شهروز تاجبخش: سمیه اسیر فشارهای فرقه ای

0
1380

این بار نیز پس از تحصن آقای محمدی و دخترش در مقابل قلعه خانم رجوی که به غیر انسانی ترین رفتار از سوی چماقداران فرقه منجر شد و به جرم ایستادن بر ابتدایی ترین حقوق انسانی به طوری فجیعانه مورد ضرب و جرح وحشیانه قرار گرفتند ، باز هم سمیه تحت فشار قرار می گیرد که برای اثبات مجاهد بودنش و برای رها شدن از تیغ جمع مجاهدین و فشارهای طاقت فرسای تشکیلاتی متن از قبل نوشته شده دیگری را جلوی دوربین بخواند .
سمیه در تلویزیون فرقه یک دلیل عمده برای فحاشی علیه والدینش دارد وآن هم این است که باید متن آماده شده را از روی پرومتر بخواند، و هرکس دیگری هم غیر از سمیه همین کار را خواهد کرد ، برای همین هم این حکم قطعی است که هیچ کدام از حرفهای سمیه وبقیه اعضای فرقه را نباید به حساب خودشان گذاشت ،نه جای دلگیری دارد و نه جای گله و از قضا تلاش پدرو مادرو خانواده و دوستان این عزیزان این است که حرفها باید در محل دیگری خارج از حصارهای فرقه ای گفته شود ،جایی که این عزیزان حرف دلشان را بگویند نه آنچه برایشان مکتوب شده است .

سمیه اسیر فشارهای فرقه ای
(
به بهانه پخش اعترافات اجباری سمیه محمدی
)
شهروز تاجبخش ـ 22.08.2015   سازمان مجاهدین که سالیان است دیگر نه سازمان ،که تبدیل به یک فرقه خطرناک شده ، متاسفانه هنوز در قرن بیست و یکم افرادی را تحت کنترل دارد و با کنترل مغز و ذهن آنها به بدترین وغیر انسانی ترین شکل اهداف فرقه ای اش را پیش میبرد، هراز گاهی نوجوانان اسیر در اشرف و یا پسران و دختران جوان و حتی افراد مسن گرفتار در حصارهای ذهنی و سیم خاردارها را وادار میکند که علیه خانواده هایشان ،موضع گیری کرده و با فحاشی به آنان نشان دهند که عضو قابل اتکایی هستند، این کار با گذاشتن نشست های جمعی و فردی ، قراردادن فرد در فشار و داد و بیداد و فحاشی از طرف دوستان و هم یگانی های فرد، گزارش نویسی ، بیخوابی دادن به بهانه نشست و تعیین تکلیف کردن ،کتک زدن و اهانت و دهها شیوه غیر انسانی دیگر انجام میشود. فرد مجبوراست یا به خواست فرقه تن دهد ویا در درون مناسباتی که راهی به خارج ندارد مغضوب و رانده شود ؛ افرادی که اینچنین مورد فشار قرار گرفته اند در مواردی حتی دست به خودکشی هم زده اند ،اما اغلب میپذیرند که علیرغم میلشان،خواست سازمان را به بهترین شکل برآورده کنند ، نمایشی که اینبار سمیه محمدی به اجباری ناخواسته عامل اجرای آن بود ، اما درطرف مقابل ، طرفی که سازمان میگوید مزدور و وابسته است ،مدتهاست که جز مهر و اشک و آه و عطوفت به خانواده هایشان چیزی دیده نمیشود .Mohammadi_Alforat
پدر و مادر سمیه برای نجات فرزند راهی عراق شدند ، مسیری که جز سختی و خرج وخطر چیزی برایشان نداشت الا شوق دیدار فرزند ، سازمان اجازه ملاقات نداد مگر به شرط فحاشی دختر به پدر و مادر و همین هم البته برای شاد کردن قلب پدر و مادرکافی بود، اما بعد از این ملاقات هم مثل دهها ملاقاتی که در اشرف شاهد بودیم ، سمیه باید نشان میداد که عضو سرسپرده فرقه است و درنشست اعتراف میکرد که لحظاتی قلبش مملو از مهر به پدر و مادرش بوده و دلش میخواسته آنها را در آغوش بکشد و بعد هم برای جبران این گناه و از بین بردن آن یک لحظه مهر به خانواده ،جلوی دوربین متن مملو از فحاشی را بخواند .
این بار نیز پس از تحصن آقای محمدی و دخترش در مقابل قلعه خانم رجوی که به غیر انسانی ترین رفتار از سوی چماقداران فرقه منجر شد و به جرم ایستادن بر ابتدایی ترین حقوق انسانی به طوری فجیعانه مورد ضرب و جرح وحشیانه قرار گرفتند ، باز هم سمیه تحت فشار قرار می گیرد که برای اثبات مجاهد بودنش و برای رها شدن از تیغ جمع مجاهدین و فشارهای طاقت فرسای تشکیلاتی متن از قبل نوشته شده دیگری را جلوی دوربین بخواند .
سمیه در تلویزیون فرقه یک دلیل عمده برای فحاشی علیه والدینش دارد وآن هم این است که باید متن آماده شده را از روی پرومتر بخواند، و هرکس دیگری هم غیر از سمیه همین کار را خواهد کرد ، برای همین هم این حکم قطعی است که هیچ کدام از حرفهای سمیه وبقیه اعضای فرقه را نباید به حساب خودشان گذاشت ،نه جای دلگیری دارد و نه جای گله و از قضا تلاش پدرو مادرو خانواده و دوستان این عزیزان این است که حرفها باید در محل دیگری خارج از حصارهای فرقه ای گفته شود ،جایی که این عزیزان حرف دلشان را بگویند نه آنچه برایشان مکتوب شده است .
این مصاحبه ها ، تصویری روشن از دستگاه فکری مکتب ضد انسانی و خشونت گرا ی استالیسنیی مجاهدین رجوی و تبلیغات گوبلزی آن را بدست می دهد ، سالهاست که رهبری مجاهدین و مریدان مکتب آن مشرک شده اند حرام کردن حلا ل خدا ، نظیر ممنوعیت ازدواج ؛ استثمار فکری و جنسی نیرو ها نمونه بارز این شرک هست .
این جریان مایه ننگ و سر افکندگی جهان اسلام است . در طیف نیروهای سیاسی مردم در جهان نیز علیرغم ادعاهای چپ نمایانه ، جزو ارتجاعی ترین و ضد خلقی ترین جریانات سیاسی در دنیا بشمار می رود . دخیل بستن های آنان به امامزاده کاخ سفید برای جنگ افروزی که معجزه ای نداد و متوسل شدن به بیگانگان بجای مردم ایران برای مبارزه با رژیم حاکم . همسوئی با عقب افتاده ترین نیروی ضد بشر امروزی ، نو محافظه کاران و متحدان اسرائیلی این جریان جنگ طلب نیز کمترین آبرویی برای فرقه رجوی بر جای نگذاشته است . امید که با بر افتادن حصار های این فرقه جدایی ها و دوری های خانواده اها از عزیزانشان پایان یابد و روزگار شادی آنان نیز فرا برسد .
شهروز تاج بخش
آلمان

https://www.youtube.com/watch?v=05P1v-7AGwQ

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید