عبدالکریم ابراهیمی: توافق هسته اى، فروپاشى تشکیلات رجوى

0
1038

توافق هسته اى، فروپاشى تشکیلات رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم اوت ۲۰۱۵:… رجوى نارضایتى درون تشکیلاتى را در دوران صدام به قول خودش با مشت آهنین جواب میداد و براحتى در درون تشکیلات چنان جو رعب و وحشتى راه مى انداخت که با یک نشست عمومى همه را سر جاى خود مى نشاند و کسى جرآت اعتراض پیدا نمیکرد. اما الان درب تنور دروغگویى و شیادى رجوى با تفاهم هسته اى رژیم با غرب، گل گرفته شد و مانور دوازده ساله رجوى …

لینک به منبع

توافق هسته اى، فروپاشى تشکیلات رجوى

استراتژى رجوى مبتنى بر دروغ و غلو و وارونه جلوه دادن است و هیچ سنخیتى با واقعیتها، زمان و شرایط موجود را ندارد. بحث سرنگونى که رجوى وعده تحقق آنرا در فرصت سه و شش ماهه و یکساله را میداد، در واقع تشکیلات را با آن در بند میکشید و ذهن نفرات را با این دروغ بزرگ مشغول کرده و خط خود در یک ظرف فرقه گرایانه پیش میبرد و در هر سرفصلى یک دستآویزى پیدا میکرد و با وارونه جلوه دادن آن سرنگونى را به آن گره میزد.

به یاد دارم از سال ٧٢ به بعد که با عملیاتهاى ایذایى و بمب گذارى زیر نظر استخبارات و ارتش عراق در داخل ایران شروع شد، رجوى به کرات در نشستها وعده سرنگونى در شش ماه را تکرار و تشکیلات را با این فریبها دلخوش میکرد. رجوى با این عملیاتها و فرستادن تیمهاى عملیاتى براى ترور و تخریب در داخل ایران، نوید سرنگونى رژیم با این عملیات ها را میداد، اما نه اینکه این عملیاتها در شش ماه و یک سال و پنج سال، تداوم آن سرنگونى را محقق نکرد بلکه روز بروز رژیم قدرت منطقه اش بیشتر میشد و با مبارزه با دشمن بیرونى خود که رجوى این بهانه را به دست رژیم داد، سیطره و نفوذش در منطقه گسترش پیدا میکرد و در واقع رجوى چوب زیر بغل رژیم در تسلط بر عراق و منطقه شد و وقتى هم که نارضایتى در درون تشکیلات از این فریبکاریهاى رجوى بالا گرفت و بصورت محفل بین نفرات رد و بدل میشد، در یک نشست عمومى ایدئولوژیکى – سیاسى، بحث خاتمى جام زهر رژیم روى میز تشکیلات گذاشت و با شیادى تمام چنان ذهنها را اغفال میکرد که این دستاورد عملیاتهاى داخله و بند “ر” ریاست جمهورى مریم بوده که رژیم تن به این داده و موشک استراتژیکى بند “ر” کار خودش را کرد و با این شیادى بقول خودش ذهن همه را نسبت به سرنگونى آببندى میکرد و براى مرحله بعد آماده مینمود که با روى کار آمدن خاتمى و تداوم عملیاتها نوک دکل سرنگونى رژیم پیدا شده و عنقریب سرنگون خواهیم کرد و زمان سرنگونى رژیم را با چنین فریبهایى سال به سال تمدید کرده و با نشستهاى مطول سیاسى و خوردن مخ افراد به قول خودش، همه را سرویس تشکیلاتى میکرد و براى مرحله بعد آماده مینمود.

رجوى نارضایتى درون تشکیلاتى را در دوران صدام به قول خودش با مشت آهنین جواب میداد و براحتى در درون تشکیلات چنان جو رعب و وحشتى راه مى انداخت که با یک نشست عمومى همه را سر جاى خود مى نشاند و کسى جرآت اعتراض پیدا نمیکرد.

اما الان درب تنور دروغگویى و شیادى رجوى با تفاهم هسته اى رژیم با غرب، گل گرفته شد و مانور دوازده ساله رجوى روى آن و فریب نگون بختان در تشکیلات و چشم امید بستن به جرقه و جنگ آمریکا با رژیم که رجوى اسب سرنگونى را بر روى این زین کرده بود و تشکیلات را با آن سر پا نگه میداشت، بر باد رفت و چون دیگر دوران صدام حسین نیست و رجوى نمیتواند خفقان مطلق بر تشکیلات اعمال کند. با توجه به اینکه تقریبا یک پنجم نیرو در کشور آلبانى است، ریزش و شقه و گسستگى در تشکیلات از این پس شدت خواهد گرفت و امید است که بزودى ناقوس متلاشى شدن تشکیلات و گسستن زنجیر اسارت از گردن دوستان و آزادى آنها را داشته باشیم و محاکمه سران جهل و جنایت رجوى را در دادگاهى عادلانه شاهد باشیم.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید