حسن پیرانسر: نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادى

0
1439

ما با فرقه اى مواجهه هستیم که خانواده و پدر و مادران را الدنگ خطاب میکند و آزادى ملاقات و دید و بازدید بین خانواده ها و عزیزانشان اساسا وجود ندارد و هر خانواده اى که بخواهد ملاقاتى با عزیز خود داشته باشد مورد انواع و اقسام دشنامها و مارکها قرار میگیرد . بله متاسفانه آزادى بیان و عقیده در اینفرقه اساسا وجود ندارد و جالب اینجاست که اینفرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میداند زمانیکه در درون خود اساسا از آزادى و دمکراسى خبرى نیست و حقوق اولیه انسانى در آن رعایت نمیشود و بنده که خودم از قربانیان اینفرقه هستم و مدت 20 سال در اینفرقه عمر تباه کرده ام با گوشت و پوست و استخوان تمامى نقض حقوق بشر و عدم آزادیهاى اولیه را در مدتى که در اینفرقه بوده ام را لمس کرده ام …

نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادى

حسن پیرانسر ـ 05.09.2015

آزادى بیان و عقیده و اولیه ترین حقوق انسانى در فرقه رجوى وجود خارجى ندارد
با سلام به شما بانوى گرامى
در سایت آفتابکاران که از سایتهاى فرقه رجوى است مقاله اى علیه موضع گیرى و حمایت شما از توافق بدست آمده بین ایران و 6 کشور بزرگ و قدرتمند جهان سر مسئله هسته اى چاپ و منتشر شده است که این واکنش و واکنشهاى دیگر اینفرقه در قبال آزادى بیان و عقیده موضوع جدید و تازه اى نیست و اساسا هر فرد و یا هر گروه و سازمان و جریان سیاسی که از آزادى بیان و آزادى عقیده خود در مواجهه با یک موضوع استفاده میکند و نظر خود را آنهم در دنیاى آزاد در رابطه با آن موضوع مطرح میکند و اگر این نظر و عقیده مطرح شده با نقطه نظر و افکار اینفرقه متفاوت باشد رهبران و گردانندگان اینفرقه واکنش آنهم واکنش هیستریک از خود نشان میدهند و ایندفعه نوبت شماست که موضوع این واکنشها قرار بگیرید که همانطور که عرض کردم این واکنش نشان دادنها از طرف اینفرقه موضوع جدیدى نیست
حمایت از توافق هسته اى بدست آمده از نظر بنده وظیفه هر ایرانى وطنپرست و مردم دوست میباشد چون این توافق راه جنگ و خونریزى و کشته شدن و آواره شدن میلیونها ایرانى را بست و یک پیروزى براى مردم ما میباشد ولى فرقه رجوى از آنجایى که یک فرقه خشونتگراست و حامى جنگ و خونریزى است از توافق بدست آمده بسیار رنجیده و افسار پاره کرده است چون اینفرقه با جنگ و خونریزى به بقاى خود ادامه داده و میدهد در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق فرقه رجوى در همکارى مستقیم و تنگاتنگ با صدام حسین و دولت وى و با دریافت میلیونها دلار و امکانات نظامى و امتیازات ویژه علیه کشور و مردم خویش ایستاد و دوشادوش ارتش صدام حسین با مردم ایران به جنگ پرداخت چون بقاى خود را در حمایت از صدام حسین و دولت و ارتش وى در جنگ با مردم ایران میدید چون اینفرقه بخوبى میدانست و میداند که هیچ پایگاه توده اى و مردمى نه در خاک ایران و نه در خارج از ایران ندارد و لزوم بقاى خود را از یکطرف در حمایت از جنگ طلبان و مدافعین جنگ و خونریزى و از طرف دیگر در سرکوب آزادى بیان و آزادى عقیده و قلدور بازى و لات بازى دنبال میکند و شما اولین و آخرین نفرى نیستید که سوژه مقالات اینفرقه شده اید ، و هرکس که بخواهد از آزادى بیان و عقیده خود استفاده کند باید پیه مارک خوردن و ترور شخصیت و ………….. غیره را بر تن خود بمالد و این موضوع فقط خاص افراد بیرون از اینفرقه نیست و در درون اینفرقه نیز بشدت و با تمام قوا وجود دارد بطوریکه هیچکس در درون اینفرقه از آزادى بیان و عقیده برخوردار نیست و همه باید طوطى وار هر آنچیزى را که رهبران اینفرقه میگویند را قبول و اجرا کنند در درون مناسبات اینفرقه اساسا فضاى دمکراسى و آزاد وجود ندارد و همه چیز دیکته شده و از طریق تلقینات مذهبى و شستشوهاى مغزى اداره و کنترل میشود در درون اینفرقه فقط باید در وصف رهبران اینفرقه و در ستایش از آنها صحبت کنى و حق هیچگونه انتقاد و نقدى بر رهبران اینفرقه ندارید
ما با فرقه اى مواجهه هستیم که خانواده و پدر و مادران را الدنگ خطاب میکند و آزادى ملاقات و دید و بازدید بین خانواده ها و عزیزانشان اساسا وجود ندارد و هر خانواده اى که بخواهد ملاقاتى با عزیز خود داشته باشد مورد انواع و اقسام دشنامها و مارکها قرار میگیرد
بله متاسفانه آزادى بیان و عقیده در اینفرقه اساسا وجود ندارد و جالب اینجاست که اینفرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میداند زمانیکه در درون خود اساسا از آزادى و دمکراسى خبرى نیست و حقوق اولیه انسانى در آن رعایت نمیشود و بنده که خودم از قربانیان اینفرقه هستم و مدت 20 سال در اینفرقه عمر تباه کرده ام با گوشت و پوست و استخوان تمامى نقض حقوق بشر و عدم آزادیهاى اولیه را در مدتى که در اینفرقه بوده ام را لمس کرده ام و اگر امکانى باشد که حضورا بتوانم با شما صحبت کنم تا بیشتر شما را در جریان نقض اولیه ترین حقوق انسانى در اینفرقه قرار دهم بسیار ممنون خواهم شد
با تشکر
حسن پیرانسر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید