها سیراب …

لینک به منبع

جنایتى که مسئولش مشخص است

بار دیگر و کشتارى دیگر در لیبرتى که به علت لجاجت و پافشارى مسعود و مریم رجوى بر ماندن در عراق بوقوع پیوست، دل هر انسان آزاده اى را بدرد آورد و این واقعیت را پیش از بیش به اثبات رساند که رجوى قصد تمام عیار براى به کشتن دادن افراد اسیر در لیبرتى کرده است و براى همین در فراخوان و انتقال ساکنان لیبرتى به کشور امن، کار شکنى میکند و اجازه انتقال افراد بر طبق برنامه کمیساریا را نمیدهد.

بعنوان عضو جدا شده از سازمان این حمله جنایتکارانه را محکوم میکنم و مسىولیتت تمام عیار این خونریزیها را شخص مسعود و مریم رجوى میدانم که خواهان ماندن در عراق، این کشور جنگ و خون هستند. پیام رهبران این سازمان بعد از این خونریزى خود گواه این واقعیت است که رجوى فقط با ریخته شدن خون افرادش و سوءاستفاده از این خونها سیراب شده و خواهان خونریزى مجدد میباشد.

با نگاهى به پیام مسعود رجوى خطاب به اسیران لیبرتى که میگوید ” آرامش و کنترل و هوشیارى خود را حفظ کنید و با هوشیارى کامل آماده کارزار بعدى باشید”.

کسى نیست به این مردک شیاد بگوید این چگونه کارزارى است که از یک طرف محصور در کمپى بدون دفاع و در معرض هجوم و شبیخون دائمى است و وابستگان به رژیم جمهورى اسلامى با دست باز در کشور خود هر وقت اراده کنند، میتوانند با شلیک خمپاره و موشک جمعى از اسراى محصور در تشکیلاتت را به خاک و خون بکشند، کدام بى شرف و بى وجدانى میتواند بر این صحنه فجیع نام کارزار نهد و خواهان آمادگى براى کارزار بعدى باشد.

آقاى رجوى و خانم فرنگ نشسته، تا کى میخواهید از خون این بى گناهان ارتزاق کنید؟ چرا مانع انتقال این نگون بختان شده اید؟ جواب آینده و تاریخ چطور خواهى داد؟.

آقا و خانم رجوى! عراق این کانون جنگ و خونریزى که شما پرونده ننگینى در آن کشور دارید و دستتان تا مرفق علاوه بر هموطنان خود در خون مردم عراق چه بصورت مستقیم و چه با شیادى و نقشه هاى شوم شما به خاک و خون کشیده شده اند، غرق است، شما با چه حقى بر ماندن در عراق اصرار دارید؟ شما که دم از قانون میزنید! آیا مردم عراق حق تعیین سرنوشت خود را ندارند؟ چرا و به چه علت بعد از اینهمه جنایت در عراق هنوز بر طبل جنگ طایفه اى و دخالت و تفرقه بین مردم و دولتمردان این کشور میکوبید؟ به شما چه ربطى دارد که مردم عراق چه نوع حکومتى انتخاب کنند؟ لطفا شما به فکر دوستان بدبختم در لیبرتى باشید و بیش از این جان این عزیزان را قربانى اهداف خائنانه خود نفرمائید.

اى ننگ و نفرین بر شما و حامیان این سیاست پفیوزى که اسیران خود را قربانى رهبران نالایق و جنایتکار و فرارى این فرقه میبینند. ولى باز براى ادامه این سیاست، دستمال به دست به تعریف و تکریم از آنان میپردازند.

این تراژدى انسانى که هر چند وقت بر سر اسیران لیبرتى میآید و مسئولیت تام و تمام آن به گردن مسعود و مریم رجوى است، باید با با فشار بر این زوج بى وجدان که خود در ساحل امن و آسایش لم داده و بقیه را قربانى خود میکنند، زمینه انتقال فورى فراهم شود و دیگر شاهد تلف شدن عزیزانمان در لیبرتى نباشیم.

“پایان”

نامه خانواده هاجرى

محمود هاجری،ایران فانوس، هشتم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

باتوجه به وقایع اخیر درکمپ لیبرتی وکشته ومجروح شدن تعداد زیادی از عزیزان که بالاجبار درچنگال رجوی گرفتارن میخواهم به سازمانهای حقوق بشر اعلام کنم که چرا باخانواده ها همکاری لازم را نمیکنند و خانواده ها را از نگرانی نجات نمیدهند!به درستی همه ما میدانیم که رجوی با همدستی گروههای تحت امرش درعراق هربار جان تعدادی از افراد بیگناه را میگیرد وآنها را به خاک وخون میکشد وهیچکس به داد این دربندان گرفتار نمیرسد…وهیچ ارگان وسازمانی با خانواده ها همکاری نکرده واین نشان میدهد که جان این افراد برای هیچکس بجز خانواده هایشان اهمیت ندارد!چندروزی که شماره تماس وایمیلهایی دراختیار خانواده ها گذاشته شده ولی هربار ما تماس میگیریم وعده چندروز بعد را به ما میدهند وخانواده ها را ازسرخود باز میکنند این بدور ازانسانیت است که هربار رجوی عده ای را قتل عام میکند وجالب اینکه گناهش را به گردن نمیگیرد !آیا فکرنمیکنید ممکن است حادثه دیگری درراه باشد ؟اینها افرادی هستن که از سراجبار درلیبرتی بسرمیبرند ورجوی خاین باتغذیه کردن ازخون این افراد میخواهد خودش را دردنیا مطرح کند اما زهی خیال باطل! اگر کمیساریا یا هرارگانی که مسؤول جان این افراد میباشد جوابگوی وضعیت عزیزان ما نباشد ما با تمام افراد خانواده به پشت درب لیبرتی خواهیم آمد و تا رهایی عزیزمان تلاش خواهیم کردچه بسا پدرومادرهایی که آرزوی دیدار فرزندانشان را باخود به قیامت بردن !من از تمام نهادها وارگانهایی که دم از حقوق بشر میزنند دست مساعدت ویاری میطلبم و درخواست ملاقات وتماس با برادرم را خواستارم .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید