آریایی:دروغ بزرگ رجوی به یونامی، هر عضو لیبرتی عضو یک شبکه اجتماعی!! است

0
1002

اما از همه این‌ها که بگذریم درماندگی با شکوه یک فرقه سیاسی مذهبی بد جور دیدنی است که در قرن بیست و یکم و هزاره سوم این چنین در صدد فریب افکار عمومی و افکار خصوصی !؟ استو جالب‌تر آنکه این بلاهت و درماندگی را نام « مبارزه !!» به آن داده است تا بیشتر خودش را همچون کبکی سر در برف فرو برده و شیره را به غایت بر سر خویش بمالدافکار عمومی در دنیای امروز درماندگی و استیصال روز افزون این جریان وابسته را هر چه بیشتر نظاره‌گر است.پر واضح است که مسئولین این جریان بویژه مریم رجوی باقی عمر را حتی به آرزوی اینکه « تغاری بشکند ماستی بریزد » هم سپری نمی‌کنند چون در دنیای واقعیات و نه توهمات حتی شکستن هیچ تغاری در چشم انداز نیست و بهتر از همه سازمان مجاهدین میداند که در دسترس نزدیک مدت و میان مدت هم نیست.

دروغ بزرگ رجوی به یونامی  ، هر عضو لیبرتی عضو یک شبکه اجتماعی !! است

09.10.2015  ـ میلاد آریایی

شخص رجوی سالیان درازی ا ست که با دروغ زندگی میکند و در اوهام و خیالات خودش مشغول سرنگونی رژیم استدروغ میسازد ، دروغ میپرود و دروغ را به عنوان یگانه اهرم که البته قویترین آن برای فریب هزاران قربانی است بکار گرفته است و البته امروز باید اذعان داشت رجوی نسلی دروغ‌گو و دروغ پرور و فریب اور را نیز در درون مناسباتش پرورش داده است و این همان واقعیت تلخی است که وجود دارد و نبایست تز کنار آن ساده گذشت

آلان دیگر رجوی با این سیستم اش کار خودش را پیش میبرد و در مورد تک تک موارد دروغ‌ها را خود نمی‌سازد و یکی از این آخرین موارد این دروغ‌ های ساخته شده بدان خاطر بوده است که اجازه ندهد افراد قربانی با خانواده‌های دردمندشان ملاقاتی داشته باشند چرا که بخوبی میداند به محض باز شدن پیله بی‌خبری این گروگانهای فکری مسیر رهایی و جدایی شان بی تردید از فرقه بازر خواهد گردید.

اما با این ترفند و دروغ بزرکی که به خورد مسئولین « یونامی » داده است می‌گوید که هر عضو لیبرتی عضو یک شبکه اجتماعی!! است و هر لحظه بطور دائم با خانواده اش در ارتباط است جلل الخالق !! سعی داشته و دارد که فشار حضور خانواده‌ها را که این بار نه در مقابل پادگان اشرف که با پس گردنی تخلیه شد بلکه این بار در مقابل کمپ لیبرتی عرصه را بر آنان تنگ گرده است تا به چنین دروغ شاخ داری متوسل شوند.

اما از همه این‌ها که بگذریم درماندگی با شکوه یک فرقه سیاسی مذهبی بد جور دیدنی است که در قرن بیست و یکم و هزاره سوم این چنین در صدد فریب افکار عمومی و افکار خصوصی !؟ است.

و جالب‌تر آنکه این بلاهت و درماندگی را نام « مبارزه !!» به آن داده است تا بیشتر خودش را همچون کبکی سر در برف فرو برده و شیره را به غایت بر سر خویش بمالد.

افکار عمومی در دنیای امروز درماندگی و استیصال روز افزون این جریان وابسته را هر چه بیشتر نظاره‌گر است.

پر واضح است که مسئولین این جریان بویژه مریم رجوی باقی عمر را حتی به آرزوی اینکه « تغاری بشکند ماستی بریزد » هم سپری نمی‌کنند چون در دنیای واقعیات و نه توهمات حتی شکستن هیچ تغاری در چشم انداز نیست و بهتر از همه سازمان مجاهدین میداند که در دسترس نزدیک مدت و میان مدت هم نیست.

پس تنها آنچه باقی میماند لجاجت افسار گسیخته همرا با خودفریبی و خود را به خواب زدن میماند که رجوی انرا برگزیده چون کم هزینه ترین گزینه برای او بوده و هست تا به نوعی … این هم بگذرد.

به هر صورت این روزها و این سالیان هم خواهد گذشت وخدا را شکر نسل ما و تاریخ ما، ماندگار در حقیقت نسل ها شما را که اینچنین تاوان « مردم فریبی ها و خود فریبی ها » را میدهد نظاره گر بوده است.

ـــــــــــــــــــــــ

میلاد آریایی : مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

مصاحبه با آقای میلاد آریایی در آکسیون اعتراضی پاریس

بگذریم برسیم به امروز که (عزا ) است و دادگاهی برای سازمان انقلابی و مقاومت سراسری در فرانسه ترتیب داده اند و برادر شریف که همان مهدی ابریشم چی خودمان است را به-  نشانه و سمبل مقاومت دربدر – سوژه ماجرا کرده اند به این میگویند یک عزای واقعی. دنیا را می بینی که چقدر بی رحم است این …

میلاد آریایی : صحت تحلیل های ۲۵ سال پیش برادر در مورد «جرقه و جنگ»

میلاد آریایی : صحت تحلیل های ۲۵ سال پیش برادر در مورد «جرقه و جنگ»

حالا خدمت تان عرض میکنم چطوری ؟!- کی فکر میکرد تحلیلی که برادر 25 سال پیش داده بود و منطقا بر اساس یک فکر درست یکی و دو سالی باید به جواب میرسید آلان به شکر خدا داریم بهش میرسیم. درست است که جرقه و جنگ بین عراق و ایران پیش نیامد ولی آلان دقیقا همان تحلیل برادر دارد …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید