میلاد آریایی: توافق هسته ای و حداقل یک دهه تاریکی برای مجاهدین

0
937

آنچه امروزالبته ناظر آن هستیم سرنوشتی است که بی‌شک مسعود رجوی برای سازمان مجاهدین خود به دستان خودش آنرا تدارک دیده و پدید آورده است و در شکل‌گیری آن نقش بدون جایگزین داشته است.آنچه من به عنوان نظاره‌گر حوادث پیش رو می‌بینم جز تأسف برای نسلی که بی‌گناه آتش هیزم دشمنی های آشتی ناپذیرشد که شاید ریشه در زندان های شاه داشت.و همچنین حسرت برای کسانی که امروز در عراق هستی باخته – بی هیچ کور سویی از امید – به سوی مرگی تلخ و پر ابهام و پر از عبرت روان هستند.

توافق هسته ای و حداقل یک دهه تاریکی برای مجاهدین

میلاد آریایی ـ 15.09.2015  اگر حضور حضور آمریکایی ها در عراق و تسلط اش بر عراق از سال 2001 تا 2011 یک دهه دهشتناک را برای مجاهیدن به ارمغان و بن‌بست استراتژیکی آنان را معنا ودر تاریخ به ثبت داد.

اکنون توافق هسته ای ایران با قدرت جهانی مجاهدین را وارد تونل تاریکی میکند که حداقل یک دهه طاقت فرسای دیگر آنان را در محاق و تاریکی بی حد وحصر باقی خواهد گذاشت.

سکوت طولانی و سرگیجه های متمادی رهبری این سازمان نشان از قدرت ضربه وارد آمده و تونل تاریکی است که رهبری مجاهدین مسعود رجوی به روشنی آنرا دریافته است و جالب‌تر اینکه انتهای این تونل پایان ناپذیر نامشخص و شرایط و گرفتاری های حاصل از آن حداقل یک دهه همراه آنان خواهد بود.

البته من تنها واقعیت موجود را به آنان نشان داده و توجه آنان را به مصائب و مشکلات بدست آمده از این رهگذر یادآور می‌شوم نه از آن جهت که آنان هوشیار شوند بلکه همگان میدانند و رجوی قبل از همه میداند که چه اتفاقاتی در شرف تکوین است، بلکه میخواهم خاطر نشان کنم گول زدن خلق الله بس است و وقت آن است که رجوی ها شهامت را تجربه کنند.

غیر قابل پیش‌بینی نیست که در گذار ار این دوران سخت و طاقت فرسا برای رهبری مجاهدین بویژه مسعود رجوی عمری برای تأسف و بیان شکست و پشیمانی باقی نماند و دار فانی را وداع گوید درک این مهم میدانید که به هوش سرشاری نیاز ندارد.

در یک دهه آینده بسیاری از مسایل مهم در خاور میانه و همچنین ایران تعیین تکلیف می‌شوند کما اینکه سرنوشت مردم ایران نیز وارد مرحله و مدار دیگری شده است البته نه از آن نوعی که شما میپندارید و در مغزهای عقب مانده خود برایش نقشه میکشید بلکه خبرهای خوشی در راه است.

به نظر میرسد فصلی نو و جدا ازگذشته که دریک کلام میتوان آنرا « آشتی با غرب » نامید آغاز شده است.

آنچه امروزالبته ناظر آن هستیم سرنوشتی است که بی‌شک مسعود رجوی برای سازمان مجاهدین خود به دستان خودش آنرا تدارک دیده و پدید آورده است و در شکل‌گیری آن نقش بدون جایگزین داشته است.

آنچه من به عنوان نظاره‌گر حوادث پیش رو می‌بینم جز تأسف برای نسلی که بی‌گناه آتش هیزم دشمنی های آشتی ناپذیرشد که شاید ریشه در زندان های شاه داشت.

و همچنین حسرت برای کسانی که امروز در عراق هستی باخته – بی هیچ کور سویی از امید – به سوی مرگی تلخ و پر ابهام و پر از عبرت روان هستند.

میلاد آریایی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید