گفتگوی آقایان جهانی و تاجبخش در مورد مسائل روز ـ قسمت سوم وآخر

0
880

دقیقا خوب برنامه سازمان اینست که ما به ازای قرار گاه ها یی که در عراق داشت در آلبانی داشته باشد و آنجا را تبدیل به ظرف نیرویی بکند و خب سیستم فرماندهی در آور سور واز مستقر باشد و از آنجا فرمان ها صادر بشود نیروها در کمپ تیرانا بتوانند اجرا کنند ولی من فکر میکنم می تواند اینکار را بکند بدلیل وضعیت اقتصادی آلبانی بتوانند یک مقدار زمین بخرند و حتی ساختمان سازی کنند و این ظرف نیرویی را ایجاد کنند ولی نیروهایی که خارج می شوند دیگر نیروهایی نیستند که اینها بتوانند آنها را در یک تشکیلات نگه دارند چون ببینید وقتی که این نیروها در عراق در کنار مرز های ایران حضور داشتند خوب رجوی با حرافی و توجیه کردن سعی می کرد اینطوری وانمود کند که ما اینجا هستیم و در حال آماده باش هستیم برای روز ” ر ” و ساعت ” س” ولی در آلبانی می خواهد کجا را سرنگون بکند…

گفتگوی آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد مسائل روز  ـ قسمت سوم و آخر  ـ 03.08.2015

لینک به قسمت اول گفتگوی آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد مسائل روز

لینک به قسمت دوم گفتگوی آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد مسائل روز


https://youtu.be/AS8fClevmZg

آقای تاجبخش:

آقای تاجبخش:

آقای جهانی حول و حوش موضوع خانواده ها فکر می کنید موضوع دیگری است که شما بخواهید به آن اشاره بکنید؟

آقای علی جهانی:

موضوع دیگری که در ادامه همین بحث خانواده ها می خواستم به آن اشاره کنم وضعیت اسف باری است که سازمان مجاهدین دچارش است ببینید بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین سلاح و خاک را از دست داده است و الان نیروهای سازمان در کمپ لیبرتی هستند که تعدادی قابل توجه ای از این نیروها به کشور آلبانی منتقل شده اند و بقیه هم در انتظار انتقال به کشورهای امن ثالث هستند و وضعیت کشور عراق هم بسیار نا امن می باشد و در این شرایط رجوی هر چقدر هم در فضای بسته تشکیلات اش گه نیروها هیچ آگاهی از وضعیت بیرون از تشکیلات ندارند ؛ بخواهد تبلیغ کند و بگوید ما هنوز ارتش آزادیبخش هستیم ؛ البته ارتش آزادیبخشی که اکثریت شان سالخورده و بیمار هستند نه سلاح و نه پایگاه و آموزش و تمرینی دارند و از طرف هیچ نیرویی دیگر به سازمان اضافه نمی شود یک زمانی از خارج کشور و از داخل کشور با طرفندهای مختلف نیرو می آورد ولی الان نه تنها هیچ نیرویی جذب سازمان نمی شود بلکه ریزش نیرویی دارد و در این وضعیت اسف بار هیچ آینده روشنی ندارد. لذا الان هم چون رجوی مطمئن شده است که دیگر نمی تواند در عراق ماندگار باشد و با حضور گسترده خانواده ها در پشت در کمپ لیبرتی اینها دیگر بهتر از هر کسی می دانند که باید کاسه و کوزه های خود را در عراق جمع کنند و دیگر نمی توانند خط ماندن در عراق را دنبال کنند. به همین دلیل می خواهند کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف بکنند

آقای تاجبخش:

اتفاقا آقای جهانی الان شما گفتید من در خبرها خواندم که سازمان همه ما می دانیم که در زمان صدام حسین در عراق وقتی داشت مزدوری می کرد از پول نفت که ماهانه داشت ثروت هنگفتی پس از انداز کردند من شنیدم که در کمپ تیرانا دارند یک سری زمین ها را می خرند همینطور که خودتان گفتید دیگر بوی الرحمانش در عراق بلند شده است از طرف دیگر دولت آلبانی پذیرفته است که تعدادی از اعضای سازمان به آنجا بروند سعی سازمان بر این است که در آنجا قرار گاه ها یی را بسازد و همان تشکیلات را در آنجا پیاده بکند شما در این مورد اطلاعی دارید

آقای علی جهانی:

بله من هم شنیدم که یک سری زمین هایی را خریداری کرده اند و یک سری ملاقات هایی مهدی ابریشم چی و خانم زهرا مریخی با مسولین آنجا داشتند و یا اینکه رییس جمهور آلبانی را به مراسم خودشان در سالن ویلپنت پاریس دعوت کرده بودند یعنی دقیقا همان خطی را که در عراق در زمان صدام حسین دنبال می کردند الان می خواهند در آلبانی دنبال کنند و می خواهند آنجا را تبدیل به اشرف بکنند ولی به نظر بنده شرایط کشور آلبانی با شرایط زمان صدام حسین در عراق کاملا فرق می کند چون عراق کشوری کاملا بسته ای بود با صدام حسین که دیکتاتور بود و با ایران هم در حال جنگ بود و رجوی هم همیشه می گفت می خواهد داخل شکاف ها زندگی کند و همیشه می گفت تغاری بشکند و ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان. لذا چنین شرایطی در عراق وجود داشت و سازمان هم سوار آن شرایط شد تا آنجا که می توانست استفاده اش را کرد ؛ با این حال با جنگ کویت و بعدش هم سرنگونی حکومت صدام حسین همه چیز را سازمانی که کاملا وابسته به حکومت صدام حسین بود از دست داد ولی شرایط کنونی کشور آلبانی کاملا فرق می کند و سازمان علی رغم اینکه همان خط را می خواهد دنبال کند نمی تواند آلبانی را جایگزین کمپ اشرف بکند و تا همین الان هم تعدادی از نیروهای سازمان در کمپ آلبانی جدا شده اند

آقای تاجبخش:

دقیقا خوب برنامه سازمان اینست که ما به ازای قرار گاه ها یی که در عراق داشت در آلبانی داشته باشد و آنجا را تبدیل به ظرف نیرویی بکند و خب سیستم فرماندهی در آور سور واز مستقر باشد و از آنجا فرمان ها صادر بشود نیروها در کمپ تیرانا بتوانند اجرا کنند ولی من فکر میکنم می تواند اینکار را بکند بدلیل وضعیت اقتصادی آلبانی بتوانند یک مقدار زمین بخرند و حتی ساختمان سازی کنند و این ظرف نیرویی را ایجاد کنند ولی نیروهایی که خارج می شوند دیگر نیروهایی نیستند که اینها بتوانند آنها را در یک تشکیلات نگه دارند چون ببینید وقتی که این نیروها در عراق در کنار مرز های ایران حضور داشتند خوب رجوی با حرافی و توجیه کردن سعی می کرد اینطوری وانمود کند که ما اینجا هستیم و در حال آماده باش هستیم برای روز ” ر ” و ساعت ” س” ولی در آلبانی می خواهد کجا را سرنگون بکند. لذا من فکر میکنم نیروهایی که خارج می شوند از عراق سازمان از آنها قطع امید کرده و می داند که بالای هشتاد و نود درصد آنها دیگر نیروهای سازمان نیستند فکر کنید کسی که سالها در عراق در ایزوله همه جانبه قرار داشته حالا میاد و به اینترنت دسترسی دارد و به تلفن دسترسی دارد و با خانواده اش می تواند صحبت بکند و آدم های دیگر را می بیند و می فهمد که دنیا آنقدر کوچک نیست که همه رسانه‌ها فقط در مورد سازمان مجاهدین صحبت بکنند و این شرایط باعث جدایی نیروها از سازمان می گردد من فکر میکنم که با اینکه سازمان سعی می کند که روی این سرمایه گذاری بکند اما نمی تواند به هدفش برسد

آقای علی جهانی:

درست است به نظر من هم به اهداف خود نمی رسد ولی خوب یک سری مینیمم هایی را می خواهد آنجا داشته باشد که حداقل نیروها از سازمان جدا نشوند چون یک ترس بزرگی که رجوی دارد اینست که نیروها جدا شده و شروع به افشاگری بکنند. لذا الان در آلبانی تمام تلاشش اینست که با امکانات و پول هایی که از این طرف و آن طرف می گیرد ؛ یک ظرفی بوجود بیاورد که فقط نیروها بتواند حتی بعنوان هوا دار نگه دارد کما اینکه شاهد بودیم تعدادی در آلبانی جدا شده و ازدواج کردند خود جواد خراسان یکی از فرماندهان سازمان در مراسم ازدواج آنها شرکت کرده بود در صورتی که در کمپ اشرف می گفت انقلاب مریم نباید سوراخ بشود و کسی نباید به فکر ازدواج باشد آنجا حاضر هست نیروها بروند ازدواج کنند ولی حول و حوش سازمان باشند و جدا نشوند

آقای تاجبخش:

دقیقا من هم فکر می کنم الان سازمان در یک شرایطی قرار دارد که حق انتخاب های زیادی ندارد و بزرگترین مسئله اش در خارج کشور اینست که افراد از سازمان جدا نشوند و اگر هم جدا شدند به منتقد تبدیل نشوند و افشاگری نکنند و در مورد دوستانی که در آلبانی هستند سازمان طرفندهای زیادی بکار برده است یکی از این طرفندها مسائل صنفی افراد بود که در این رابطه کمک هزینه افراد را در اختیار خودش گرفت و افراد که هیچ تجربه کاری ندارند و مشروط به کمک هزینه ناچیزی هستند که از طرف کمیساریای عالی پناهندگان به اینها پرداخت می شد و وقتی که این مشروط می شود به سازمان خب سازمان می تواند هر بازی بخواهد در مورد اینها اعمال بکند مثلا دادن کمک هزینه ها را به آمدن در نشست های تشکیلاتی و شرکت در فعالیت های سازمان و در جمع سازمان بودن مشروط بکند و همینطور که می گویید سازمان حاضر هست هر کاری بکند تا نیروها جدا نشده و به افشاگری علیه سازمان دست نزنند هر چند که در هفته های گذشته شاهد بودیم که سایت نجات یافتگان آلبانی شروع به کار کرد و خیلی شجاعانه بچه‌هایی که در آنجا زیر ضرب سازمان هستند و سازمان می تواند در پروسه حقوقی و امنیتی آنها مشکل زیادی بوجود بیاورد اما علی رغم همه اینها این افراد اعلام جدایی کردند و یک سایتی را راه اندازی کردند و شروع به افشاگری در قلب آلبانی کردند که من هم به آنها تبریک گفتم. آقای جهانی شما فکر می‌کنید که آینده سازمان در کمپ آلبانی به چه سمت و سویی خواهد رفت

آقای علی جهانی: خب مشخص است که سازمان آینده روشنی ندارد و به سمت نابودی کامل پیش می رود و الان هم در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و این  فروپاشی با تخلیه کامل اشرف استارت خورد و الان هم که نیروها در کمپ لیبرتی در مرحله انتقال به کشورهای امن ثالث قرار گرفته اند. لذا در کمپ تیرانا شانسی برای تشکیل دوباره اشرف ندارد هر چند که چنین طرح و برنامه ای دارد توانش را ندارد و شرایط به او چنین اجازه ای را نمی دهد ولی در اینجا می خواستم به یک موضوع دیگری اشاره کنم و آن هم اینکه بعد از ترس رجوی از خانواده ها بخاطر ارتباط دادن نیروها با دنیای بیرون توسط ملاقات شان با فرزندان خود ؛ ترس بعدی رجوی از جداشدگانی هست که تبدیل به منتقد شده اند. لذا در این رابطه به هر شیوه ای شده تلاش می کند که اگر نیروها جدا شدند منتقد سازمان نشوند چون می دانید که بیشترین ضربه را بعد از خانواده ها جدا شدگان منتقد با روشنگری ها و فعالیت های حقوق بشری شان بهاین ساختار فرقه گرا یا نه و تشکیلات قرون وسطایی سازمان وارد کرده اند. مثلا سازمان می آید با خرجهای کلان مراسم ویلپنت پاریس را بر پا می کند ولی جدا شدگان می آیند می گویند خانم رجوی شما در حالی می روید در مراسم ویلپنت بحث دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان می کنید که روز قبل آن در آور سور واز به نیروهای خود دستور کتک زدن پدری که خواستار ملاقات با دخترش که در کمپ لیبرتی عراق گرفتار هست را صادر کرده و ایشان را همراه دختر دیگرش در کشت زده و روانه بیمارستان کرده اید و اینگونه افشاگری ها تمام دروغپردازی های شان را بر ملا می کند و هیچ جوابی ندارند و فقط به فحش دادن و ناسزاگویی می پردازند یا مثلا بحث تروریست که مدعی هستند که سازمان مجاهدین ضد تروریسم هست ؛ خب شما چطوری می توانید ضد تروریسم باشید که از گروه تروریستی داعش تحت عنوان عشایر انقلابی عراق حمایت می کنید یعنی اینکه همه دکان هایش را این جدا شدگان منتقد یک به یک تخته کرده اند یا همین بحث حقوق بشری که مدعی است طرفدار سر سخت حقوق بشر و مدافع سینه چاک خلق قهرمان ایران می باشد ؛ خب مگر همین خانواده‌ها بخشی از همین خلق قهرمان ایران نیستند یا اینکه خلق قهرمان برای توافق نامه هسته‌ای به خیابانها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند شما هم سو با سیاست های اسرائیل و جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا علیه منافع ملی مردم ایران می آیید مخالفت می کنید. آخر شما طرفدار کدام خلق هستید؟  این خلقی که شما ادعای طرفداری از آن را دارید شیوخ عربستان یا دولت اسرائیل هست؟

آقای تاجبخش: دقیقا آقای جهانی درست می فرمایید آنجا که به شعار دادن و حرف زدن بر می گردد خانم و آقای رجوی استاد هستند ولی به پای عمل که می رسد به کوچکترین و اولیه ترین حقوق انسانی هم اینها پایبند نیستند. آقای جهانی الان بطور مختصر در مورد اعضای سازمان در آلبانی صحبت کردیم خب بحث در مورد این موضوع بحث کشافی هست و ابعاد مختلفی دارد منتها من می خواستم راجع به این شما صحبت کنید که آیا به نظر شما با شرایط موجود و با توجه به اینکه سازمان بدنبال یک جایگزینی هست حتی به شکل صوری برای قرار گاه ها یی که در عراق داشته آیا شما فکر می‌کنید که رجوی می تواند کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف بکنند

آقای علی جهانی: به نظر من ممکن است در کوتاه مدت بتواند با این امکانات مالی که دارد چنین کاری بکند ولی مسئله اصلی نیروها هستند و این نیروها را نمی تواند مهار کند چون در عراق یک دیکتاتوری مثل صدام حسین بود و نیروها اگر موفق به فرار از تشکیلات استالینی سازمان مجاهدین می شدند گیر نیروهای حزب بعث عراق می افتادند ولی در آلبانی چنین شرایطی وجود ندارد  و بقول شما مبارزه ای هم در کار نیست و نیروها هیچ انگیزه ای ندارند لذا با چه انگیزه ای می خواهد نیروها را نگه دارد ؛ نه ارتش آزادیبخشی در کار است و نه پایگاه و آموزش و سلاح و حتی لباس فرم نظامی در است و الان همه لباس های معمولی پوشیده اند. بنابراین نیروها را نمی تواند نگه دارد الان هدف اصلی اینست که اگر جدا هم شوند تحت عنوان هوا دار حول و حوش سازمان باشند. لذا در دراز مدت نمی تواند به هدفش برسد و تنها ممکن است یک تعداد کمی از این افراد مسن که دیگر ذهن شان کار نمی کند با سازمان بمانند و بقیه جدا شده و به دنبال زندگی خود می روند و نمی تواند کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف بکند

آقای تاجبخش: بله من هم موافق هستم با صحبت های شما یعنی سازمان ممکن است بتواند یک شبه قرار گاه ها یی در آنجا بوجود بیاورد ولی این نیروها را نمی شود با طرفندهایی که در عراق بکار می بردند و با فشار های تشکیلاتی در عراق بکار می بردند در کمپ تیرانا نگه داشت همین که می گویید آلبانی دیگر عراق نیست و شما نمی توانید هر فرد به نشست عملیات جاری بکشانید شخصیتش را خرد بکنید و خیال تان راحت باشد که این افراد راهی به بیرون ندارند و مجبور هستند خودشان را با شرایط وفق بدهند. لذا به نظر من هم رجوی نخواهد توانست آلبانی را جایگزین کمپ اشرف یا لیبرتی بکند و این باز هم یک تلاش بی نتیجه ای هست با توجه به مجموعه صحبت هایی که کردیم که با بحث خانواده ها شروع کردیم آقای جهانی و گریزی زدیم به سابقه امر و در مورد وضعیت کنونی سازمان که در عراق دارد صحبت مختصری کردیم و در مورد اعضای منتقل شده سازمان در آلبانی و خط و خطوطی که سازمان می خواهد در آنجا پیش ببرد صحبت کردیم در مجموع شما فکر می‌کنید اگر که تمام تکه های پازل را کنار هم بگذاریم آینده سازمان و چشم‌انداز این جریان چه خواهد شد و به چه سمت و سویی خواهد رفت

آقای غلی جهانی: به نظر من چشم اندازی به جز نابودی کامل ندارد در من می خواستم ضمن تبریک به خانواده به خاطر حضور گسترده و شجاعانه شان در جلوی درب کمپ لیبرتی می خواستم حضور شان عرض کنم که همانطور که شما توانستید باعث فروپاشی اشرف بشوید الان هم حضور شما کنار کمپ لیبرتی تاثیرات زیادی در سرعت گرفتن روند انتقال نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی در کشور ناامن و جنگ زده عراق به کشورهای امن ثالث دارد و از طرف دیگر نیروهای سازمان هم به نظر من باید این پیام حضور خانواده ها را که یک سر فصل هست بگیرند و به شیوه ای که می توانند خود را به مقامات کمیساریای عالی پناهندگان برسانند و خواستار ملاقات با خانواده های شان بشوند و به سازمان فشار بیاورند تا مانع این ملاقات نشود و سازمان هم الان مثل دوران صدام حسین نمی تواند آن محدودیت ها را اعمال کند و اتوریته سابق را ندارد کما اینکه آن اتوریته ای را که الان در لیبرتی دارد در کمپ تیرانا هم ندارد هر چند در تبلیغات شان وانمود می کنند که هنوز آن بقول خودشان چسب تشکیلاتی هست ولی بطور واقعی چسب تشکیلاتی در کار نیست و تشکیلاتش کاملا وا رفته است و نیروهای سازمان هم دیگر آن نیروهای سابق نیستند اکثریت سالخورده و بیمار هستند و تعداد زیادی هم دیگر هیچ انگیزه ای برای ماندن در سازمان را ندارند و دروغ های سازمان هم دارد از طریق جدا شدگان افشاگری می شود و الان هم همانطور که شما اشاره فرمودید جدا شدگان در کمپ تیرانا خودشان سایت تشکیل داده اند و دارند علیه سران فرقه رجوی افشاگری می کنند یعنی هیچ چشم انداز روشنی برای آینده سازمان وجود ندارد و سازمان حتی هیچ شانسی برای فعالیت سیاسی در خارج کشور ندارد و زمان بر علیه این سازمان فرقه گرا و تروریستی و قرون وسطایی پیش می رود

آقای تاجبخش: درست می فرمایید شما آقای جهانی ما اعضای سابق سازمان مجاهدین که به سیاست های سازمان انتقاد داریم همیشه حرف مان این بوده که در این شرایط ناامن عراق این نیروها که دوستان سابق ما هستند اینها باید در یک امنیتی بتوانند در مورد آینده خودشان تصمیم گیری کنند و ما حرف مان این نیست که شما در این سازمان نمانید و این یک انتخاب شخصی هست و ما اجازه نداریم برای آنها تصمیم گیری کنیم ولی حرف مان اینست که این انتخاب باید در یک شرایطی با امنیت کامل و در جایی به غیر از کشور نا امن عراق صورت بگیرد تا این نیروها بتوانند انتخاب ازادانه خود را داشته باشند و نه اینکه در یک شرایط اجباری قرار بگیرند من هم به نوبه خودم امیدوارم خانواده ها بتوانند با عزیزان شان ملاقات بکنند و امیدوارم کسانی که می خواهند از این تشکیلات جدا شوند هر چه زودتر بتوانند به هدف شان برسند و به آن آزادی که می خواهند برسند و انشاءالله خدا کسانی را هم که نمی خواهند از این تشکیلات جدا شوند به راه راست هدایت بکند و اینها هم واقعیت ها را بهتر ببینند آقای جهانی بعنوان سخن آخر اگر حرف و پیامی برای بچه‌های آلبانی و لیبرتی و خانواده ها دارید بفرمایید

آقای علی جهانی:

منم طبق فرمایشات شما امنیت خواسته اصلی ما جدا شدگان هست که برای نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی تامین گردد و طبعا این امنیت در عراق که واقعا الان با این پیشروی های گروه تروریستی داعش که الان مرکز بزرگ ترین استان عراق یعنی شهر رمادی را اشغال کرده است و برای خود شهر وندان عراقی هم امنیت وجود ندارد ؛ تامین نمی شود. لذا باید ابتدا این نیروها به کشور های امن ثالث منتقل شوند بعد بقول شما تصمیم گیری به عهده خودشان هست. بنابراین درخواست من از خانم و آقای رجوی اینست که همانطور که بقول خودشان به توصیه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا اشرف را ترک کردید یک بار هم به توصیه ما جدا شدگان گوش کنید و بجای سنگ اندازی و کار شکنی در امور انتقال نیروها کمک کنید که این افراد از وضعیت ناامن عراق خارج شوند. مگر شما نمی گویید نیروهای سازمان داوطلبانه در سازمان هستند و از صمیم قلب عاشق شما و انقلاب شما هستند بنابراین اگر چنین است این نیروها به شاخ آفریقا هم منتقل بشوند تشکیلات شما را رها نمی کنند و البته واقعیت این نیست و بهتر است بجای اینکه دنبال این فراخوان های پوچ و بی محتوا باشید یک کمپین بگذارید و فراخوان بدهید برای انتقال این نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی به کشورهای امن ثالث ولی واقعیت اینست که ایشان نه تنها چنین کاری نمی کنند بلکه کسانی که کمپین گذاشته و برای انتقال نیروها فراخوان می دهند را تهدید کرده و به تهمت و افترا می زنند و این یک حداقل کار انسانی هست و یک نکته هم برای نیروهایی که در کمپ تیرانا هستند داشتم من ضمن اینکه خوشحال هستم که از شرایط ناامن عراق خارج شده و به کشور امن منتقل شده اند که راحت تر و ازادانه می توانند فکر کنند تصمیم گیری کنند و خودشان تلاش کنند از آن حصار ذهنی که سازمان برای شان درست کرده است آزاد کنند تا خودشان روی پای خود باشند و بتوانند ازادانه برای آینده خود تصمیم بگیرند بنابراین ما در وهله اول به آنها تبریک می گوییم که در یک وضعیت امنی قرار گرفته اند و الان هیچ خطر جانی آنها را تهدید نمی کند و راحتر می توانند تصمیم بگیرند امیدوارم که آینده خوبی داشته باشند و بتوانند برای آینده خود تصمیم گیری کنند

آقای تاجبخش: خوشحال شدم از این گفتگو یی که با هم داشتیم و انشاءالله در دفعات بعد هم سر موضوعات دیگری با هم بحث و گفتگو خواهیم کرد خدا نگهدار

آقای علی جهانی: منم همینطور خدا نگهدار

لینک به قسمت اول گفتگوی آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد مسائل روز

لینک به قسمت دوم گفتگوی آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد مسائل روز


https://youtu.be/AS8fClevmZg

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید