آریایی:آثار توافق اتمی غرب با ایران و غصه‌های مجاهدین

0
1597

شما که این همه جوان را به خیابان‌ها کشیدید و به کشتن دادید و خودتان البته از بالای ساختمان‌ها فرمان میدادید و بعدش هم پشت‌بام به پشت‌بام فرار کردید، حالا آن قدرت فرماندهی و رجز خواندن را چرا فراموش کرده‌اید؟ که یک سفارت بسته می‌شود گل از گل تان میشکوفد بعد همان سفارت باز می‌شود دنیا برای شما به پایان میرسد.آخر تا به کی میخواهید این همه آدمیان را سر کار بگذارید و نان حرام لقمگی خودتان را از دستان غرب و دوستان عرب تان بگیرید؟ شرایط شما تغییر کرده و آلان بدن شما گرم است و به نظر می آید متوجه نمیشوید. همین سکسکه های هراس آلود شما بیان گر ترس بی انتهای شما از آینده پر ابهام برای شماست وهمچنین مبین گوشه‌ای از حال زار شمایان است.

آثار توافق اتمی غرب با ایران و غصه‌های مجاهدین

میلاد آریایی ـ 07.09.2015   نیرویی که تمامی هم و غم خود را در پی چرخش چشم و آبروی غربیان و تکان انگشت اشاره دست آنان سوار کرده است، بی دلیل نیست که با هر حرکت و تحرک آنان در ایران دل اش هری به زمین می‌ریزد که گویی عمرش به پایان رسیده است

یکی را باید پیدا کرد به این سازمان و رهبری اش مسعود و مریم تفهیم کند که بابا خبری نشده است صبر کنید تا نتایج سحر را ببینید.

پس از توافق هسته ای مگر نمی‌بینید هیئت های اقتصادی و سیاسی کشور های غربی پشت درب ایرن چطوری صف کشیده و با هم برای قرار دادهای جدید مسابقه گذاشته اند؟

حالا صبر کنید بزودی رئیس جمهور اتریش هم به ایران سفر کند و بعد روسای جمهور دیگرآن موقع فکر

کنم که شما به « کما !! » بروید . کمی هم صبور باشید واقعاً به مفهوم عمیق کلمه « مقاومت !!» کنید

شما که این همه جوان را به خیابان‌ها کشیدید و به کشتن دادید و خودتان البته از بالای ساختمان‌ها فرمان میدادید و بعدش هم پشت‌بام به پشت‌بام فرار کردید، حالا آن قدرت فرماندهی و رجز خواندن را چرا فراموش کرده‌اید؟ که یک سفارت بسته می‌شود گل از گل تان میشکوفد بعد همان سفارت باز می‌شود دنیا برای شما به پایان میرسد.

آخر تا به کی میخواهید این همه آدمیان را سر کار بگذارید و نان حرام لقمگی خودتان را از دستان غرب و دوستان عرب تان بگیرید؟

شرایط شما تغییر کرده و آلان بدن شما گرم است و به نظر می آید متوجه نمیشوید. همین سکسکه های هراس آلود شما بیان گر ترس بی انتهای شما از آینده پر ابهام برای شماست وهمچنین مبین گوشه‌ای از حال زار شمایان است.

به هر صورت « مقاومت » کردن !! برای چنین روزهایی خوب است که شما هم از آن دست بردار نیستید و من هم اشکالی به آن نمی‌بینم معروف است که میگویند :

کسی که خواب است میتوان بیدارش کرد ولی کسی که خودش را به خواب میزند هرگز نمیتوان بیدار کرد

به نظر میرسد فعلاً رهبری شما ترجیح میدهد خودش را چون سی سال گذشته به خواب بزند با این تفاوت که میزان خر وپف آنرا بالا برده است تا بیشتر در نظرها جالب و پر معنا جلوه کند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید