نادر کشتکار: پیام مریم قجرعضدانلو ، تلاشی تکراری برای قلب واقعیت

0
1154

پیام مریم قجرعضدانلو ، تلاشی تکراری برای قلب واقعیت

نادر کشتکار، کانون آوا، سوم نوامبر ۲۰۱۵:… شکی نیست که هدف تو و رهبر فراریت چیزی جز ارتزاق هر چه بیشتر از خون بازمانده های لیبرتی نبوده ونیست اما مطمئن باش که با به کشتن دادن این افراد و بدنبالش اشک تمساح ریختن و برپایی نمایشهای دروغین نمیتوانید بقا خودتان را تضمین کنید و یا حتی ذهن مردم را از شناسایی اصلی مسببان این فجایع منحرف کنید،بخصوص با این استدلالهای سخیف،سطحی و مضحک …

لینک به منبع

پیام مریم قجرعضدانلو ، تلاشی تکراری برای قلب واقعیت

باز کرکسها بدور هم جمع شدند تا از قتل عامی دیگر برای خود کیسه ای دوخته،اشک تمساحی بریزند و مزخرفات تکراری کسی را گوش کنند که بی شک بر خلاف ماسکی که به چهره زده از زمینه سازان و بانیان اصلی این قتل عام است.

وی “خانم رئیس،مریم قجر”در پیامش خطاب به رژیم ایران عنوان میکند که کشتار در لیبرتی نمیتواند مانع سرنگونی آنها شود اما به شما بایستی گوشزد کرد که از به کشتن دادن عمدی افراد یکه روزی به شما و رهبر همیشه غایبتان در روزهای سخت اعتماد کردند نیزنمیتوانید به نیات کثیفتان که همانا بقا بیشتر خودتان وتشکیلاتتان باشد برسید،نمیتوانید خون آنها را برای همیشه وسیله قدرت قرارداده و از آن سوءاستفاده کرده و واقعیت و مسئولیت خودتان ومسعود رجوی را از این فجایع لاپوشانی کنید.

شما از فرط ناتوانی درتلاش برای فرافکنی ، حضور پدران و مادران پیری را که بعد از سالیان خواستار دیداری هر چند کوتاه با عزیزانشان هستند را زمینه ساز این حمله عنوان کردید اما از آنجایی که خودتان هم کاملأ به مزخرف بودن این دلیل و برهان آگاهید از اینکه حتی نام خانواده ها را بیاورید طفره رفته و از آن عزیزان دردمند به عنوان اکیپهای ارسالی از وزارت اطلاعات نام بردید.

واقعأ کدام انسان شریف و عاقلی ،زمینه ساز این فاجعه را حضور چند خانواده دانسته واین دلیل را می پذیرد اما کوتاهیهای سیستماتیک و برنامه ریزی شدۀ سازمان در طی این سالیان در راستای تلاش برای نگهداری این افراد در عراق و همچنین اعترافات و تبلیغات سازمان را در این سالیان مبنی بر اصرار به ماندگاری وهمینطور اعتراضهای سازمان ملل و نمایندگان این سازمان مبنی بر عدم همکاری کامل سازمان باصطلاح مجاهدین با کمیساریای عالی امور پناهندگان در رابطه با خروج این نیروها از عراق و دهها دلیل و مدرک دیگر دال برتلاشهای تبلیغاتی ،حقوقی و خرجهای کلان و میلیونی مجاهدین جهت استفاده از لابیهایتان در اروپا و امریکا جهت حفظ ساکنان لیبرتی در عراق به اسم پناهنده وبه بهانه های واهی دیگر را ندیده گرفته و به استدلال پوچ فوق اقناع شود.

شکی نیست که هدف تو و رهبر فراریت چیزی جز ارتزاق هر چه بیشتر از خون بازمانده های لیبرتی نبوده ونیست اما مطمئن باش که با به کشتن دادن این افراد و بدنبالش اشک تمساح ریختن و برپایی نمایشهای دروغین نمیتوانید بقا خودتان را تضمین کنید و یا حتی ذهن مردم را از شناسایی اصلی مسببان این فجایع منحرف کنید،بخصوص با این استدلالهای سخیف،سطحی و مضحک.

براستی آیا امریکا و سازمان ملل در حفظ جان این افراد کوتاهی کرده و میکنند یا شخص رجوی در این باره سیاستی را دنبال میکند که مثل همیشه بهایش را باید این افراد و مریدانش بپردازند،اما از آنجایی که وی عاری از هر گونه خطا و اشتباه در محاسبه ست همیشه بایستی دنبال کسی بود که گناهان را به گردن او انداخت و نقش شما هم مثل همیشه همین است یعنی با پررویی تمام تلاش برای پاک و مقدس نشان دادن مردیکه شیاد رجوی به عنوان امام زمان و …..و سعی در انحراف اذهان از واقعیت .

تو و رهبرت به مانند کسانی هستید که بوضوح به شکست و باخت و از دست دادن امید در رسیدن به آمالشان اشراف داشته و آگاهند اما از آنجایی که بر خلاف ظاهر و ادعا هیچ بویی از انسانیت و هیچ هدف والای انسانی نداشته و ندارید،حاضر به جوابگویی نبوده و با پنهان شدن در پشت سر دیگران حاضرید تمامی آنها تا آخر کشته شوند تا شاید به این بها راه مفری برای تو و آن مردک پیدا شود.اما هر ان چه اتفاق خواهد افتاد بر عکس رویاهایتان از آب در خواهد آمد،روزی خواهد رسید که پرده از چهرۀ بزک کرده تو و رجوی به کنار رفته و نیات کثیفتان بیش از پیش و بگونه ای غیر قابل انکار آشکار خواهد شد،مطمئن باش که ریخته شدن خون این افراد که میتوانستند الان زنده باشند گریبان همه مسببین حادثه را روزی خواهد گرفت.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید