سپاهی: وقتی که اب سر بالا میرود قورباغه ابو عطار میخواند

0
668

وقتی که اب سر بالا میرود قورباغه ابو عطار میخواند

محمود سپاهی، یاران ایران، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:…  یک زمانی که سازمان دستش یه خورده باز بود ومیتوانست خوب پول خرج کند پانصد هزار به قوله خودشان امضاء جمع میکردند وهر شب مهمانی وبزن بکوب بود اما امروز همانهایی که روزی با این سازمان بودند امروز بر علیه این سازمان بیانه صادر میکنند که این فرقه باید از عراق برود زیرا بلاهایی که بر مردم عراق نازل شده بخاطروجود این سازمان است دقیقا مثله شیخ شمری …

لینک به منبع

وقتی که اب سر بالا میرود قورباغه ابو عطار میخواند

یک زمانی که سازمان دستش یه خورده باز بود ومیتوانست خوب پول خرج کند پانصد هزار به قوله خودشان امضاء جمع میکردند وهر شب مهمانی وبزن بکوب بود اما امروز همانهایی که روزی با این سازمان بودند امروز بر علیه این سازمان بیانه صادر میکنند که این فرقه باید از عراق برود زیرا بلاهایی که بر مردم عراق نازل شده بخاطروجود این سازمان است

دقیقا مثله شیخ شمری که در نشستها بلند میشد وهیهات میگفت اما چند ماه بعد وقتی که حسابی سیر شد انها را رها کرد ورفت

اما چند روز پیش شیوخ عراق یک نامه به رئیس جمهور عراق نوشته بودند که وجود این سازمان در عراق از چند طرف برای کشورمان خطر ناک است از یک طرف ایران از طرف دیگر جنک شیعه وسنی واز طرف دیگر داعش که این برای ما مشکل ساز است ومیخواهیم بدانیم که باید با کی بجنگیم ودشمن ما کیست البته نمی گوییم دشمن ما این سازمان است ولی بخاطر وجود انها ما یک جبهه جنگ داریم ومیخواهیم که این سازمان از خاک عراق به جای دیگر منتقل شوند که هم برای انها بهتر است وهم برای مردم عراق

شیوخ عراق که زمانی پشتیبان این سازمان بودند البته بقول خودشان وپولهای کلانی که بابت انها داده میشد الان خواستار اخراج این سازمان از خاک عراق هستند

البته بخشی از این درگیریها ونا امنیها مربوط به این سازمان است چون در امور داخلی این کشور دخالت میکند وبرای نا امن کردن کشور به نفع خود به شیعه وسنی بودن دامن میدهد تا شاید بتواند از این اب گل الود ماهی بگیرد وبرای خودش زمان بخرد شاید از این ستون به ان ستون فرجی حاصل شد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید