اعتراف رجوی به همدستی عملی اش با سپاه رژیم در کشتار لیبرتی

0
1114

اعتراف رجوی به همدستی عملی اش با سپاه رژیم در کشتار لیبرتی

پیوند رهایی، پاریس، هفتم نوامبر ۲۰۱۵:… فرقۀ رجوی در اطلاعیه ای که به امضای نام پوششی «شورای ملی مقاومت ایران»! منتشر کرده از جلوگیری از ورود غذا و دارو و سوخت به کمپ لیبرتی توسط دولت عراق خبر داده و از سازمان ملل خواستار اقدام برای حل این معضلات طبق توافق قبلی با دولت عراق و ملل متحد شده بدون اینکه کوچکترین درخواستی و لو با اشاره مبنی بر انتقال سریع و فوری اسرای زندان لیبرتی …

لینک به منبع

اطلاعیۀ شمارۀ ۱۹ سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقۀ رجوی)

اعتراف رجوی به همدستی عملی اش با سپاه رژیم در کشتار لیبرتی

فراخوان به حمایت از طرح سازمان ملل مبنی بر انتقال موقت ساکنان لیبرتی از بغداد به محلی امن تر در عراق تا اقدام سریع و عملی برای خارج کردن آنان از این کشور

فرقۀ رجوی در اطلاعیه ای که به امضای نام پوششی «شورای ملی مقاومت ایران»! منتشر کرده از جلوگیری از ورود غذا و دارو و سوخت به کمپ لیبرتی توسط دولت عراق خبر داده و از سازمان ملل خواستار اقدام برای حل این معضلات طبق توافق قبلی با دولت عراق و ملل متحد شده بدون اینکه کوچکترین درخواستی و لو با اشاره مبنی بر انتقال سریع و فوری اسرای زندان لیبرتی به کشورهای دیگر ارائه دهد و این در حالیست که بیانیۀ شماره ۱۲ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که روز پس از حملۀ تروریستی به لیبرتی منتشر شد از همۀ کشورها خواسته که به علت خطرات فزاینده ناشی از اوضاع عراق اقدام سریع و عملی برای انتقال ساکنان کمپ به خارج عراق اتخاذ کنند و پیشنهاد کرده که به علت نزدیکی کمپ لیبرتی به فرودگاه این کشور و کانون تهدیدات و خشونتها (بغداد و مناطق نزدیک آن) در وهلۀ اول کمپ لیبرتی تخلیه شود و افراد آن تا انتقالشان به کشورهای دیگر در محل امن تری در عراق اسکان داده شوند.

فرقۀ رجوی در این اطلاعیه بدون هیچگونه اشاره و موضعگیری و پاسخ به این بیانیه و طرح پیشنهادی ارگان ذیربط سازمان ملل و بلکه با مسکوت گذاشتن و عدم انتشار آن جهت اطلاع ساکنان ایزولۀ کمپ و به جای حمایت از آن به تکرار مکررات همان درخواستها و اطلاعیه های سه سال پیش خود بعد از انتقال به لیبرتی یعنی تأمین غذا و دارو و سوخت پرداخته تا در زیر پوشش این درخواستهای انسانی همان شعار و خواست شخص رجوی در پیام نیمه شب حملۀ تروریستی مبنی بر اصرار بر باقی ماندن در همانجا تا کار «زار» یعنی کشتار بعدی! را جا بیندازد.

باند رجوی در قسمت دیگر اطلاعیه اذعان کرده که این اقدام تروریستی و جنایتکارانه کار خود سپاه پاسداران رژیم بوده و نه گروههای عراقی مزدور رژیم و از مصاحبۀ روز گذشتۀ واثق البطاط با سایت السومریه نیوز عراق نقل کرده که او این کار را نکرده و نسبت دادن این حمله به گروه او یک توطئه می باشد (بگذریم که او خودش را در یک مصاحبۀ قبلی با تلویزیون همین سایت یک سرباز کوچک و مقلد خامنه ای توصیف کرده و گفته که من به این سربازی افتخار می کنم). پس بدینگونه فرقۀ رجوی خودش اعلام می کند که ساکنان کمپ لیبرتی مستقیما در حصار و زندان خود رژیم و سپاه پاسداران قرار دارند که رژیم هر وقت اراده کند آنها را کشتار می کند و بدینگونه رجوی با اصرارش بر باقی ماندن افراد بی سلاح و بی دفاع لیبرتی زیر تیغ جلادان انتقامجویشان تحت شعار و پوش موهوم «مقاومت» و وعدۀ «کارزار» یعنی کشتار «بعدی» در حقیقت پیام همان سپاه پاسداران رژیم به مجاهدان خلع شدۀ لیبرتی را برایشان رله می کند که بمانید تا بکشیمتان! و بدینگونه به همدستی آشکارش با قاتلین مجاهدین اعتراف می کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقۀ رجوی) ضمن محکوم کردن هر گونه اعمال فشار و محاصرۀ غذایی و دارویی و معیشتی علیه مجاهدان بی سلاح و زندانی در لیبرتی عراق که قربانیان خیانتها و بی سیاستی های رهبران اپورتونیست به سرکردگی شخص رجوی شده و می شوند و در حالیکه رهبری فرقه هیچگونه مسئولیتی در قبال این عزیزان احساس نمی کند و بلکه عملا همدست دشمنان خونریزشان شده است حمایت خود را از طرح پیشنهادی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مبنی بر انتقال موقت ساکنان لیبرتی از بغداد به محلی امن تر در عراق تا اقدام سریع و عملی برای خارج کردن آنان از این کشور اعلام داشته و ضمن درخواست از همۀ دولتها بویژه اروپا و آمریکا که بسیاری از ساکنان کمپ افراد مقیم و پناهندۀ سابق آنها می باشند مبنی بر اعلام سریع پذیرش و بازاسکان آنان همچون انبوه پناهجویان گریخته از خطرات خاور میانه؛ از همۀ نیروهای اپوزیسیون ایران در خارج بویژه خانواده های مجاهدان بی سلاح لیبرتی و نویسندگان و روشنفکران آزاده و جمعیتها و تشکلهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی می خواهیم که به رهبران خارجه نشین و عافیت جوی فرقۀ رجوی برای دست برداشتن از خط روز تشکیلاتشان مبنی بر باقی ماندن در عراق و قطع ارتباط افراد با دنیای بیرون بویژه خانواده ها و برای انجام اقدامات و بسیج فعال امکانات انبوه مالی و حقوقی و سیاسی و تبلیغی شان در خارجه در جهت انتقال سریع زندانیان لیبرتی با اولویت مجروحین و بیماران به کشورهای ثالث فشار بیاورند و در این راستا خانواده ها با تماسها و مکاتباتشان با مجامع بین المللی بویژه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو و در عراق و اعلام آمادگیشان جهت کمک به این انتقال و اعتراضات و فشارهایشان به سرکردگان فرقۀ رجوی مبنی بر دست برداشتن از شعارها و تبلیغات مرگ خوانشان و تغییر خط فعالیت در راستای بسیج جهانی انتقال از عراق می توانند بسیار مؤثر باشند.

سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقۀ رجوی)

۱۶ آبان ۱۳۹۴ – ۷ نوامبر ۲۰۱۵

لینگ به ترجمۀ بیانیۀ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد (فارسی)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید