تاجبخش:توافق هسته ای و همسویی مجاهدین و نتانیاهو

0
768

کوبیدن بر طبل جنگ و تجاوز از سوی نتانیاهو و هم آوایی رجوی با او، از این منظر قابل تامل است که جامعه ملل و طرف های مذاکره با ایران در طی ماه های اخیر علیرغم تمامی سوء ظن ها و تردیدهای گذشته دیگر پذیرفته اند توافق ژنو می تواند زمینه ساز رفع نگرانی آنها و در نهایت به تامین نقطه نظرات طرفین و پایان اختلافات منجر شود. نکته اینجا است که این توافق همان اندازه که باعث امیدواری مشترک و بیشتر جامعه ملل می شود، به نگرانی مشترک اسرائیل و مجاهدین دامن زده و آن را در جهت همسویی هر چه بیشتر تقویت می کند. مجاهدین که در صورت ظاهر سالها است از عقب نشینی ایران از مواضع هسته ای ابراز خشنودی پیروزمندانه می کنند، این بار نیز همچون طرح صلح قلابی دوران جنگ ایران و عراق و ادعای صلح طلبی و خاتمه دادن به خون ریزی اما عملا سرنوشت شان را به جنگ دیگری بر علیه ایران گره زده اند.

توافق هسته ای و همسویی مجاهدین و نتانیاهو

شهروز تاجبخش ـ 17.08.2015

اظهارات تکراری و تهدیدآمیز نتانیاهو درباره نتایج صلح آمیز توافق هسته ای ژنو و همچنین دنباله روی تمام قد مجاهدین خلق از اسرائیل منجر به پررنگ شدن واکنش جامعه ملل و بخصوص ۱+۵ و آمریکا در خصوص سیاست های جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم اسرائیل و همچنین تامل بیشتر نسبت به ماهیت جنگ افروزانه و خشونت طلبانه مجاهدین شده است. واقعیت این است که در حال حاضر به همان اندازه که توجهات و واکنش جامعه ملل به تازه ترین مواضع نتانیاهو در قبال برگزاری نشست ژنو حائز اهمیت و تامل آمیز و در صدر اخبار و تحلیل های سیاسی رسانه ها و ناظران است؛ اما به همان اندازه همسویی مجاهدین با نتانیاهو برای مردم ایران حائز اهمیت و توجه بیشتری است . آنچه در جریان مذاکرات ژنو از سوی نتانیاهو و مجاهدین شاهد بودیم بر این نکته تاکید دارد که هر چه مذاکرات به فرایند و چشم انداز امیداورکننده نزدیک تر میشد متعاقب آن خصلت تجاوزکارانه نتانیاهو و هم ماهیت کینه توزانه مجاهدین بر علیه ایران، نه برای مردم ایران که برای دنیا و جامعه ملل و حتی متحدین و دوستان آنها بیشتر آشکار می گردید.
کوبیدن بر طبل جنگ و تجاوز از سوی نتانیاهو و هم آوایی رجوی با او، از این منظر قابل تامل است که جامعه ملل و طرف های مذاکره با ایران در طی ماه های اخیر علیرغم تمامی سوء ظن ها و تردیدهای گذشته دیگر پذیرفته اند توافق ژنو می تواند زمینه ساز رفع نگرانی آنها و در نهایت به تامین نقطه نظرات طرفین و پایان اختلافات منجر شود. نکته اینجا است که این توافق همان اندازه که باعث امیدواری مشترک و بیشتر جامعه ملل می شود، به نگرانی مشترک اسرائیل و مجاهدین دامن زده و آن را در جهت همسویی هر چه بیشتر تقویت می کند. مجاهدین که در صورت ظاهر سالها است از عقب نشینی ایران از مواضع هسته ای ابراز خشنودی پیروزمندانه می کنند، این بار نیز همچون طرح صلح قلابی دوران جنگ ایران و عراق و ادعای صلح طلبی و خاتمه دادن به خون ریزی اما عملا سرنوشت شان را به جنگ دیگری بر علیه ایران گره زده اند. نتانیاهو نیز که پیشتر خواستار شفاف سازی در این خصوص بود، حالا یک تنه همچون مجاهدین بر متوقف کردن تمام و کمال فعالیت های هسته ای ایران پافشاری وهمچون رجوی بر گزینه جنگ و سرنگونی یک تنه تاکید می ورزد. از این منظر توافق میان ایران و ۱+۵ فارغ از هر پیش داوری اما کمترین نتیجه اش این است که علاوه بر افشای هر چه بیشتر جبهه دوستان واقعی و دشمنان قسم خورده مردم ایران نقاب صلح طلبی و آزادیخواهی و مردم گرایی از چهره این دو خواهد انداخت و ماهیت جنگ طلبانه و خشونت ورزانه آنها را در معرض جامعه ملل خواهد گذاشت.
نتانیاهو نیز این روزها همچون مجاهدین که به دلیل دیدگاه های خشونت طلبانه استراتژیک بالکل از چشم آمریکا و دول اروپایی افتاده، کم و بیش در حال ابتلاء به سرنوشت مشابه مجاهدین در نزد جامعه ملل است. بسیاری برداشت ها و از جمله برداشت ساده انگارانه مجاهدین بر این توهم بنا شده که آمریکا به دلایل استراتژیک هرگز از اسرائیل فاصله نخواهد گرفت. اما نشانه ها حاکی از ایزوله شدن اسرائیل و مصمم بودن آمریکا برای رسیدن به راه حل سیاسی است. نشانه ها حاکی از این است که بعد از موفقیت مذاکرات زاویه ایجاد شده بین آمریکا و اسرائیل در حال تشدید و بیشتر شدن است؛ و جالب اینکه به همان میزان زاویه صوری میان مجاهدین و اسرائیل جای خود را به وحدت رویه و استراتژی در قبال ایران می دهد. رجوی و مجاهدین بار دیگر همچون دوران جنگ ایران و عراق که در کنار صدام از هیچ خیانتی بر علیه مردم و ملت خود دریغ نورزیدند، پرده دیگری از حیات خفت بار خود را برای نسل سوم و چهارم ایران به نمایش می گذارند. اگر برای نسل امروز ایران باور همه ابعاد خیانت رجوی در همدستی با صدام مشکل می نماید، صحنه امروز می تواند سند و شاهد گویایی برای اثبات خباثت و خیانتکاری مجاهدین باشد. اگر مجاهدین در آن سالها توانستند با لطایف الحیل صدام را تبرئه و ایران را عامل جنگ افروزی معرفی کنند، امروز در حالی که جامعه بین الملل در پی تفاهم و به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران است، حتی حامیان استراتژیک ، او را متهم به همسویی و ائتلاف با دولت حرامزاده اسرائیل می کنند. صحنه امروز برای منفعت طلبان و قدرت طلبان و جنگ طلبان و ماجراجویان که با ماسک انقلابی گری و مردم گرایی همچنان آب بر آسیاب دشمنان مردم ایران می ریزند، می تواند به منزله آزمون و همچنین آخرین فرصت برای مرزبندی با دوقلوی جنگ طلب و کینه توز و متجاوز تلقی شود. مجاهدین و اسرائیل همچنان که در حال نماد عناد و دشمنی با مردم ایران هستند، بی گمان در این مسیر تنها نیستند. هر دو این نماد شرکایی دارند که با ماسک های ظاهرالصلاح در حال گل آلود کردن شرایط و سوق دادن چالش موجود به بن بست و در نهایت جنگ و خون ریزی هستند. رجوی و نتانیاهو تنها نیستند، شرکایی در این سو و آن سو دارند که علیرغم تضادهای صوری آبشخوری واحد دارند.
شهروز تاج بخش
آلمان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید