آریایی: توافق اتمی و بسته شدن درب تنور جنگ علیه ایران

0
1065

در شرایطی که مجاهدین پیوسته انتظار داشته که شعله های جنگی خانمان سوز علیه ایران و شهرهای ان برپا شود و مردم بی شک هیزم تنور آن باشند در این این میان مسعود رجوی و رهبران ضد ملی و وابسته این جریان به آب و نوایی برسند در حیطه چاکر منشی به خوش رقصی های معمول شان بپردازند بزرگترین مذاکرات تاریخ خوشبختانه با درایت و هوشیاری به نتیجه مطلوب رسید و میتوان گفت از این رهگذر درب تنور جنگ علیه مردم ایران برای سالیان دراز گل گرفته شد.
توافق اتمی و بسته شدن درب تنور جنگ علیه ایران

میلاد آریایی ـ 14.08.2015 خوشبختانه با توافق اتمی ایران و6 کشور بزرگ و تعیین کننده سیاست های جهانی ، راه جنگ و جنگ طلبی علیه مردم ایران مسدود شد و سرمایه گذاری بیش از یک دهه جنگ طلبان که مهمترین شان در جرگه نیروهای ایرانی جنگ طلب میتوان در صدر شان از مجاهدین و مسعود و مریم رجوی نام برد تماما بر سرشان خراب شد.
در شرایطی که مجاهدین پیوسته انتظار داشته که شعله های جنگی خانمان سوز علیه ایران و شهرهای ان برپا شود و مردم بی شک هیزم تنور آن باشند در این این میان مسعود رجوی و رهبران ضد ملی و وابسته این جریان به آب و نوایی برسند در حیطه چاکر منشی به خوش رقصی های معمول شان بپردازند بزرگترین مذاکرات تاریخ خوشبختانه با درایت و هوشیاری به نتیجه مطلوب رسید و میتوان گفت از این رهگذر درب تنور جنگ علیه مردم ایران برای سالیان دراز گل گرفته شد.
واقعیت این است دوران مزدوری و تفکر مزدور شدن برای شکستن سد های موجود برای پریدن به سکوی قدرت تاریخ اش به سر آمده است و این استراتژی مدت هاست که به بن بست رسیده است و مسعود رجوی هنوز که هنوز است چشم به لابی گری آمریکایی و اسراییلی برای رسیدن به اهداف اش دوخته است حال آنکه جهان موجود جهان واقعیت هاست و نه توهمات و خیال پردازی های کودکانه .
اینطوری است که نتانیاهو این گونه مثل گندم برشته بالا و پایین میپرد و میگوید هر انچه که در قدرت و توان داشته باشد علیه این توافق بکار خواهد بست .
جالب اینجاست که دیپلماسی بکار گرفته شده از طرف ایران کاملا اصلی ترین متحد آمریکا در منطقه را به گوشه رینگ فرستاده است .
ولی براستی مجاهدین برای تاریخ ایران و نسل های بعد چگونه اقدامات امروزشان را توجیه خواهند کرد مسعود رجوی و یارانش تنها بعد از 2 سال آزادی از زندان شاه به دنبال ارباب جدید از شوروی سابق گرفته تا کشوره ای غربی درب سفارت خانه ها را میکوبید آخر سراز عراق دشمن ایران و ایرانی درآورد و جالب اینکه پس از کشته شدن صدام حسین عطش خانه زادی اش بیشتر شد و این بار برای آمریکا و حال برای اسراییل خودش را لوس میکند.
تمامی این 30 سال نان مزدوری خورده است و چگونه قادر خواهد بود که سخن از آزادی مردم ایران بگوید این صحبت البته برای سیاسیون خارج از کشور – مردم ایران – ایرانیان آزاده و همچنین کشورهای غربی پر واضح است که روی اسب مرده هیچ کس شرط بندی نمی کند .

Ariyaee-seminar 138 paris

مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید