پنجاه سال موجودیت پر تضاد و متناقض!

0
1079

پنجاه سال موجودیت پر تضاد و متناقض! (+ فریفتن اسرای لیبرتی)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و چهارم اوت ۲۰۱۵:… درست است که نام سازمان مجاهدین خلق ۵۰ ساله است، اما نیک که بنگریم ، سازمان مجاهدین خلق با اهدافی که بنیانگذاران آن برایش قائل بودند ، حداکثر تا اواخر سال ۱۳۵۹- آنهم با کش وقوس های پرتضاد – وجود داشته که با غمض عین وتسامح زیاد میتوان آنرا موجودیتی ۱۵ ساله بحساب آورد که اکنون با بلعیده شدنش توسط شخص مسعود رجوی …

پنجاه سال موجودیت پر تضاد و متناقض!

لینک به منبع

درست است که نام سازمان مجاهدین خلق ۵۰ ساله است، اما نیک که بنگریم ، سازمان مجاهدین خلق با اهدافی که بنیانگذاران آن برایش قائل بودند ، حداکثر تا اواخر سال ۱۳۵۹- آنهم با کش وقوس های پرتضاد – وجود داشته که با غمض عین وتسامح زیاد میتوان آنرا موجودیتی ۱۵ ساله بحساب آورد که اکنون با بلعیده شدنش توسط شخص مسعود رجوی واحیانا افراد مشکوک دیگر- مستقیم یا غیر مستقیم – بکلی خارج ازموضوع و بدور ازموجودیت است!

اینکه کسانی ازباند رجوی پیدا میشوند که این ۱۵ سال موجودیت سازمان حنیف نژادها و… را با ۳۵ سال عمر جریانی که ذاتا به باند وفرقه ای مخرب تبدیل شده ، بهم ربط صد درصدی داده وبین این دومرحله ” اینهمانی” قایل شوند، ضمن اینکه مبارزات پر نشیب وفراز ومملو ازافت وخیز ۱۵ ساله ی سازمان مجاهدین خلق را بدنام میکنند، برای فرقه ی رجوی حی وحاضر هم کمکی نمیکنند وچرا؟

برای اینکه فرقه ی رجوی دست اندرکار همکاری شبانه روزی با صهیونیزم وجناح هارتر امپریالیزم است و رها نکردن آن ۱۵ سال، این همکاران بزرگ تر رادچار تکدر خاطر نموده وخواهی نخواهی، باین مناسبات گرم فعلی لطمه میزند!!

اگر اینطور است، چرا رجوی ها دچار این خامی شده واین ۱۵ سال متفاوت ازبقیه ی سالها را رها نکرده وباوجود ضررهایی که درطرح این موضوع دارند، بازهم به سراغش میروند؟!

جواب این سئوال دراین موضوع نهفته است که اولا اغلب اسرای لیبرتی بخاطر همکاری با اسرائیل وامپریالیزم به باند رجوی نپیوسته بودند ولازم است که ازگذشته های انقلابی سازمان بلعیده شده که اینک تنها ازنامش استفاده میشود، ذکری بمیان آید تا دچار این سئوال نگردند که فریب خورده اند!

ثانیا جوانان کم اطلاعی وجود دارند که باید با انقلابی نمایی آنها را بسوی خود جلب کرد!

وثالثا با نشان دادن عدد بزرگ ۵۰، باید به دیگر رقبای چریکی قبلا موجود، اجازه نداد که خود را پیش کسوت تر وسابقه دارتر از باند رجوی معرفی کنند که این امر با خصلت عمیقا انحصار طلبی فرقه ی رجوی ، جور درنمیآید!!

به هرصورت!

آقای محمود نیشابوری هم جزو کسانی شده که خواسته است دراین آشفته بازاری موجود، دین خود را به مسعود ومریم تابان ادا نموده وبعنوان شاهد، سند انتقال سازمان مجاهدین خلق عملا ناموجود را به نام فرقه ی رجوی امضایی مجدد کرده باشد!

اودرنوشته ای که رسانه های رجوی برایش منتشر کرده اند واین نوشته ” ۵۰ سال، مبارزه بی امان، علیه شاه و شیخ تولدی بس خجسته و بزرگ ” نام دارد ، آورده است:

” آنهایی که اشرف راساختند، آباد کردند، رسم و رسوم اشرفی را جهانی کردند و هزار اشرف در سراسر جهان از آرمان شهدایش پا گرفت و اشرف بر بام جهان ایستاد “.

ما که ازنحوه ی ساختن اشرف وماهیت آن اطلاعات کافی داشته وبه محدودیت های بزرگ آن آگاهیم، اگر این حرف محمود نیشابوری را قبول کنیم، آنگاه باید بپذیریم که جهان چقدر تنگ وتاریک وکوچک است!

درجهانی نسبتا بزرگی که ما زندگی میکنیم، خبری ازاشرفی شدن نیست و اگر آقای محمود نیشابوری

فرد راستگویی باشد ، باید قبول کنیم که جهان او که درآن همه اشرفی شده اند، جهانی دیگر وبسیار کوچکتر ازجهان مورد مشاهده ی ماست!

او درتعریف زوجین اول باند رجوی ، مینویسد:

” اکنون شیر همیشه بیدار و مهر تابان رهایی مردم ایران می رزمند و پرچم آزادی و رهایی یک خلق در دستان پر توا نشان در اهتراز است. بلی ۵۰ سال اقتدار و سربلندی “.

فعلا این شیر بیدار ومهر تابان رهایی پیش کش خودتان! ما بعنوان ساکنین ایران خبری ازاین رزمندگی ها نداریم!

باشد که ایران مورد نظر آنها نیز، متناسب با دنیای کوچک، تنگ وتاریک شان، بسیار کوچک است!

یا اینکه حتی این ایران کوچک اصلا وجود عینی ندارد و چیزی که بنام ایران میخوانندش، موجودی تخیلی ودرچهارچوب ذهن آنهاست وواقعیت زمینی ومادی ندارد!

نهایت اینکه:

” می دانم، همه فجایع، بلاها، کارتن خوابی، کودگان کار، خودکشیها، اعدام ، زندان، اعتیاد،و بیکاری و… باسرنگونی رژیم آخوندی رخت می بندد “.

این کارتن خوابی و…، بجز معدودی ازکشورها- اگر چنین کشورهایی یافت شود- درجهان تک قطبی و سلطه وتابعیت – با شدت وضعفی که دارد- یک حالت عمومی واپیدمی داشته ودرذات این سیستم میباشد!

این پدیده ی غیر انسانی در کشور متروپل آمریکا که اجرای امورشان بدست رژیم آخوندی نیست هم وجود دارد !

شما بدون چیدن این سیستم تک قطبی وسلطه وتابعیت جهانی ، با حسن نیت فرضی هم که داشته باشید، موفق به انجام این مواعید نخواهید شد وبدتر اینکه روز وشب، خدا خدا میکنید که این نظام سلطه گر گوشه ی چشمی به شما داشته باشد!!

وحید

بازی هایی برای فریفتن اسرای لیبرتی!

لینک به منبع

بلی! وقتی نشریه ی کنگره کشور بزرگی بنام آمریکا مبادرت به انتشار مطالبی کند که ذیلا بدان پرداخته میشود، باید که تحلیل های لازم را ازساختار چنین جامعه ی بزرگی که برخوردارانش به چیزی جز زعامت ورهبری تمامی جهان راضی نیست ، ازآن استنباط کرد!

یعنی اینکه باید تحلیل های عالمان وشخصیت های نامداری مانند نوام چامسکی ودیگران را پذیرفت که نمایندگان آمریکا خود را ازوجیه الملگی به وکیل الدولگی وبدتر از آن به وکیل کسانی از یک درصدی های حاکم برآمریکا تبدیل کرده اند که هزینه ی بسیار سنگین انتخاباتی آنها را مهیا میکنند تا به چیزی جز بیان منافع آنها لب نگشایند .

حال که این یک درصدی ها منافع کثیف ونامحدود خود را در ایجاد تنش وجنگ های بی پایان درجهان میبنند، تعداد بزرگی ازاین کنگرس من های برگمارده شده ،لازم میدانند که دراین راه قدم بردارند ولو اینکه این قدم درجهت تبلیغ ورکلام فرقه ی رجوی باشد!

درقوت بخشیدن به این نظر ما ودیگر انسان های صلح طلب وترقی خواه، رسانه های رجوی خبری با تیتر ” هیل، نشریه کنگره آمریکا: ترس از مجاهدین خلق خواب را از سر آخوندهای حاکم می‌پراند ” منتشر کرده اند که طی آن گفته شده است:

” هیل نشریه کنگره آمریکا روز جمعه ۳۰مرداد ۹۴ اقدام به درج مقاله یی بقلم پرفسور ساشا شیهان استاد دانشگاه بالتیمور آمریکا کرده است. او در این مقاله می‌نویسد نظرسنجی اخیر شبکه خبری سی.ان.ان نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا معتقدند کنگره باید توافق اتمی دولت اوباما با رژیم ایران را رد کند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ نیز نشان می‌دهد تنها یک نفر در هر سه نفر آمریکایی سیاست باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در قبال رژیم ایران را مورد تأیید قرار می‌دهند “.

ابتدا درمورد ” پرفسور ساشا شیهان ” گفت که او حضوری تعطیل ناپذیر در تجمعات فرقه ی رجوی دارد وفرد بیطرفی شمرده نمیشود وهرکس که آشنائی کمی با اینترنت داشته باشد، میتواند تمامی سخنرانی های او را که درضدیت تمام با مردم ایران ودوستی عمیق؟! با باند رجوی است، ملاحظه کرده وماهیت این خبر باند رجوی را دریابد: ” ماجرای شهادت روباه ودم اش”!

البته من نتایج نظر سنجی های دیگری را هم از رسانه ها و منابع دیگر آمریکائی دیده ام که این ادعای پرفسور ساشا شیهان را رد میکند واتفاقا بااعلام اینکه اوباما باداشتن ۱۵درصد حمایت مردم، ۳برابر بیش از کنگره محبوبیت دارد ، مهر باطلی براین ادعای رجوی پسندانه ی پرفسور ساشا شیهان زده است!

به ادامه ی مطلب این نشریه ی کنگره ی آمریکا که برابر اعلام مراکز آماری ونظر سنجی خود آمریکائی ها ، ازمحبوبیت ۵درصدی برخوردار است توجه کنید:

” پرفسور شیهان می‌افزاید نتایج ناشی از این توافق منجر به بی‌ثباتی منطقه و تجاوزگری رژیم ایران و نه صلح و امنیت خواهد شد. نظرسنجیها نشانگر نداشتن اطمینان و اعتماد مردم آمریکا به سیاست دولت اوباما در قبال رژیم ایران است. یک تحلیلگر برجسته سیاست ایران در آمریکا اخیراً توافق اتمی دولت اوباما با رژیم ایران را مشابه تصمیم برای جنگ عراق در دولت بوش دانسته است “.

اما اوباما در کنگره آمریکا گفت که چنین نیست و نحوه ی معامله با ایران طوری بوده که آمریکا مجبور نشده ۳تریلیون دلار بی زبان را که درعراق خرج کرده، دررابطه با ایران هم خرج کند!

پرفسور ساشا شیهان روشن نساخته که چرا این توافق برتجاوزگری رژیم ایران میافزاید و ثبات منطقه را که در درجه ی اول اسرائیل ونئوکان های درسایه ونمایندگان آشکار شان درکنگره برای این عدم ثبات ازجان ودل مایه میگذارند، بهم میریزد؟!

مگر امثال او برای این عدم صلح وامنیت ” له له ” نمیزنند؟!

علت این تضادی را که ملاحظه میکنید ، دقیقا باید دراین مسئله جست که آنها دراصل میخواهند هیچ نوع توافقی بدست نمیآمد ونتیجه ی این عدم توافق منجر به جنگ میگشت، بطوری که اوباما صریحا بدان اذعان نموده است!

بدین ترتیب درزیر تمامی این منطق آرائی ها ، پوشاندن نیات زشتی بنام آرزوی شروع جنگ است که فرقه ی رجوی نیز منافع خود را دراین ویرانی ها وکشته شدن انسان ها میبیند!!!

این پروفسور مجبوب باند رجوی مینویسد:

” پرفسور ساشا شیهان در مقاله خود نتیجه‌گیری می‌کند رژیم حاکم بر تهران ته خط از مخالفان داخلی خود و نه تهدیدات خارجی ترس دارد و چشم‌انداز تغییر رژیم از طریق سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون سازمان‌یافته این رژیم، چیزی است که شبها خواب را از چشمان آخوندهای حاکم بر ایران می‌رباید “.

این پیشنهاد احمقانه چیزی جز بقدرت رساندن رجوی وآنهم با توسل به جنگ مخوف با نتایج غیر قابل پیش بینی است که فرقه ی رجوی را اینطور به وجد آورده ویا اگر خود نیز آنرا جدی نمیگیرد، لااقل این استفاده ی تبلیغاتی را ازآن میکند تا بتواند شیره برسر اسرای لیبرتی بمالد!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید