پیوند رهایی: فرار دو مجاهد از کمپ لیبرتی در نتیجۀ بهم ریختگی

0
1134

اطلاع یافتیم که دو تن از مجاهدین اسیر فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی در نتیجۀ بهم ریختگی اوضاع ناشی از حملۀ موشکی تروریستی و جنایتکارانۀ پنجشنبه شب هفتۀ گذشته بر کمپ توانسته اند حصارهای کنترلی فرقه را شکسته و فرار کنند. این دو مجاهد که دو برادرند شهرام و شهرود بهادری گرگری نام دارند که خانواده شان چندین بار با آمدن به عراق برای دیدارشان تلاش کرده بودند ولی سران فرقه به آن دو اجازۀ دیدار با خانواده شان را ندادند. سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین) به این دو مجاهد و خانواده آنها رهایی شان از چنگ باند اپورتونیست سکتاریست خائن رجوی را تبریک می گوید.

پیوند رهایی ـ 11.07.2015

اطلاعیه شماره 18 سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقه رجوی)

خبر فوری

فرار دو مجاهد از کمپ لیبرتی در نتیجۀ بهم ریختگی

ناشی از موشکباران تروریستی کمپ

اطلاع یافتیم که دو تن از مجاهدین اسیر فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی در نتیجۀ بهم ریختگی اوضاع ناشی از حملۀ موشکی تروریستی و جنایتکارانۀ پنجشنبه شب هفتۀ گذشته بر کمپ توانسته اند حصارهای کنترلی فرقه را شکسته و فرار کنند. این دو مجاهد که دو برادرند شهرام و شهرود بهادری گرگری نام دارند که خانواده شان چندین بار با آمدن به عراق برای دیدارشان تلاش کرده بودند ولی سران فرقه به آن دو اجازۀ دیدار با خانواده شان را ندادند. سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین) به این دو مجاهد و خانواده آنها رهایی شان از چنگ باند اپورتونیست سکتاریست خائن رجوی را تبریک می گوید.

سازمان مجاهدین خلق ایران (منشعبین از فرقه رجوی)

جمعه  15 آبان 1394

6 نوامبر 2015

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید