مصاحبه مهدى سجودى با عبدالکریم ابراهیمى در بروکسل

0
758

آنچه ما اعضاى قدیمى و جداشده، از رهبران این سازمان دیده و با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم، شکنجه و حکم اعدام در حق اعضاى ناراضى و سربه نیست کردن دوستانمان بوده و چنین ادعایى که مریم رجوى مطرح میکند، یک فریبى بیش نبوده و نخواهد بود و وارونه جلوه دادن عملکرد خود و سران تشکیلاتش است. همانگونه که استثمار زنان در تشکیلات حد و مرزى ندارد و هر گونه آزادى و حق انتخاب آزادانه از آنها گرفته شده، اما در بیرون تشکیلات مریم رجوى با ادعاهاى تو خالى و خلاف واقعیت، دفاع از حقوق زن و رهایى زن را مطرح مى نماید و سمینارهاى متعدد با خرجهاى سرسام آور برگذار میکند و با پرداخت پول، لابى اطراف خود جمع کرده تا افکار دولتمردان و سیاستمداران کشورهاى اروپایى را به خود جلب کند تا در خاک اروپا جولان بدهد.

مصاحبه مهدى سجودى با عبدالکریم ابراهیمى در آکسیون بروکسل

ایران فانوس ـ 13.10.2015

س؛ بفرمائید که چرا جلوى مقر اروپا در پروکسل تجمع کرده اید و هدفتون از برگذارى این تجمع چى هست؟

ج: همانگونه که در جریان هستید، امروز دهم اکتبر۲۰۱۵ روز جهانى علیه اعدام هست. لابى هاى مریم رجوى قرار است در برابر این ساختمان نمایشگاه برگذار کنند. ما نمایندگانى از انجمن هاى حقوق بشرى و جدا شده از سازمان اینجا آمده ایم تا حمایت خودمان را از لغو اعدام در تمامى صور و اشکال آن اعلام کنیم و اعتراض داریم براى اجازه دادن و عرض اندام به باند مریم رجوى که با خرجهاى هنگفت در این مسیر براى خرید لابى و پیشبرد خط تروریستى خود میکند تا توجیه کنند پیام ده ماده اى مریم رجوى، بخصوص بند مربوط با لغو اعدام و حمایت از روز جهانى علیه اعدام که در یکى از بندهاى ده ماده اى مریم رجوی تدوین شده است، ما اینجا جمع شده ایم بگوئیم که نه تنها مریم رجوى حامى لغو اعدام نیست و با این شعر و شعارهاى تو خالى نمیتونه لکه ننگ جنایاتش را بپوشاند، بلکه خود صادر کننده حکم اعدام در حق اعضاى ناراضى در تشکیلات بوده و بسیارى زیر شکنجه و حکم اعدام و سر به نسیت کردن توسط این زوج فریبکار، تلف شده و این توجیه یک طنز تلخ تاریخى است که بگوئیم یا باور کنیم که رجوى حامى لغو حکم اعدام بوده و هست.

آنچه ما اعضاى قدیمى و جداشده، از رهبران این سازمان دیده و با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم، شکنجه و حکم اعدام در حق اعضاى ناراضى و سربه نیست کردن دوستانمان بوده و چنین ادعایى که مریم رجوى مطرح میکند، یک فریبى بیش نبوده و نخواهد بود و وارونه جلوه دادن عملکرد خود و سران تشکیلاتش است. همانگونه که استثمار زنان در تشکیلات حد و مرزى ندارد و هر گونه آزادى و حق انتخاب آزادانه از آنها گرفته شده، اما در بیرون تشکیلات مریم رجوى با ادعاهاى تو خالى و خلاف واقعیت، دفاع از حقوق زن و رهایى زن را مطرح مى نماید و سمینارهاى متعدد با خرجهاى سرسام آور برگذار میکند و با پرداخت پول، لابى اطراف خود جمع کرده تا افکار دولتمردان و سیاستمداران کشورهاى اروپایى را به خود جلب کند تا در خاک اروپا جولان بدهد.

س: حرف اصلى تان که میخواهید دولت مردان اروپایى بشنوند چیست؟

ج: واقعا یک طنز تلخ تاریخى است کسى که در کشتار و شکنجه و حکم اعدام و سربه نیست کردن افراد تشکیلات خودش غرق است و در بیرون از تشکیلات خود انجام اعمال تروریستى و حمایت آشکار از تروریسم و کشتار در کارنامه ننگین خود دارد و همچنان الان هم که با شما صحبت میکنم به زور دوستانم را در اسارتگاه لیبرتى در عراق نگه داشته و حق ملاقات به خانواده آنها را نمیدهد و هنوز شعار مسلح شدن و ارتش آزادیبخش سر میدهد، چطور میتواند حمایت از عدم کشتار و لغو حکم اعدام داشته باشد، این یک تاکتیک فریب مریم رجوى است و ۱۸۰ درجه خلاف نیات درونى خودش و شوهر مفقود شده اش هست.

این همه کشتار در سوریه و عراق و تفرقه اندازى میان قبائل سنتى این دو کشور و حمایت علنى از تروریستها که با کشتار بى رحمانه و غیر انسانى، حمام خون در این دو کشور راه انداخته اند، بخشى از آن به سیاستهاى تروریستى این سازمان بر میگردد که با دخالتهاى خود در این کشورها ایجاد کرده است.

س: خواسته تان از دولت مردان اروپایى چى هست؟

ج: میخواهیم بگوئیم که فریب شعر و شعارهاى مریم رجوى این زن شیطان صفت و سازمانش را نخورید، در ظاهر شعارهایش عوام پسندانه است اما در باطن شقى ترین و فریبکارترین و تروریست پرور ترین انسانى است که حتى در حق اعضاى خودش هم رحم نمیکند، شما دارید مار در آستین خود پرورش میدهید. دور نیست که همین مریم رجوى و نیروهایش خاک اروپا را جولانگاه دخالتهاى تروریستى خود کنند و نا امنى و ناآرامى در خاک شما ایجاد خواهد کرد. پیام ۱۱ آبان سال گذشته مسعود رجوى مبنى بر قتل و کشتار جدا شدها و منتقدین خود، گواه این واقعیت تلخ است که باید مورد توجه دولتمردان اروپایى قرار گیرد و قدم اول نیز بسته شدن پایگاه صدور ترور و خشونت مریم رجوى در فرانسه است.

منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید