کانون آوا: لغو نمایشگاه عکس لابی سازمان مجاهدین دربرابرساختمان پارلمان اروپا

0
1152

حالا که نه از “اشرف” خبری هست و نه از “ارتش آزادیبخش” ، رجوی که از سالیان پیش در سوراخ موش قایم شده، در اوج شکست شعار لغواعدام سرمی دهد و از زبان عروسک کوکی اش مریم برنامه 10 ماده ای بیرون می دهد و در یکی ماده ها صحبت از لغو مجازات در حکومت خیالیش می کند. باید به این مردک گفت حداقل صبرمی کردی آنهایی که ترا می شناسند سربزمین بگذارند آنوقت این ادعا را می کردی!!!

لغو نمایشگاه عکس لابی سازمان مجاهدین دربرابرساختمان پارلمان اروپا در بروکسل

روز شنبه دهم اکتبر 2015 همزمان با روزجهانی نه به اعدام، لابی سازمان مجاهدین درپارلمان اروپا تصمیم به اجرای نمایشگاه عکس در برابر ساختمان این پارلمان در بروکسل داشت و حتی دوتن از لابیست های معروف بنامهای دیویدجونز و مارک ویلیامز نیز جهت سخنرانی دراین مراسم درنظرگرفته شده بودند.


کانون آوا – 12 اکتبر 2015

لینک به منبع

روز شنبه دهم اکتبر 2015 همزمان با روزجهانی نه به اعدام، لابی سازمان مجاهدین درپارلمان اروپا تصمیم به اجرای نمایشگاه عکس در برابر ساختمان این پارلمان در بروکسل داشت و حتی دوتن از لابیست های معروف بنامهای دیویدجونز و مارک ویلیامز نیز جهت سخنرانی دراین مراسم درنظرگرفته شده بودند.

 البته هرفرد ویا جریانی حق دارد مخالف مجازات اعدام و شکنجه باشد بشرطی که خودش در عمل به آن پایبند باشد. سازمان مجاهدین که کارنامه اش از آغار تاسیس تابحال با کشتن و خونریزی حتی دردرون صفوف خودش قرین هست، حق ندارد صحبت از لغو اعدام بزند. این سازمان با توسل به ایدیولوژی خود و با شعار “اعدام انقلابی” ده ها هزار نقر را در عرض 40 سال گذشته در ایران کشت و در درون خود نیز چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب، منتقدین و اعضایی را که خواستار جدایی بودند به فلک بست، به اعدام محکوم کرد و بساط داغ و درفش در پایگاه های سازمان برپاکرد. مسعود رجوی این دیکتاتور کوتوله در اوج خود فریفتگی دراشرف اعلام کرده بود “ما زمین نداریم وگرنه چوبه های داررا هرروزه برپامی کردیم.”

حالا که نه از “اشرف” خبری هست و نه از “ارتش آزادیبخش” ، رجوی که از سالیان پیش در سوراخ موش قایم شده، در اوج شکست شعار لغواعدام سرمی دهد و از زبان عروسک کوکی اش مریم برنامه 10 ماده ای بیرون می دهد و در یکی ماده ها صحبت از لغو مجازات در حکومت خیالیش می کند. باید به این مردک گفت حداقل صبرمی کردی آنهایی که ترا می شناسند سربزمین بگذارند آنوقت این ادعا را می کردی!!!

جهت افشای چهره واقعی سازمان مجاهدین وترفندهای کثیف مطرح شده توسط لابی های اجیرشده، نمایندگان انجمنهای زنان ایران، ایران قلم، ایران فانوس و آوا دربرابر مقر پارلمان اروپا در بروکسل در این روزاکسیون اعتراضی برپاکردند. خوشبختانه مسئولین این پارلمان متوجه ماهیت واقعی برگزارکنندگان نمایشگاه عکس شده و از اجرای آن جلوگیری کردند.

در اکسیون افشاگرانه جداشدگان صدها اعلامیه پخش شد که مورد توجه شدید عابرین قرارگرفت.

در زیر عکسهایی از اکسیون جداشدگان به استحضارخوانندگان می رسد:

2015 10 10 Brüssel 01

2015 10 10 Brüssel 02

2015 10 10 Brüssel 03

2015 10 10 Brüssel 04

2015 10 10 Brüssel 05

2015 10 10 Brüssel 06

2015 10 10 Brüssel 07

2015 10 10 Brüssel 08

2015 10 10 Brüssel 09 1

2015 10 10 Brüssel 09

2015 10 10 Brüssel 10

2015 10 10 Brüssel 11

2015 10 10 Brüssel 12

2015 10 10 Brüssel 13

2015 10 10 Brüssel 14

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید