کرمی:پژوهش در رابطه با هویت , ساختار سازمان مجاهدین از آغاز تاسیس تا….قسمت دوم

0
848

پژوهش در رابطه با هویت , ساختار سازمان مجاهدین از آغاز تاسیس تا….قسمت دوم

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… مطالعه کتاب مقدمه مطالعات مارکسیستی از دیگر دستاورد های گروه ایدئولوژیک است که به قلم سعید محسن منتشر شده است. علت نگارش ان ، دادن دید اولیه به خواننده کتب مارکسیستی است و تاکید روی این نکته که اولا چرا ما ناگزیر از مطالعات مارکسیستی هستیم ( علم مبارزه ) و ثانیا بر شمردن جنبه های مثبت و اصولی مارکسیسم ( ماتریالیسم تاریخی و …

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

پژوهش در رابطه با هویت , ساختار سازمان مجاهدین از آغاز تاسیس تا….قسمت دوم


https://youtu.be/XmvDuK0PY6s

مرکزیت سازمان در سال ۱۳۴۸ عبارت بودند از محمد حنیف نژاد – سعید محسن – اصغر بدیع زادگان – محمود عسگری زاده – حسین احمدی روحانی – ناصر صادق – علی باکری – علی میهن دوست – بهمن بازرگان – نصرالله اسماعیل زاده .

تقسیم کار گروه

گروه ایدئولوژیک : محمد حنیف نژاد – حسین روحانی- مسعود رجوی- علی میهن دوست

گروه روحانیت : محمد حنیف نژاد – احمد رضائی – مصطفی جوان خوشدل – جواد سعیدی

گروه مطالعات روستائی : عبدالرسول مشگین فام

عضو گیری زنان:

تا سال ۱۳۴۸ عضوگیری زنان و دختران اصولا مطرح نبود . تا آن زمان سازمان یک تشکیلات مذکر بود به دلیل اینکه ازدواج امری وابستگی اور تلقی می شد با دیدگاه های محمد حنیف نژاد مغایرت داشت . بعد ها متوجه شدند که حضور زنان به عنوان روکش امنیتی فوق العاده موثر است . چه برای پوشش خانه های تیمی و چه برای ارتباطات . در حالی که ساواک روی مردان حساس بود یک زن می توانست به راحتی مدراک را در زیر چادر حمل کند ، پلیس روی زنان و دختران جوان چادری حساسیت نداشت . از سال ۱۳۴۸ عضو گیری زن ها شروع شد که یک گروه زنان تشکیل شد .ابتدا پوران بازرگان خواهر منصوربازرگان ، بعد لیلا زمردیان خواهر علیرضا از عضوهای قبل از شهریور ۵۰ شدند . بعد از آن مشگل ازدواج هم شکل دیگری پیدا کرد . منصور بازرگان با فاطمه امینی ازدواج کرد.به حنیف نژاد پیشنهاد دادند که که با پوران بازرگان ازدواج کند ، وی قبول نمیکرد که بالاخره به اوگفتند باید این کار را بکند و با پوران ازدواج کرد. بعد خواهر محمد حیاتی را آوردند بعد خواهر رضائی ها را آورند ..بعد هرکس خواهری داشت که به درد مبارزه میخورد آوردند. مسئول گروه زنان علی میهن دوست بود.

تقسیم کار گروه تئوریک جدید

گروه ایدئولوژیک : محمد حنیف نژاد – حسین روحانی- مسعود رجوی- علی میهن دوست

*آقای حسین روحانی در این خصوص بیان کرده است که بحران جدا شدن عبدالرضا نیک بین رودسری از سازمان خود علل اصلی تشکیل گروه ایدئولوژی بوده است ادامه می دهد بعد از جریان عبدی و احساس این مطلب به خصوص از سوی محمد حنیف نژاد ، که این جریان زنگ خطری است که باید سازمان را متوجه نقایص وکمبود های آموزش ایدئولوژیک خود بنماید که موجب شد در مرکزیت سازمان بحثی به عمل آید و مخالفتی با آن نشد به معنی آن بود که همه افراد در این مورد نظر واحدی دارند… از ابتدا برای تدوین ایدئولوؤی چهار محور در نظر گرفته شد: ۱- روش شناخت ( متدولوژی) ۲ – تکامل،۳ – رسالت انبیا و رابطه انسان با دین پس از ختم نبوت ،۴ – جهان بینی اسلامی . هریک از افراد مسئولیت مستقیم فراهم کردن موضوعات را عهده دار شدند .

شناخت ، کتاب اول ایدئولوژی بود که ** حسین روحانی نوشته اما از آنجائی که زیر نظر حنیف نژاد بود و تکمیل شده به وی منتسب شده . مفاد اصلی شناخت از دو مقوله اساسی مارکسیسم است ، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتر یالیسم تاریخی …..

تکامل، دومین کتاب ایدئولوژیک است . مبنای نخستین کتاب تکامل ، کتاب خلقت انسان دکتر یدالله سحابی و هشت کتاب دیگر وی است ، از کهکشان تا انسان جان ففر، اصل و منشا حیات جرج والد، منشا و تکامل حیات اوپارین، تکامل موجودات زنده سیمون، و از کتاب های مهندس مهدی بازرگان ( در کل جزوه تکامل چیزی جز خلاصه کتاب حیات، طبیعت ، منشا و تکامل از اوپارین تئوریسین مارکسیست ، کتاب از کهکشان تا انسان جان ففر است . جمع آوری و نوشتن آن با علی میهن دوست بود.

راه انبیا راه بشر، کتاب سوم ایدئولوژی است ، عمدتا به سبک راه طی شده مهندس مهدی بازرگان تهیه شده که درآن ایات بیساری از قران مودر استناد و تفسیر قرار گرفته است . بطور عمده به دو موضوع است . نخست دستاوردهای علمی بشر که در حوزه علوم تجربی و علوم دقیقه قرار دارد و دیگر دستاوردهای انسانی واخلاقی که بر آمده از ضرورت وجود جامعه مدنی در جوامع صنعتی بورژوازی است . نوشتن و جمع آوری ان به عهده محمد حنیف نژاد بود.

کتاب بحث جهان بینی ، به عنوان کار جمعی در نظر گرفته شده بود که همه افراد روی آن کار می کردند که در سال ۱۳۵۸ مسعود رجوی کتاب تکامل و بجث جهان بینی را مخلوط کرد و به عنوان تبیین جهان در دانشگاه تهران سخنرانی می کرد و بیرون دادند .

کتاب مقدمه مطالعات مارکسیستی از دیگر دستاورد های گروه ایدئولوژیک است که به قلم سعید محسن منتشر شده است. علت نگارش ان ، دادن دید اولیه به خواننده کتب مارکسیستی است و تاکید روی این نکته که اولا چرا ما ناگزیر از مطالعات مارکسیستی هستیم ( علم مبارزه ) و ثانیا بر شمردن جنبه های مثبت و اصولی مارکسیسم ( ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک ) و ثالثا توضیح این مطلب که این هم برای درک بیشتر ایدئولوژی اسلامی و قران است و بدون مطالعه این کتب ( مارکسیستی ) ما قادر به درک دینامیکی قران نخواهیم بود .

سیمای یک مسلمان ( راه حسین ) تحلیلی جامع از تاریخ اسلام بعد از پیامبر و به طور خاص قیام امام حسین صورت گرفته است. نویسنده آن را احمد رضائی نام گذاشته اند، درصورتی که کتابی است که بصورت جمعی روی آن کار شده اما بیشترین کار را احمد رضائی با مراجعه به روحانیون سرشناس مانند مهدوی کنی ، کروبی ، بهشتی ، طالقانی ….آن زمان تحقیق و پژوهش می کرده است .

تفسیر سوره های انفال ، توبه و محمد ( ص)، چنانکه از سوره ها مشهود است انتخاب سوره ها موضوع جنگ و تداوم مبارزه مربوط می شود از همین زاویه ، نوع تفسیر نیز منطبق بر ارای نهائی یعنی پذیرش مشی مبارزه مسلحانه است …..ادامه دارد

محمد کرمی oyanyoldash@yahoo.com

*http://dl.bookiha.ir/siasi/sazmane%20mojahedine%20khalgh___www.bookiha.ir.pdf

** حسین روحانی در جریان مارکسیست شدن سازمان عضو کادر مرکزی بود ،از مسئولین و سران مارکسیتی سازمان بود . سپس که این جریان مارکسیتی انشعاب کرد از سران سازمان پیکار عمده ترین جریان انشعاب بود .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید