پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

0
1239

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

بینا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  خانم رجوی دیگر ایران را کشور خودش نمیداند او بعنوان یک خارجی «لابد تبعه عربستان یا عراقی ویا شهروند فرانسه » دانشجویان را خطاب قرار داده و میگوید میهنتان و نه میهنمان ، البته او بارها در ذکر نکردن نام اصیل خلیج فارس و نیز وطن فروشی ها وجاسوسی ها ی دیگر نشان داده که ایران وطنش نیست.. خانم رجوی در ادامه …

لینک به منبع

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

بیتا عارف – کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی ———-

حتما میدانید که مغلطه ای هست به اسم حمله به شخص که فرقه رجوی بسیار از این مغلطه بهره میگیرد ، اساس این مغلطه که افراد فرو مایه از آن سود میجویند و معمولا وقتی کسی در استدلال و پاسخگویی درمیماند به آن متوسل میشود این است که بجای پاسخ به استدلال کسی ، آن شخص را میکوبد و با تهمت و فحاشی به زوایای فردی زندگی آن شخص میخواهد حرف و استدلال و سوال او را بی پاسخ بگذارد و در واقع این فحاشی را پاسخ دندان شکن تلقی کرده و ذهن مردم را از سوال اصلی و حرف اصلی منحرف کند وهمجنان بی نقد ومخالف بتازند.

ذکر نکته فوق به جند دلیل لازم بود ، اول اینکه اصرار دوستان کانون وبلاگنویسان برای معرفی کامل خودم را رد کرده باشم و دیگر اینکه بگویم نقد من به خانم رجوی دراین مقال نمیگنجد چرا که وقتی به نقد خانم رجوی مینشینیم نمیخواهیم حرف یا استدلال او را بی پاسخ بگذاریم بلکه دقیقا میخواهیم نشان دهیم که شخص گرایی و فرد پرستی بدون صلاحیت باعث اوضاع کنونی مجاهدین و تبدیل شدن آنها از سازمان به فرقه شده است، امری که مقصر اصلی اش مسعود ومریم رجوی هستند و بعد فرماندهان و مسولین متملق و چاپلوس .ودلیل آخر از ذکر این مغلطه هم این است که جلوی کاربرد مغلطه دوم مجاهدین را بگیرم که با زدن یک اتهام واهی مثل« دفاع من از جمهوری اسلامی » نخواهند استدلال های مرا بی پاسخ بگذارند و به همین اتهام بسنده کرده و بکوبند و بروند.

اما پیام یا اطلاعیه خانم رجوی به مناسبت اول ماه مهرو بازگشایی مدارس و دانشگاهها مملو بود از تناقضات ، پریشانگویی ، شعار دادن وحرفهای تکراری و صد البته آمار و ارقام غیرواقعی واز همه مهمتر نشان دوری خانم رجوی از اجتماع ومردم و خواسته هایشان .

خانم رجوی باید قبل از هرچیز بعنوان کسی که شعار آزادی و آگاهی و لازم و ملزوم بودن این دو را میدهد،کارنامه خودش را نشان دهد که بی شک در صورت موفق بودن این کارنامه وبه مصداق دوصد گفته چون نیم کردار نیست این کارنامه ضربه سنگینی نه تنها به جمهوری اسلامی که به همه نظامهای ضد آزادی و آگاهی خواهد بود ، اما متاسفانه این کارنامه مملو از فجایع بسیار است ؛ مجاهدین مستقر در عراق ممنوعیت بسیاری را در زمینه وسایل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی تجربه کرده اند ، ممنوعیت کتاب خوانی و مسدود بودن هرخط ارتباطی و رسانه ها فقط یک دستور و قانون نبود، در قرارگاههای مجاهدین واقع درعراق این قوانین جزیی از ایدیولوژی محسوب شده و برای فرد خاطی عواقب بدی در پی داشت ، حتما مجاهدین یادشان هست که خانم رجوی با تاکیدگفت که حتی قرآن را نیاز نیست کسی بخواند و سعی در فهم آن کند بلکه همان میزانی را که نیاز است برادر مسعود با تفسیرش عرضه میکند دیگر چه رسد به اخبار و اطلاع .

مجاهدین البته دانشگاه داشتند ولی فقط اسم دانشگاه وآموزشها بجز سلاح و جنگ و خشونت و جعل و تخریب چیز دیگری نبود وگرنه افراد مستقر در لیبرتی کنونی که بعضا بیش از سی سال را در قرارگاههای مجاهدین گرفتارند امروزه میباید در رشته های فرادکترا فارغ التحصیل یا مشغول تحصیل میبودند .

به قسمت شروع سخنان خانم رجوی توجه کنید میگوید:

فرزندان آگاه و پرشور ایران،

دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز،

معلمان، استادان، فرهنگیان و دانشگاهیان شریف!

به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی به شما سازندگان آینده درود می‌فرستم. امیدوارم که سالی پربار با پیشروی در مسیر آزادی و رهایی مردم و میهنتان در پیش داشته باشید.

خانم رجوی دیگر ایران را کشور خودش نمیداند او بعنوان یک خارجی «لابد تبعه عربستان یا عراقی ویا شهروند فرانسه » دانشجویان را خطاب قرار داده و میگوید میهنتان و نه میهنمان ، البته او بارها در ذکر نکردن نام اصیل خلیج فارس و نیز وطن فروشی ها وجاسوسی ها ی دیگر نشان داده که ایران وطنش نیست..

خانم رجوی در ادامه به انحطاط نظام آموزشی و افت کیفیت آن اشاره میکند و دلیل آن را توسعه فن و دانش هسته ای میداند که گرچه این خود یک تناقض است و گسترش یک دانش نمیتواند باعث افت دانش شود و این یک امر ساده و بدیهی است اما خانم رجوی از این حرفش نتیجه دیگری میگیرد؛ او نتیجه میگیرد که دانشجویان بیسوادتر شده اند و به تحقیر آنان درپیامش میپردازد. خانم رجوی میگوید:

بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نزدیک به ۲۶هزار میلیارد تومان است. در مقابل بودجه نظامی در همین سال بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان است.او قبل از اینکه به مقایسه بودجه نظامی و آموزش بنشیند کاش نگاهی به بودجه نظامی فرانسه که امسال چهار ملیارد یورو افزایش یافته می انداخت و البته آن را با بودجه آموزش همین کشور مقایسه میکرد و به منطقه پرتنش خاورمیانه و فرانسه هم می اندیشید. راستی چرا خانم رجوی در باره بودجه نظامی کشور مطبوعش عربستان سعودی و مقایسه با بودجه آموزش و وضع آموزش زنان در آن کشور چیزی نگفته است َ اگر بگویید بخاطر اینکه او دشمن جمهوری اسلامی است و کاری به کشورهای دیگر ندارد بایدگفت چرا در باره عراق و سوریه و لبنان و …اینقدر حساس است .

خانم رجوی در اواخر پیامش تاکید چند باره اش به افت و تنزل کیفیت تحصیل و بیسوادی دانشجویان را فراموش کرده و میگوید که این نسل آگاه وتشنه دانش و پیشرفت ادامه مسیری است که مجاهدین شروع کرده اند ،در ورای این نتاقض یک عبرت تلخ تاریخی هم نهفته است و آن هم این است که امروزه مجاهدین چندان از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور محو شده اند که بیشتر آنان را به عنوان ستون پنجم عراق و افراد بی سرنوشت در کمپ لیبرتی میشناسند تا مبارز و فعال سیاسی و البته که بسیاری از دانشجویان و تقریب تمام دانش آموزان هیچ آشنایی با این فرقه ندارند واین واقعیتی است که فرقه رجوی باید بپذیرد تا در اموری مثل بی بدیل خواندن خود یا ریس جمهور خواندن خانم رجوی و……تجدید نظر کند.

از دیگر تناقضات این پیام این است که گرچه خانم رجوی تمام همت و توان نداشته خود را صرف بهم خوردن توافق هسته ای کرد و نتیجه نگرفت و همه میدانند که بیش از تندروهای آمریکایی خواهان ادامه تحریم و حتی حمله آمریکا به ایران بود، حالا خطاب به دانشجویان میگوید که :.

اگر از داراییهای توقیف شده پس از رفع تحریمها پولی آزا‌د می‌شود باید صرف رفاه شما شود.

البته که این حرف درست است اما کاش آن کوبیدن بر طبل تحریم و حمله نبود تا بخواهیم پولهای بیشتری در تمام این سالها خرج رفاه مردم ایران شود و کاش آن پولهای صدام و عربستان و اسراییل بجای تخریب صرف پیشرفت در ایران میشدویا لااقل صرف پیش رفت اعضای فرقه در زمینه رفاه و آموزش میشد.

خانم رجوی نسخه اش رابرای مردم ایران اینگونه میپیچد:

جوانان و نوجوانان دلیر ایران!

شما ادامه مسیری هستید که از آن پیشتازان مجاهد و مبارز به‌پا خاستند. سازمان مجاهدین خلق ایران که حالا پنجاه ساله شده از میان شما جوانان آگاه برخاسته است.

شما الگوهای درخشانی در تاریخ میهنتان دارید که توانسته‌اند در سخت‌ترین اوضاع بن‌بستها را بشکنند.

ومنظورش مجاهدین گرفتار فرقه و سیاست های غلط رجوی در کمپ لیبرتی عراق است که بی آینده و بی سرنوشت همین فرقه پلید برایشان نقشه قربانی کردن میکشد و میخواهد با خون آنها کماکان مطرح شده و در صحنه باقی بماند.

درسی که باید حتما برای عبرت دانشجویان و دانش آموزان به آنها داده شود.الگوی عبرت وپند برای نسلی که برخلاف فرقه رجوی بجای ایجاد مانع و سد راه انحصار ، راهش را از خشونت و تفکرات فرقه ای جداکرده و با دانش و آگاهی وبینش موانع را میشکافد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید