یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون سازمانی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد ـ 7

0
1153

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون سازمانی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت هفتم

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، ششم اکتبر ۲۰۱۵:…  برخی عبارات مهم این قسمت (قسمت آخر) نامه: – در یک حزب یا سازمان انقلابی ابتدائی ترین مسأله برخورداری از یک زندگانی دموکراتیک می باشد. – سانترالیسم دموکراتیک یعنی انتخابی و جمعی بودن ارگانهای رهبری و قابل عزل بودن آنها ومسئول بودن مرکزیت در قبال کنگره. – این چه مرکزیت سانترالیسم دموکراتیک است که در آن مسئول اول حرف آخر …

لینک به منبع

لینک به قسمتهای قبلی

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون سازمانی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت هفتم)

۲- جمع بندی دوساله (۶۱ تا ۶۳) از انحرافاترهبری سابق

سازمان مجاهدین خلق ایران (بخش چهارم وآخر)

دنبالۀ نامۀ ۱۱۹ صفحه ای مجاهد خلق پرویز یعقوبی

به مهدی ابریشمچی در ۳۰ تیر ۶۳ (تا پایان نامه):

برخی عبارات مهم این قسمت (قسمت آخر) نامه:

– در یک حزب یا سازمان انقلابی ابتدائی ترین مسأله برخورداری از یک زندگانی دموکراتیک می باشد.

– سانترالیسم دموکراتیک یعنی انتخابی و جمعی بودن ارگانهای رهبری و قابل عزل بودن آنها ومسئول بودن مرکزیت در قبال کنگره.

– این چه مرکزیت سانترالیسم دموکراتیک است که در آن مسئول اول حرف آخر را می زند؟.

– چرا سازمان فاقد اساسنامه که روابط اعضا و ارگانها را تعریف کند و می باشد؟

– طبق اساسی ترین اصل دموکراسی اقلیت باید تابع اکثریت باشد ولی در سازمان ما این بر عکس می باشد.

– طراحان و مسئولین خطوط استراتژی تمامی سعی و کوشش خود را به کار برده اند تا مسئولیت شکستها را به گردن فرماندهان و مسئولین پایین بیندازند.

– چون کنگره و نهاد کنترل کننده ای وجود ندارد به سادگی می توان مسئولیت اشتباهات را بر دوش دیگران انداخت.

– عیب اصلی و اساسی در سیستم بالا است نه در مسئولین و فرماندهان پایین.پرویز یعقوبی

– فرض کنیم که فرماندهان و مسئولین و کادرهای پایین این جرأت را به خود داده و برخلاف روال حاکم بر سازمان که کادر پایین حق انتقاد به مسئول بالاتر از خود را ندارد می آمدند و خطا و اشتباه بودن خط را یادآور می شدند عکس العمل بالا آنوقت چه بود؟ آیا واقعا به تذکرات و اظهار نظرهای آنها توجهی می شد؟ مطلقا نه خیر بلکه مورد انتقاد و توبیخ هم قرار می گرفتند و نمونه اش برخوردها با خود من که منجر به اخراجم شد.

– مرکزیت رعایت هیچ ضابطه و قانونی را بر خود لازم نمی داند اگر بخواهد انجام می دهد وگرنه خیر چون اساسنامه و آیین نامه ای که حدود اختیارات را در سازمان مشخص کند وجود خارجی ندارد.

– بحث شکست خطوط و پیش بینی های غلط مرکزیت در رابطه با سقوط رژیم و پیروزی سریع و زیر سؤال رفتن رهبری از داخل سازمان به بیرون سازمان و شورا و جامعۀ ایرانیان نیز کشیده شده است.

– در قبال کوشش اعضای شورا برای آگاهی از علت رفتن به عراق و مخالفت بنی صدر با رفتن به عراق و جدایی او از سازمان… با شیوه های غیر اصولی و غیر انقلابی و غیر دموکراتیک برخورد شد.

– اعتماد به سازمان را با به کاربردن چنین شیوه های نادرستی از دست داده و می دهیم.

– مرکزیت سازمان با نقض ضوابط شورا همانند عملش در تشکیلات سازمان از آتوریتۀ خود استفاده کرده و بنی صدر را کنار گذاشت.

– گفتم عراق یک حکومت فاشیستی دارد چطور می گویید ما می توانیم از کمکهای او استفاده کنیم؟ جواب دادی از نظر ما هر حکومتی یک درجه بهتر از حکومت خمینی باشد برای ما قابل استفاده است و گفتی به ما چه مربوط عراق حکومتش چیست؟

– شما در شمارۀ ۱۰۴ نشریۀ مجاهد جنایتهای ارتش و دولت عراق را جنایات ضد بشری توصیف کرده اید پس اگر خمینی را هم ضد بشر می دانیم و دولت عراق را هم ضد بشر توصیف کرده ایم چرا با یک ضد بشر متحد می شویم؟ پس ماهیت و محتوای مبارزۀ ما با خمینی چیست؟ آیا با شخص او دشمنی داریم؟

– یک سازمان انقلابی استفاده از چه سازمانها و احزاب و کشورها را وبر چه پایه و اصولی مشروع یا نا مشروع می داند؟

– شیوۀ برخورد غیر دموکراتیک و غیر انقلابی در جدایی از بنی صدر و تصمیم مرکزیت بر استفاده از امکانات عراق در یک فاز کیفا متفاوت و…. نشان دهندۀ ادامۀ روال برخوردهای غیر انقلابی و غیر دموکراتیک مرکزیت در سطح سازمان و شورا و… بوده و می باشد که نتیجه اش زیر سؤال رفتن رهبری و انفعال و پاسیو شدن و پیوستن به گروههای دیگر بوده و می باشد.

– مسئول اول سازمان برخوردش طوری است که انگار سازمان ملک شخصی او می باشد.

– تا اجرای کامل ضوابط و اصول تشکیلاتی و تصحیح برداشتها و دیدگاههای انحرافی ایدئولوژیکی یعنی اپورتونیسم حاکم بر سازمان و رفع نقائص و اشتباهات در حد امکان به مبارزۀ اصولی برای به کرسی نشاندن آنها ادامه خواهم داد چرا که مسئولیت ایدئولوژیکی و وظایف سازمانیم به من حکم می کند تا با سرسختی هرچه تمامتر در مقابل انحراف مرکزیت ایستاده و مبارزه کنم.

img165

img166

img166

img167img167

img168

img168img169

 

img169

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید